Други в МОНТАНА за 8800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси МОНТАНА > Други

Други в МОНТАНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 8800.00 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 387 кв.м.
  Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
  Обявяване: 2019-10-21
  Адрес: ул."Цар Симеон"№10
  ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
  Телефон: 096 - 305205
  Email: maya_civanova@abv.bg

Всички имоти за МОНТАНА
Всички имоти на ЧСИ Мая Цветанова Иванова

• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Монтана, ул. Цар Симеон № 10, площ: 387 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 4441, квартал: 181, парцел: ІІІ, Съседи: 48489.6.424, 48489.6.414, 48489.6.422, 48489.6.436, ВЕДНО С ПОСТРОЕН АТА В ИМОТА СГРАДА с идентификатор 48489.6.423.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на сградата: гр. Монтана, ул. Цар Симеон № 10, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.6.423, застроена площ: 29.00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване

Продава Други в МОНТАНА за 8800.00 лв. на търг от ЧСИ