Други в Стоево за 815.31 лв.

Имоти > Имоти от чси Стоево > Други

Други в Стоево

Допълнителна информация

  Начална цена: 815.31 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 256 кв.м.
  Срок: 23.06.2020 до 23.07.2020
  Обявяване: 2020-07-24
  Адрес: с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за Стоево
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

СГРАДА с идентификатор 69273.18.32.3, с.Стоево, общ.Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-41/09.06.2004г на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-384/05.10.2006г на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: с.Стоево, п.к.4266,ул.Демокрация, сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 69273.18.32, застроена площ от 256кв.м., брой етажи 1,предназначение: складова база, с клад, стар идентификатор:няма, номер по предходен план:няма;

Продава Други в Стоево за 815.31 лв. на търг от ЧСИ