Error. Евтини Имоти в С. Ярлово от ЧСИ

Чси Имоти > С. Ярлово >

ЧСИ С. Ярлово

Всички имоти в С. Ярлово от ЧСИ

Парцел с. Ярлово

Цена: 4380.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 545 кв.м.

Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 06.10.2023 до 06.11.2023
Обявяване на: 2023-11-07
169/545 (сто шестдесет и девет върху петстотин четиридесет и пет идеални части) квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ярлово, община Самоков, за който съгласно действуващият п ...

Къща с. Ярлово

Къща с. Ярлово

Цена: 126400.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 77 кв.м.

с. Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 06.10.2023 до 06.11.2023
Обявяване на: 2023-11-07
ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ярлово, община Самоков, с площ 802 (осемстотин и два) квадратни метра, за който е отреден парцел II-368 (втори, за имот пл. номер триста шестдесет ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 1299.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.191.22, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18 ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 697.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 2099 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.334.4, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 1707.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 5301 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.281.54, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18 ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 1924.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 5597 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.272.12, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18 ...

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 668.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 1896 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.259.6, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 1299.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 4002 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.191.2, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 2884.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 8198 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
...

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 3100.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 9526 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.126.2, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Земеделска земя с. Ярлово

Земеделска земя с. Ярлово

Цена: 1447.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 4603 кв.м.


Окръжен съд: София окръг
Срок: от 14.02.2023 до 14.03.2023
Обявяване на: 2023-03-15
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87552.87.26, находящ се с.Ярлово, Община Самоков, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Производствен имот с. Ярлово

Производствен имот с. Ярлово

Цена: 56320.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 8000 кв.м.

с. Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 20.07.2021 до 20.08.2021
Обявяване на: 2021-08-23
...

Парцел с. Ярлово

Парцел с. Ярлово

Цена: 69120.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 8000 кв.м.

с. Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
...

Производствен имот с. Ярлово

Производствен имот с. Ярлово

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 8000 кв.м.

с. Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 16.02.2021 до 16.03.2021
Обявяване на: 2021-03-17
...

Производствен имот с. Ярлово

Производствен имот с. Ярлово

Цена: 94320.00 лв.

Населено място: с. Ярлово
Квадратура 8000 кв.м.

с. Ярлово
Окръжен съд: София окръг
Срок: от 13.10.2020 до 13.11.2020
Обявяване на: 2020-11-16
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград

с. ярлово