error с. Цани Гинчево Евтини Имоти в С. Цани Гинчево от ЧСИ

Чси Имоти > С. Цани Гинчево >

ЧСИ С. Цани Гинчево

Всички имоти в С. Цани Гинчево от ЧСИ

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 515.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 545.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 680 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Цани Гинчево, обл. Шуменска, с площ от 680.00 шестотин и осемдесет кв.м., представляващо ПИ номер213 двеста и тринадесет, за който е отреден УПИ XIV-213 четиринад ...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 570.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 710 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Цани Гинчево, обл. Шуменска, с площ от 710.00 седемстотин и десет кв.м., представляващо ПИ номер213 двеста и тринадесет, за който е отреден УПИ XVI-213 шестнадесе ...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 515.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 640.00 шестотин и четиридесет кв.м, находящо се в с. Цани Гинчево, обл. Шуменска, за което по плана на с.с. е отреден УПИ V-214 пети за двеста и четиринадесети в кв. 25 д ...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 490.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 610 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 480.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 760.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 950 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 450.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 560 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 576.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 360.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 06.11.2022 до 06.12.2022
Обявяване на: 2022-12-07
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 515.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 710 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 465.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 490.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 680 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 465.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 640.00 шестотин и четиридесет кв.м, находящо се в с. Цани Гинчево, обл. Шуменска, за което по плана на с.с. е отреден УПИ V-214 пети за двеста и четиринадесети в кв. 25 д ...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 440.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 610 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 430.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 685.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 950 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, с площ от 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., находящо се в с. Цани Гинчево, обл. Шуменска по плана на с.с. е отреден УПИ II‑214 /втори за двеста и четиридесет/ в кв.25 /двадесет ...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 625.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 870 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 500.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 560 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 27.08.2022 до 27.09.2022
Обявяване на: 2022-09-28
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 640.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 27.08.2022 до 27.09.2022
Обявяване на: 2022-09-28
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 400.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 27.08.2022 до 27.09.2022
Обявяване на: 2022-09-28
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 570.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 710 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 515.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 545.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 680 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 515.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 640 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 490.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 610 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 480.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 760.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 950 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 695.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 870 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
...

Парцел с. Цани Гинчево

Парцел с. Цани Гинчево

Цена: 14680.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 4900 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: от 09.07.2022 до 09.08.2022
Обявяване на: 2022-08-10
ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Никола Козлево, обл. Шуменска с площ от 4900.00 четири хиляди и деветстотин кв.м., за който са отредени УПИ III-421 трети за четиристотин двадесет и един с площ ...

Земеделска земя с. Цани Гинчево

Земеделска земя с. Цани Гинчево

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 4899 кв.м.

местност АДАМ ЙОЛДЮ
Окръжен съд: Шумен
Срок: от 05.06.2022 до 05.07.2022
Обявяване на: 2022-07-06
...

Земеделска земя с. Цани Гинчево

Земеделска земя с. Цани Гинчево

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: с. Цани Гинчево
Квадратура 4899 кв.м.

местност АДАМ ЙОЛДЮ
Окръжен съд: Шумен
Срок: от 19.12.2021 до 19.01.2022
Обявяване на: 2022-01-20
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград