Двустаен апартамент в гр. Каварна за 38736.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Каварна > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в гр. Каварна

Допълнителна информация

  Начална цена: 38736.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 59 кв.м.
  Срок: от 05.09.2022 до 05.10.2022
  Обявяване: 2022-10-06
  Адрес: ул. България 45, вх. Б, ет. 5, ап. 13
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Каварна
Всички имоти на ЧСИ

ЖИЛИЩЕ с идентификатор 35064.501.1564.6.28 (тридесет и пет хиляди и шестдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и четири, точка шест, точка, двадесет и осем) с площ от 59.38 (петдесет и девет цяло и тридесет и осем стотни)  квадратни метра, състоящо се от две стаи, кухня, антре и сервизно помещение, с предназначение апартамент, с административен адрес гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. „България“ номер 45 (четиридесет и пет), вх. Б, ет. 5 (пети), ап. 13 (тринадесет) ведно с прилежащата му изба с площ от 4.15 (четири цяло и петнадесет стотни) квадратни метра и 3.10105 % (три цяло и десет хиляди сто и пет стохилядни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 35064.501.1564.6 (тридесет и пет хиляди и шестдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и четири, точка шест), в която е построено и 3.10105 % (три цяло и десет хиляди сто и пет стохилядни процента) идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 35064.501.1564 (тридесет и пет хиляди и шестдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин шестдесет и четири), при граници и съседи – имоти с идентификатори: на същия етаж: 35064.501.1564.6.29, под обекта: 35064.501.1564.6.25, над обекта: няма, стар идентификатор: 35064.501.1564.6.13

Продава Двустаен апартамент в гр. Каварна за 38736.00 лв. на търг от ЧСИ