error гр. Бургас Евтини Парцел в Гр. Бургас от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Бургас > Парцел

ЧСИ Гр. Бургас

Всички имоти Парцел в Гр. Бургас от ЧСИ

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 31176.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 47 кв.м.

гр. БУРГАС, бул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 65 - А
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.06.2023 до 10.07.2023
Обявяване на: 2023-07-11
СГРАДА и 48/238 кв.м. ид.ч. от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в гр. БУРГАС, бул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ номер 65 - А,  а именно:  ...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 460080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 05.06.2023 до 05.07.2023
Обявяване на: 2023-07-06
...

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 460080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 05.06.2023 до 05.07.2023
Обявяване на: 2023-07-06
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 22272.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 468 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 19.05.2023 до 19.06.2023
Обявяване на: 2023-06-20
¼ (една четвърт) ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО от 24.55 (двадесет и четири цяло и петдесет и пет стотни) кв. м, представляващо идеална част от Поземлен имот с идентификатор 07079.614.178 по кадастралн ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 97560.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1516 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.05.2023 до 16.06.2023
Обявяване на: 2023-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.88, съгласно скица номер 15-950965-28.08.2021 г.,     по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30 ...

Парцел гр. Бургас

Цена: 345960.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5378 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.05.2023 до 16.06.2023
Обявяване на: 2023-06-19
     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.87, съгласно скица номер 15-950955-28.08.2021 г.,    по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 237240.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3688 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.05.2023 до 16.06.2023
Обявяване на: 2023-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.86, съгласно скица номер 15-950953-28.08.2021 г.,  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпъ ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 569 кв.м.

местност Каменарката
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 05.05.2023 до 05.06.2023
Обявяване на: 2023-06-06
1/4 идеална част от поземлен имот с идентификатор номер 07079.7.1671, целият с площ  2275кв.м., находящ се в землището на гр.Бургас в местността Каменарката. Земеделска земя с начин на трайно пол ...

Парцел гр. Бургас

Цена: 4640.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 615 кв.м.

жк. Меден рудник, зона Д
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 220341.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2702 кв.м.

зона Д
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 02.05.2023 до 02.06.2023
Обявяване на: 2023-06-05
Поземлен имот с идентификатор 07079.671.577 Гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. / 30.01.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕ ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 3776.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 533 кв.м.

гр.Бургас ул.Трета, местност Острицата-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
5/8 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.706.441 по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, като няма данни за последващи изменения в КККР, с админ ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 31752.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 950 кв.м.

кв. Рудник, м. Сметището
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.03.2023 до 28.04.2023
Обявяване на: 2023-05-02
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 9889.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 625 кв.м.

кв. Банево
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.03.2023 до 28.04.2023
Обявяване на: 2023-05-02
...

Парцел гр. Бургас

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 24.03.2023 до 24.04.2023
Обявяване на: 2023-04-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 34640.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 47 кв.м.

гр. БУРГАС, бул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 65 - А
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 03.04.2023 до 03.05.2023
Обявяване на: 2023-05-04
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 50240.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 237 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Чаталджа"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.03.2023 до 21.04.2023
Обявяване на: 2023-04-24
237.00 кв. м. /двеста тридесет и седем квадратни метра/ реални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.659.567 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 6600.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.03.2023 до 13.04.2023
Обявяване на: 2023-04-18
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 14080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 719 кв.м.

гр. БУРГАС, кв. „ЧЕРНО МОРЕ“, ул. „РИЛА“ № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.02.2023 до 27.03.2023
Обявяване на: 2023-03-28
  1/2 /една втора/ ид. част от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в гр. БУРГАС, кв. „ЧЕРНО МОРЕ“, ул. „РИЛА“ номер 3, а именно:          1/2 /една вто ...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 79291.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 277 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 22.02.2023 до 22.03.2023
Обявяване на: 2023-03-23
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 318257.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2702 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.02.2023 до 21.03.2023
Обявяване на: 2023-03-22
Поземлен имот с идентификатор 07079.671.577 Гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. / 30.01.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕ ...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 472320.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 17.02.2023 до 17.03.2023
Обявяване на: 2023-03-20
...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 472320.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 17.02.2023 до 17.03.2023
Обявяване на: 2023-03-20
...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 20916.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.02.2023 до 09.03.2023
Обявяване на: 2023-03-10
¼ (една четвърт) ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО от 24.55 (двадесет и четири цяло и петдесет и пет стотни) кв. м, представляващо идеална част от Поземлен имот с идентификатор 07079.614.178 по кадастралн ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 6560.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 72 кв.м.

гр. Бургас, ул. Пролет - Ветрен
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 30.12.2022 до 30.01.2023
Обявяване на: 2023-01-31
1/18 /една осемнадесета/ идеални части от недвижимия имот: УПИ I -581/ парцел първи за имот с планоснимачен номер петстотин осемдесет и първи/ в кв. 7 / седми/ по плана на кв. Ветрен гр. Бургас, с пло ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 108400.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1516 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.88, съгласно скица номер 15-950965-28.08.2021 г.,     по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30 ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 384400.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5378 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.87, съгласно скица номер 15-950955-28.08.2021 г.,    по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 263600.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3688 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.86, съгласно скица номер 15-950953-28.08.2021 г.,  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпъ ...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 25344.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 209 кв.м.

кв. Победа, ул. Опълченска № 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.12.2022 до 13.01.2023
Обявяване на: 2023-01-16
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 10987.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 625 кв.м.

КВ.БАНЕВО
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.12.2022 до 13.01.2023
Обявяване на: 2023-01-16
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 950 кв.м.

кв.Рудник, местност Сметището
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.12.2022 до 13.01.2023
Обявяване на: 2023-01-16
...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 516240.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 779 кв.м.

гр. Бургас, в.з. „Минерални бани“, ул. „Единадесета“ №3
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.12.2022 до 13.01.2023
Обявяване на: 2023-01-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.701.98 /нула седем хиляди и седемдесет и девет, точка, седемстотин и едно, точка, деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бу ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 318257.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2702 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 06.12.2022 до 06.01.2023
Обявяване на: 2023-01-09
...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 23240.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 468 кв.м.

ФЕРДИНАНДОВА 77
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 22.11.2022 до 22.12.2022
Обявяване на: 2022-12-23
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 22.11.2022 до 22.12.2022
Обявяване на: 2022-12-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 1226.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 910 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 22.11.2022 до 22.12.2022
Обявяване на: 2022-12-23
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 36944.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 220 кв.м.

ул."Пробуда" №54
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 19.11.2022 до 19.12.2022
Обявяване на: 2022-12-20
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 237 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Чаталджа"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
237.00 кв. м. /двеста тридесет и седем квадратни метра/ реални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.659.567 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, ...

Парцел с къща гр. Бургас

Парцел с къща гр. Бургас

Цена: 28160.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 209 кв.м.

кв. Победа, ул. Опълченска № 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 04.10.2022 до 04.11.2022
Обявяване на: 2022-11-07
...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 33912.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 236 кв.м.

гр. БУРГАС, бул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 65 - А
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 07.10.2022 до 07.11.2022
Обявяване на: 2022-11-08
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 224800.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1285 кв.м.

к-с Меден рудник
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
Обявяване на: 2022-10-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.671.368 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 4256.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 10 кв.м.

ж.к.Меден рудник
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
Обявяване на: 2022-10-28
9,5 кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.651.112, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.0 ...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 524800.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 5
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
Обявяване на: 2022-10-28
...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 524800.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 148 кв.м.

гр.Бургас, кв.Ветрен, ул."Васил Левски" № 3
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
Обявяване на: 2022-10-28
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 106560.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1516 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.09.2022 до 20.10.2022
Обявяване на: 2022-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.88, съгласно скица номер 15-950965-28.08.2021 г.,     по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30 ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 378000.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5378 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.09.2022 до 20.10.2022
Обявяване на: 2022-10-21
     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.87, съгласно скица номер 15-950955-28.08.2021 г.,    по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 259200.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3688 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.09.2022 до 20.10.2022
Обявяване на: 2022-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.665.86, съгласно скица номер 15-950953-28.08.2021 г.,  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпъ ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 237 кв.м.

гр. Бургас, ул. "Чаталджа"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.08.2022 до 09.09.2022
Обявяване на: 2022-09-12
237.00 кв. м. /двеста тридесет и седем квадратни метра/ реални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 07079.659.567 /нула, седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, ...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 37728.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 950 кв.м.

кв. Рудник, м. Сметището
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
...

Парцел гр. Бургас

Парцел гр. Бургас

Цена: 39040.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2716 кв.м.

гр. Бургас, кв. "Сарафово", местност "ПОД ШОСЕТО"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
...

Къща с парцел гр. Бургас

Къща с парцел гр. Бургас

Цена: 37680.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 47 кв.м.

гр. БУРГАС, бул. „ДЕМОКРАЦИЯ“ № 65 - А
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 29.07.2022 до 29.08.2022
Обявяване на: 2022-08-30
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград