Други в с. Синя вода за 367.20 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Синя вода > Други

Други в с. Синя вода

Допълнителна информация

  Начална цена: 367.20 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 1003 кв.м.
  Срок: от 09.08.2021 до 09.09.2021
  Обявяване: 2021-09-10
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Синя вода
Всички имоти на ЧСИ

3/5 ид.ч. /три пети идеални части/ от Поземлен имот с начин на трайно ползване – овощна градина, с площ от 1.003 дка. /един декар и три квадратни метра/, трета категория, местността „Пъндъклък“, представляващ имот ...

Продава Други в с. Синя вода за 367.20 лв. на търг от ЧСИ