error гр. Банско Евтини Други в Гр. Банско от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Банско > Други

ЧСИ Гр. Банско

Всички имоти Други в Гр. Банско от ЧСИ

Други гр. Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.12.2022 до 09.01.2023
Обявяване на: 2023-01-10
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 35874.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 127 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.12.2022 до 09.01.2023
Обявяване на: 2023-01-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 02676.501.3922.1.22 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди деветстотин двадесет и две, точка, едно, точк ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 80040.24 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 146 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.12.2022 до 09.01.2023
Обявяване на: 2023-01-10
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 50946.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 47 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.11.2022 до 19.12.2022
Обявяване на: 2022-12-20
Сграда с идентификатор 02676.175.5.7 гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-81/10.12.2009 г. /10.12.2009 г. на И ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 145559.52 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 14.10.2022 до 14.11.2022
Обявяване на: 2022-11-15
3/8 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.1496, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 /10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК, адрес на и ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 93666.32 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско,ул."Бяло море" № 8½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед № 149/1994 година на Кмета на Община Банско, целият имот с площ
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 03.10.2022 до 03.11.2022
Обявяване на: 2022-11-04
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед номер 149/1994 година на Кмета на Община Бан ...

Други гр. Банско

Цена: 161145.87 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 600 кв.м.

гр. Банско, ул. „Пирин” №2,
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.09.2022 до 19.10.2022
Обявяване на: 2022-10-20
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 83146.98 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 12.09.2022 до 12.10.2022
Обявяване на: 2022-10-13
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 88933.60 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 146 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 12.09.2022 до 12.10.2022
Обявяване на: 2022-10-13
...

Други гр. Банско

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 320 кв.м.

гр. Банско ул. „Явор“ № 34
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 30.08.2022 до 30.09.2022
Обявяване на: 2022-10-03
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 161145.87 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 600 кв.м.

ул. „Пирин” №2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 26.08.2022 до 26.09.2022
Обявяване на: 2022-09-27
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
/СОС –  10 Бр./, намиращи се в сграда номер 1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 02676.151.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12. ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 248160.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 533 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 6080.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 17 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 17,20 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 11440.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 32 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Обект 114, с площ от 31,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81/10.12. ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 54458.40 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 286 кв.м.

Гр.Банско, ул. „Гоце Делчев” №12
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 08.07.2022 до 08.08.2022
Обявяване на: 2022-08-09
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 35994.92 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 08.07.2022 до 08.08.2022
Обявяване на: 2022-08-09
Недвижим имот, собственост на длъжника Тодор Людмилов Димитров, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда, състояща се от сутерен, три жилищни етажи и две нива в подпокривното пространство, с РЗП ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 92385.53 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 08.07.2022 до 08.08.2022
Обявяване на: 2022-08-09
Поземлен имот с  идентификатор 02676.501.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 3817.60 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 50 кв.м.

гр. Банско местност "Страгите'
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.06.2022 до 20.07.2022
Обявяване на: 2022-07-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ за спортна и развлекателна дейност /САУНА/ с идентификатор 02676.156.21.1.73 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева, точка, сто петдесет и шест, точка, двадесет и едно, ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 104073.69 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 13.06.2022 до 13.07.2022
Обявяване на: 2022-07-14
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед номер 149/1994 година на Кмета на Община Бан ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 13.06.2022 до 13.07.2022
Обявяване на: 2022-07-14
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 54458.40 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 286 кв.м.

Гр.Банско, ул. „Гоце Делчев” №12
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 27.05.2022 до 27.06.2022
Обявяване на: 2022-06-28
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 29942.91 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 29 кв.м.

гр. Банско ул. "Иконом Чучолайн" № 78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 20.05.2022 до 20.06.2022
Обявяване на: 2022-06-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 02676.501.3887.1.36 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин осемдесет и седем, точка, едно, то ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 09.05.2022 до 09.06.2022
Обявяване на: 2022-06-10
15 бр. СОС - ап. С17, ап. А26, ап. А28, ап. А29, ап. С37, ап. С45, ап.С49, ап.А56, ап.А57, ап. А59, ап. А60, ап. А61, ап.С94, Ап.97, Ап.98, намиращи се в сграда номер 1, разполажена в Поземлен имот с ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 150165.27 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 480 кв.м.

гр. Банско, ул. „Цар Калоян” № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 03.05.2022 до 03.06.2022
Обявяване на: 2022-06-06
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 70340.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 160 кв.м.

улица "Явор" 34
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.05.2022 до 10.06.2022
Обявяване на: 2022-06-13
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 10185.48 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 17 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 17,20 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 18179.91 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 31 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 30,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 18772.11 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 32 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.04.2022 до 18.05.2022
Обявяване на: 2022-05-19
            Самостоятелен обект в сграда, представляващ Обект 114, с площ от 31,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.114 по кадастралната к ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 90884.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 146 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 25.03.2022 до 26.04.2022
Обявяване на: 2022-04-27
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 17993.64 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 67 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 257200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1031 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 67671.71 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 272 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 370200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1427 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 86200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 365 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 150028.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 3075 кв.м.

Гр.Банско, местност Герачини улици, ул. Явор № 34
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 17.02.2022 до 17.03.2022
Обявяване на: 2022-03-18
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 78156.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 160 кв.м.

ул."Явор" 34
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.02.2022 до 10.03.2022
Обявяване на: 2022-03-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 413884.40 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 533 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 11317.20 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 17 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 17,20 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 20199.90 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 31 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
Самостоятелен обект в сграда, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 30,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 20857.90 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 32 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
            Самостоятелен обект в сграда, представляващ Обект 114, с площ от 31,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.114 по кадастралната к ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 104688.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 112 кв.м.

ул. „Родопи” 19
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 04.01.2022 до 04.02.2022
Обявяване на: 2022-02-07
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 64779.28 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско,ул."Бяло море" № 8
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед номер 149/1994 година на Кмета на Община Бан ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 40840.78 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 06.12.2021 до 06.01.2022
Обявяване на: 2022-01-07
СУТЕРЕН на сградата, /целия сутеренен етаж/ на кота -2,80 м. /минус две цяло и осемдесет стотни/ метра от описаната сграда, състоящ се от: ски гардероб, машинно помещение, помещение за персонала, офис ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 21320.11 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 67 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.12.2021 до 10.01.2022
Обявяване на: 2022-01-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 298519.32 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1031 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.12.2021 до 10.01.2022
Обявяване на: 2022-01-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 82365.47 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 272 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.12.2021 до 10.01.2022
Обявяване на: 2022-01-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 397112.25 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1427 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.12.2021 до 10.01.2022
Обявяване на: 2022-01-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 103741.95 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 365 кв.м.

м. "Карантията", ап. к-с "Дрийм Хилс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 10.12.2021 до 10.01.2022
Обявяване на: 2022-01-11
...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 144707.04 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 1500 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, м.“Грамадето“, местност „Асаница“
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.11.2021 до 20.12.2021
Обявяване на: 2021-12-21
Поземлен имот с идентификатор 02676.157.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, одобрени със Заповед РД- 18 - 81/ 10.12.2009 г. на изпълни ...

Други гр. Банско

Други гр. Банско

Цена: 55766.88 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 74 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 19.11.2021 до 20.12.2021
Обявяване на: 2021-12-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 02676.501.3922.1.19 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди деветстотин двадесет и две, точка, едно, точк ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград