error гр. Бургас Евтини Земеделска земя в Гр. Бургас от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Бургас > Земеделска земя

ЧСИ Гр. Бургас

Всички имоти Земеделска земя в Гр. Бургас от ЧСИ

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 13800.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 29.07.2022 до 29.08.2022
Обявяване на: 2022-08-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 5279.76 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2000 кв.м.

МЕСТНОСТ ГЕРЕНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 07079.13.580, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 5688.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 10 кв.м.

Ж.К.МЕДЕН РУДНИК
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
9,5 кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.651.112, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.0 ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 59520.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 53 кв.м.

ул.Пиротска №28 ет.-1
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
53,32/303,32 кв.м. ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.608.73.4.18, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 3150.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 953 кв.м.

МЕСТНОСТ КАБАТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.6.60 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2412.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 731 кв.м.

МЕСТНОСТ ГЕРЕН БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 23729.76 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3693 кв.м.

МЕСТНОСТ ГЕРЕН БУНАР
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
7/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.6.1146 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 14083.92 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 4274 кв.м.

местност Бию башлийски сърт
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
7/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1358 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2226.24 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 674 кв.м.

МЕСТНОС ГОЛЯМ МЕХАЛИЧ
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1500 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 576.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 175 кв.м.

МЕСТНОСТ БИЮГ БАШЛИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1500 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 4971.20 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 251 кв.м.

местност Курт тепе
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
1/14 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.894 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. / 30.01.2009 на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2143 кв.м.

МЕСТНОСТ ОНИКИЛИКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.3.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. / 30.01.2009 на Из ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 1463.76 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1561 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.621 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2640.24 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1389 кв.м.

местност Михалича
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.733 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 3960.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2083 кв.м.

местност Михалича
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.727 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 123200.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 6248 кв.м.

местност Оникилика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.359 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. на ИД на АГКК, п ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 14720.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 14333 кв.м.

кв. Банево, местност КУША
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.05.2022 до 27.06.2022
Обявяване на: 2022-06-28
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 5866.40 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2000 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 07079.13.580, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 3500.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 953 кв.м.

местност Кабата
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.6.60 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2680.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 731 кв.м.

месдтност Биюг башли
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 26366.40 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3693 кв.м.

местност Герен бунар
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
7/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.6.1146 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2473.60 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 4405 кв.м.

местност Бию башлийски сърт
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
7/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1358 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2473.60 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 674 кв.м.

местност Голям Мехалич
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
7/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.254 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 640.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 175 кв.м.

местност Биюг башли
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.5.1500 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 14531.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 26.04.2022 до 26.05.2022
Обявяване на: 2022-05-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 51680.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 6948 кв.м.

гр. БУРГАС, кв. „САРАФОВО“, местност „СОКАТА“
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 4704.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 707 кв.м.

гр. Бургас, м-ст Мадика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.03.2022 до 21.04.2022
Обявяване на: 2022-04-26
1/15 / една петнадесета/ идеална част от следния недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, а именно:Лозе от 10.602 дка/ десет дка и шестстотин и два кв.м./, трета категория, местност "Мадика", имот номе ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 9114.40 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1209 кв.м.

гр. Бургас, м-ст Биюк Башлийски сърт
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.03.2022 до 21.04.2022
Обявяване на: 2022-04-26
1/15 / една петнадесета/ идеална част от следния недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, а именно:Посевна площ от 18.130дка/ осемнадесет дка сто и тридесет кв.м./, трета категория, местност "Биюк Башл ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 16146.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 24.02.2022 до 24.03.2022
Обявяване на: 2022-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 6059.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 11219 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 21.02.2022 до 21.03.2022
Обявяване на: 2022-03-22
1/2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 07079.6.606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изп. д ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 139200.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 7199 кв.м.

местност Караянос
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 15.02.2022 до 15.03.2022
Обявяване на: 2022-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.6.990 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г./ 30.01.2009г. на ИД на АГКК, ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 4971.20 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 251 кв.м.

местност Курт тепе
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 15.02.2022 до 15.03.2022
Обявяване на: 2022-03-16
1/14 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.894 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. / 30.01.2009 на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2143 кв.м.

местност Оникилика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 15.02.2022 до 15.03.2022
Обявяване на: 2022-03-16
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.3.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. / 30.01.2009 на Из ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 17080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 14333 кв.м.

кв. Банево
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.12.2021 до 20.01.2022
Обявяване на: 2022-01-21
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 7236.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2000 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 20.11.2021 до 20.12.2021
Обявяване на: 2021-12-21
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 07079.13.580, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адрес на ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3166 кв.м.

местност Василева каба
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 07079.2.816, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: обл. ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 1626.40 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1562 кв.м.

местност Герена
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.621 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 2933.60 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1389 кв.м.

местност Михалича
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.733 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 4400.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2083 кв.м.

местност Михалича
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер07079.13.727 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-35/26.04.2016г. на ИД на АГКК, с адре ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 5038.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 707 кв.м.

гр. Бургас, м-ст Мадика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Обявяване на: 2021-12-13
1/15 /една петнадесета/ идеална част от Лозе от 10.602 дка/ десет дка и шестстотин и два кв.м./, трета категория, местност "Мадика", имот номер 109023 по плана за земеразделяне, при граници(съседи): н ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 9764.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 1275 кв.м.

гр. Бургс, кв. Лозово, м-ст Биюк Башлийски Сърт
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Обявяване на: 2021-12-13
1/15 /една петнадесета/ идеална част от Посевна площ от 18.130дка/ осемнадесет дка сто и тридесет кв.м./, трета категория, местност "Биюк Башлийски Сърт" в гр. Бургас, кв. Лозово, имот номер 015019 по ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 865.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 140 кв.м.

гр. Бургас, кв. Лозово, м-ст Лозята
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Обявяване на: 2021-12-13
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 3375.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 546 кв.м.

гр. Бупгас, кв. Лозово, м-ст Баа Тарла
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Обявяване на: 2021-12-13
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 8004 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 12.10.2021 до 12.11.2021
Обявяване на: 2021-11-15
УПИ ІV-19 от масив 42, находящ се в с. Рудник, общ. Бургас, местност „Яката”, целият с площ от 7 770,40 кв. м, при граници на имота: УПИ І-18, имот номер75, имот номер74, улица, който ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 4971.20 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 251 кв.м.

местност Курт тепе
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2021 до 27.10.2021
Обявяване на: 2021-10-28
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 45360.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 2143 кв.м.

местност Оникилика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.09.2021 до 27.10.2021
Обявяване на: 2021-10-28
1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.3.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. / 30.01.2009 на Из ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 18252.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 14333 кв.м.

местност Куша
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 13.09.2021 до 13.10.2021
Обявяване на: 2021-10-14
...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3176 кв.м.

гр.Бургас, кв.Сарафово, местност "Под шосето"
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 30.08.2021 до 30.09.2021
Обявяване на: 2021-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.1.725 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, седемстотин двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бурга ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 9959.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.1127 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, хиляда сто двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 17020.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 5744 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със З ...

Земеделска земя гр. Бургас

Земеделска земя гр. Бургас

Цена: 5598.00 лв.

Населено място: гр. Бургас
Квадратура 707 кв.м.

гр. Бургас, кв. Лозово, м-ст Мадика
Окръжен съд: Бургас
Срок: от 30.08.2021 до 30.09.2021
Обявяване на: 2021-10-01
1/15 / една петнадесета/ идеална част от следния недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, а именно:Лозе от 10.602 дка/ десет дка и шестстотин и два кв.м./, трета категория, местност "Мадика", имот номе ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград