Чси Имоти > Монтана > Хотел

ЧСИ Монтана

Всички имоти Хотел в Монтана от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Монтана, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Монтана

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул. "Синият вир" № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
Недвижим имот – СЕМЕЕН ХОТЕЛ, находящ се в гр. Берковица, ул. „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021 кв ...

Хотел ЛОМ

Хотел ЛОМ

Цена: 645337.20 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1332 кв.м.

пл. Нечаев № 1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
Обявяване на: 2017-11-06
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6240, находящ се в гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 250 кв.м.

ул. Синият вир 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 05.09.2017 до 05.10.2017
Обявяване на: 2017-10-06
Недвижим имот – СЕМЕЕН ХОТЕЛ, находящ се в гр. Берковица, ул. „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021 кв ...

Хотел МОНТАНА

Хотел МОНТАНА

Цена: 3502770.00 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3957 кв.м.

ул. Иван Аврамов № 10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 31.07.2017 до 31.08.2017
Обявяване на: 2017-09-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.11.456 по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, находящ се в гр. Монтана, ул. Иван Аврамов № 10, с трайно предназначение: урба ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

УЛ. "Синия вир" № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 15.11.2016 до 15.12.2016
Обявяване на: 2016-12-16
...

Хотел Вършец

Хотел Вършец

Цена: 434520.00 лв.

Населено място: Вършец
Квадратура 800 кв.м.

,,Янини шушеци"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.08.2016 до 29.09.2016
Обявяване на: 2016-09-30
съгласно прикачен файл - Обявление №61 ...

Хотел МОНТАНА

Цена: 3053542.50 лв.

Населено място: МОНТАНА
Квадратура 3957 кв.м.

ул."Иван Аврамов"№10
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.07.2016 до 29.08.2016
Обявяване на: 2016-08-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.11.456 по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, находящ се в гр. Монтана, ул. Иван Аврамов № 10, с трайно предназначение: урба ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул. "Синия вир" № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.08.2016 до 26.09.2016
Обявяване на: 2016-09-27
Недвижим имот – СЕМЕЕН ХОТЕЛ, находящ се в гр Берковица, ул.„Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021 ...

Хотел Вършец

Хотел Вършец

Цена: 543150.00 лв.

Населено място: Вършец
Квадратура 800 кв.м.

местност "Янини шушеци"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.03.2016 до 11.04.2016
Обявяване на: 2016-04-12
Съгласно прикачен файл - Обявление № 19 ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 156000.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул. Синия вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 21.03.2016 до 21.04.2016
Обявяване на: 2016-04-22
Съгласно прикачен файл - Обявление № 13 ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 200000.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

местност "Синия вир"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.08.2015 до 28.09.2015
Обявяване на: 2015-09-29
Съгласно прикачен файл-Обявление №37 ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 313712.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.4Синия вир" № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 18.02.2015 до 18.03.2015
Обявяване на: 2015-03-19
Съгласно прикачен фаил - сканирано Обявление № 11 ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 392140.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.Синия Вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.08.2014 до 11.09.2014
Обявяване на: 2014-09-12
Недвижим имот – - СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в гр Берковица, ул „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021к ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 392140.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.Синия Вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.08.2014 до 11.09.2014
Обявяване на: 2014-09-12
Недвижим имот – - СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в гр Берковица, ул „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021к ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 392140.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.Синия Вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.08.2014 до 11.09.2014
Обявяване на: 2014-09-12
Недвижим имот – - СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в гр Берковица, ул „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021к ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 392140.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.Синия Вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.08.2014 до 11.09.2014
Обявяване на: 2014-09-12
Недвижим имот – - СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в гр Берковица, ул „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021к ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 392140.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 3021 кв.м.

ул.Синия Вир № 36
Окръжен съд: Монтана
Срок: 11.08.2014 до 11.09.2014
Обявяване на: 2014-09-12
Недвижим имот – - СЕМЕЕН ХОТЕЛ находящ се в гр Берковица, ул „Синият Вир” № 36, който включва: Дворно място, разположено в поземлен имот с идентификатор 03928.511.590, с площ 3021к ...

Хотел БЕРКОВИЦА

Хотел БЕРКОВИЦА

Цена: 426360.00 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 268 кв.м.

ул."Александровска"№19
Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.06.2014 до 30.07.2014
Обявяване на: 2014-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.512.380 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на позем ...

Хотел ЛОМ

Хотел ЛОМ

Цена: 430260.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1332 кв.м.

пл."Нечаев"№1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 25.06.2013 до 25.07.2013
Обявяване на: 2013-07-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6240 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменени ...

Хотел ЛОМ

Хотел ЛОМ

Цена: 645390.00 лв.

Населено място: ЛОМ
Квадратура 1332 кв.м.

пл."Нечаев"№1
Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.02.2013 до 28.03.2013
Обявяване на: 2013-03-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.505.6240 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-5/26.01.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменени ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти монтана имоти от банки монтана чси монтана имоти от банки монтана имоти монтана частен съдебен изпълнител монтана имоти на търг в монтана чси ани василева монтана апартаменти монтана публична продан монтана