error гр. Банско Евтини Земеделска земя в Гр. Банско от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Банско > Земеделска земя

ЧСИ Гр. Банско

Всички имоти Земеделска земя в Гр. Банско от ЧСИ

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 8157.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 5053 кв.м.

м. "Гарван"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 21.10.2023 до 21.11.2023
Обявяване на: 2023-11-22
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 7787.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 4826 кв.м.

м. "Мехомийски път"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 21.10.2023 до 21.11.2023
Обявяване на: 2023-11-22
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 118120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 3221 кв.м.

гр. Банско местност "Гуровица'
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 02.10.2023 до 02.11.2023
Обявяване на: 2023-11-03
ЗЕМЯ в земеделска територия извън регулация, находяща се в землището на гр. Банско, Община Банско, област Благоевград ЕКАТТЕ 02676 /нула, две хиляди шестстотин седемдесет и шест/, представляваща позем ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 9063.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 5053 кв.м.

м. "Гарван"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 25.07.2023 до 25.08.2023
Обявяване на: 2023-08-28
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 8652.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 4826 кв.м.

м. "Мехомийски път"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 25.07.2023 до 25.08.2023
Обявяване на: 2023-08-28
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 10118.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 5053 кв.м.

м. "Гарван"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 11.04.2023 до 11.05.2023
Обявяване на: 2023-05-12
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 9661.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 4826 кв.м.

м. "Мехомийски път"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 11.04.2023 до 11.05.2023
Обявяване на: 2023-05-12
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 132876.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 3221 кв.м.

гр. Банско местност "Гуровица'
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
ЗЕМЯ в земеделска територия извън регулация, находяща се в землището на гр. Банско, Община Банско, област Благоевград ЕКАТТЕ 02676 /нула, две хиляди шестстотин седемдесет и шест/, представляваща позем ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 11242.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 5053 кв.м.

м. "Гарван"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.01.2023 до 09.02.2023
Обявяване на: 2023-02-10
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 10734.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 4826 кв.м.

м. "Мехомийски път"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.01.2023 до 09.02.2023
Обявяване на: 2023-02-10
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 1318.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 16.12.2022 до 16.01.2023
Обявяване на: 2023-01-17
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1080 кв.м.

м. "Овиначе"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
Поземлен имот с идентификатор 02676.170.149 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка сто и седемдесет, точка, сто четиридесет и девет/, находящ се в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевг ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 1452.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
Обявяване на: 2022-09-20
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 1613.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 04.04.2022 до 04.05.2022
Обявяване на: 2022-05-05
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 141760.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 4047 кв.м.

гр. Банско местност "Гуровица'
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 31.12.2021 до 31.01.2022
Обявяване на: 2022-02-01
ЛИВАДА от 4.047 дка (четири декара и четиридесет и седем кв.м.), десета категория, местност „ГУРОВИЦА“, имот номер 175034 (едно, седем, пет, нула, три, четири) по картата на землището на г ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 1706.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 21.12.2021 до 21.01.2022
Обявяване на: 2022-01-24
...

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 72076.32 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 2 кв.м.

гр.Банско, "Кошерината"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 29.09.2021 до 29.10.2021
Обявяване на: 2021-11-01
ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ - ЛИВАДА с идентификатор 02676.20.31, с площ от 2.304 дка/два декара триста и четири квадратни метра/, осма категория, в местността „Кошерината”, в землището на гр.Банско, п ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 1896.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 14.09.2021 до 14.10.2021
Обявяване на: 2021-10-15
...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 80084.80 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 2304 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 02.07.2021 до 02.08.2021
Обявяване на: 2021-08-03
ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ - ЛИВАДА с идентификатор 02676.20.31, с площ от 2.304 дка/два декара триста и четири квадратни метра/, осма категория, в местността „Кошерината”, в землището на гр.Банско, п ...

Земеделска земя гр. Банско

Земеделска земя гр. Банско

Цена: 2252.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 278 кв.м.

м. "Доброкьовица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград