Гараж в гр. Пазарджик за 3840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Пазарджик > Гараж

Гараж в гр. Пазарджик

Допълнителна информация

  Начална цена: 3840.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 16 кв.м.
  Срок: от 01.10.2023 до 01.11.2023
  Обявяване: 2023-11-02
  Адрес: л. „Тунджа“ №27, ет. 0
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Пазарджик
Всички имоти на ЧСИ

½ ид. ч. от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1158.1.11/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и три, точка, хиляда сто петдесет и осем, точка, едно, точка, единадесет/в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 29.02.2016г., с адрес на самостоятелния обект: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Тунджа“ номер27, ет. 0, самостоятелния обект се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 55155.503.1158.1 с  предназначение Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1158, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 16.02кв.м/шестнадесет цяло и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: припадащите се идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – 55155.503.1158.1.1 ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Продава Гараж в гр. Пазарджик за 3840.00 лв. на търг от ЧСИ