error гр. Пловдив Евтини Други в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Други

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Други в Гр. Пловдив от ЧСИ

Други гр. Пловдив

Цена: 958448.32 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 7735 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.503.452, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,  одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на АГК ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10 кв.м.

ул. Железарска № 16, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.10.2022 до 02.11.2022
Обявяване на: 2022-11-03
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 21313510.32 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 197754 кв.м.

ул. Васил Левски
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.08.2022 до 26.09.2022
Обявяване на: 2022-09-27
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 7044362.86 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58600 кв.м.

ул. Васил Левски
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.08.2022 до 26.09.2022
Обявяване на: 2022-09-27
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 121600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.09.2022 до 11.10.2022
Обявяване на: 2022-10-12
СОС  с идентификатор  56784.519.414.1.7    гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив   По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03 ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 1296000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 5748 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.07.2022 до 29.08.2022
Обявяване на: 2022-08-30
...

Други гр. Пловдив

Цена: 397363.60 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 2955 кв.м.

ЮПИЗ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.06.2022 до 07.07.2022
Обявяване на: 2022-07-08
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 123840.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2022 до 24.03.2022
Обявяване на: 2022-03-25
СОС  с идентификатор  56784.519.414.1.7    гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив   По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03 ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 100382.04 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.01.2022 до 23.02.2022
Обявяване на: 2022-02-24
½ идеална част от Сграда с идентификатор 56784.507.97.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ...

Други гр. Пловдив

Цена: 302616.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3869 кв.м.

ул. „Дилянка“ №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
Обявяване на: 2022-02-17
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 357154.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.01.2022 до 07.02.2022
Обявяване на: 2022-02-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 56784.533.509  по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив , одобрени със заповед РД -18-48/03,06,2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, по ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 61850.90 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 43 кв.м.

гр. Пловдив. ул. "Опълченска" № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.12.2021 до 20.01.2022
Обявяване на: 2022-01-21
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, включващ кабинет с полезна площ 18,90кв.м. (осемнадесет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра), чакалня с полезна площ 11,70кв.м. (единадесет квадратни метра и седем ...

Други гр. Пловдив

Цена: 1440000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 5748 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.10.2021 до 29.11.2021
Обявяване на: 2021-11-30
 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер56784.539.264 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 336240.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3869 кв.м.

ул. „Дилянка“ №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Други гр. Пловдив

Цена: 1084000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 7660 кв.м.

ул. Дилянка 27-29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.10.2021 до 22.11.2021
Обявяване на: 2021-11-23
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 137600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 18.10.2021 до 18.11.2021
Обявяване на: 2021-11-19
СОС  с идентификатор  56784.519.414.1.7    гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив   По кадастрлната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-48 / 03 ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 613851.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 7660 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.10.2021 до 11.11.2021
Обявяване на: 2021-11-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 56784.503.47, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. на Изп ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 270000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 252 кв.м.

гр. Пловдив, район Южен, Пловдив - юг № 15А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.08.2021 до 14.09.2021
Обявяване на: 2021-09-15
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1216 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 03.07.2021 до 03.08.2021
Обявяване на: 2021-08-04
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълните ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 328392.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3869 кв.м.

ул. „Дилянка“ №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.07.2021 до 02.08.2021
Обявяване на: 2021-08-03
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 300000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 252 кв.м.

гр. Пловдив, Пловдив - Юг № 015А, местност "ГУДЖУЦИТЕ"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2021 до 29.06.2021
Обявяване на: 2021-06-30
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 553122.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 4672 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2021 до 01.06.2021
Обявяване на: 2021-06-02
Поземлен имот с идентификатор  56784.504.358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив , одобрени със заповед РД -18-48/03,06,2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 364880.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3869 кв.м.

ул. „Дилянка“ №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2021 до 25.05.2021
Обявяване на: 2021-05-26
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 97600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 260 кв.м.

бул. "Пещерско шосе", комплекс "Слънчогледи", модул В1, сграда 11 - ет. 4, ап. 10 и ет. 1, гараж 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.03.2021 до 22.04.2021
Обявяване на: 2021-04-23
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 6848.76 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10 кв.м.

ул. Железарска № 16, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.03.2021 до 15.04.2021
Обявяване на: 2021-04-16
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 959166.63 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 4672 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.03.2021 до 15.04.2021
Обявяване на: 2021-04-16
Поземлен имот с идентификатор  56784.504.358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив , одобрени със заповед РД -18-48/03,06,2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 331200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 252 кв.м.

Пловдив - юг № 015А, местност "Гуджуците"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 20340.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1216 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълните ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 359208.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3869 кв.м.

ул. „Дилянка“ №57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 648000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 663 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2021 до 25.02.2021
Обявяване на: 2021-02-26
Сграда  с идентификатор 56784.539.595.2, находяща се  в гр.Пловдив, общ.Пловдив обл.Пловдив, по кадастралната карта, одобрена със заповед №  РД-18-48/03.06.2009 на изпълнителния директо ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 1065740.70 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 4672 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.01.2021 до 11.02.2021
Обявяване на: 2021-02-12
Поземлен имот с идентификатор  56784.504.358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив , одобрени със заповед РД -18-48/03,06,2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно ...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 162594.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 260 кв.м.

бул. "Пещерско шосе", комплекс "Слънчогледи", бл. В, сграда - ет. 4, ап. 10 и ет. 1, гараж 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2020 до 16.11.2020
Обявяване на: 2020-11-17
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград