error гр. Банско Евтини Едностаен апартамент в Гр. Банско от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Банско > Едностаен апартамент

ЧСИ Гр. Банско

Всички имоти Едностаен апартамент в Гр. Банско от ЧСИ

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

м. Грамадето
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА преставляващ СТУДИО номер 10 /десет/ с идентификатор 02676.158.44.1.28 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет и чети ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 92640.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 60 кв.м.

м. Грамадето
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.158.44.1.61 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет и четири, точка, едно, точка, шестдесет и е ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

м. Грамадето
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.158.44.1.32 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет и четири, точка, едно, точка, тридесет и дв ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

м. Грамадето
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.158.44.1.27 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и се ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

м. Грамадето
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.158.44.1.34 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет и четири, точка, едно, точка, тридесет и че ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 70560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 82 кв.м.

гр. Банско, ул.„Лазар Герман”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.09.2022 до 19.10.2022
Обявяване на: 2022-10-20
...

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 13920.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 31 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.21, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 32, с площ от 24,36 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 36 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 28, с площ от 35,55 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 5920.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 10, с площ от 24,28 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 26 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 701, с площ от 26,07 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 201, с площ от 23,15 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2, с площ от 23,67 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-8 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 20 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 5, с площ от 20,21 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 22 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 401, с площ от 22,13 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12480.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 3901, с площ от 25,14 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 39, с площ от 24,29 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 3801, с площ от 24,26 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12640.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 38, с площ от 25,26 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 11120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 22 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 3701, с площ от 22,10 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 7840.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 28 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 4, с площ от 28,07 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 9200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 36, с площ от 22,71 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6880.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 28 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 301, с площ от 28,07 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 28, с площ от 24,29 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12640.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 27, с площ от 25,26 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 11120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 22 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2601, с площ от 22,10 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 11440.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 25, с площ от 22,71 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 5600.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 3, с площ от 22,71 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1701, с площ от 25,14 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 17, с площ от 24,29 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1601, с площ от 24,26 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2, с площ от 23,84 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 6080.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 14, с площ от 22,71 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 19120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 38 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1201, с площ от 38,24 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 15520.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 31 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 11, с площ от 30,84 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 9200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 33 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 101, с площ от 32,94 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 17040.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 34 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 37, с площ от 34,17 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 17040.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 34 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 3601, с площ от 34,17 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 16400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 33 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2501, с площ от 32,85 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 16400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 33 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1401, с площ от 32,85 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 27090.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.06.2022 до 28.07.2022
Обявяване на: 2022-07-29
...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 78233.20 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 23.05.2022 до 23.06.2022
Обявяване на: 2022-06-24
...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 10528.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 37 кв.м.

гр. Банско ул. "Хан Крум" №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.05.2022 до 20.06.2022
Обявяване на: 2022-06-21
АПАРТАМЕНТ номер 20 (двадесет), на втори етаж, на кота +1.40 (плюс едно цяло и четиридесет)  метра, изградени на етап „груб стоеж“ в „АПАРТАМЕНТНА СГРАДА“ с кадастрален ид ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 8890.40 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 32 кв.м.

гр. Банско ул. "Хан Крум" №6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.05.2022 до 20.06.2022
Обявяване на: 2022-06-21
АПАРТАМЕНТ номер 7 (седем), на първи етаж, на кота -1.40 (минус едно цяло и четиридесет стотни) метра, изградени на етап „груб стоеж“ в „АПАРТАМЕНТНА СГРАДА“ с кадастрален иден ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 12003.84 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 20974.94 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 25 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.82, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 25567.92 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 31 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.21, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 20114.64 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 32, с площ от 24,36 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 20129.31 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 24 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 10, с площ от 24,28 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 21613.32 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 26 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 701, с площ от 26,07 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18 ...

Едностаен апартамент гр. Банско

Едностаен апартамент гр. Банско

Цена: 19192.50 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 23 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 201, с площ от 23,15 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18 ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград