Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 201555.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Други

Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 201555.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване: 2018-03-07
  Адрес: замлището на гр. Гоце Делчев, местност "Мочура"
  ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
  Телефон: 0745 61591
  Email: shukri_dervish@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД - 14 -01-311/18.03.2013 на На ...

Продава Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 201555.00 лв. на търг от ЧСИ