Други в Соколово за 37440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Соколово > Други

Други в Соколово

Допълнителна информация

  Начална цена: 37440.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 7024 кв.м.
  Срок: 28.07.2020 до 28.08.2020
  Обявяване: 2020-08-31
  Адрес: с.Соколово, ул "Сергей Румянцев"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Соколово
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67948.500.99 (шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем, точка, петстотин, точка, деветдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Соколово, обл. Ловешка, с адрес на поземления имот: с. Соколово, ул. „Сергей Румянцев“, с площ от 7024 кв.м. (седем хиляди двадесет и четири кв.м.), ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 67948.500.99.1 (шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем, точка, петстоти н, деветдесет и девет, точка, едно), с предназначение: УЧЕБНА СГРАДА, със застроена площ 317 кв.м. (триста и седемнадесет кв.м.).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1007/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

Продава Други в Соколово за 37440.00 лв. на търг от ЧСИ