error гр. Банско Евтини Двустаен апартамент в Гр. Банско от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Банско > Двустаен апартамент

ЧСИ Гр. Банско

Всички имоти Двустаен апартамент в Гр. Банско от ЧСИ

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 41654.90 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 68 кв.м.

гр. Банско комплекс УАЙТОУКС ЛОДЖ 2“
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 49777.20 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 77 кв.м.

гр. Банско комлекс "УАЙТОУКС ЛОДЖ 2"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 51510.46 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 64 кв.м.

гр. Банско комплекс "Кандахар"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С идентификатор 02676.11.97.2.16 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, единадесет, точка, деветдесет и седем, точка, две, точка, шестнадесет/, по кадастрал ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 51794.94 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 64 кв.м.

гр. Банско комлекс "Кандахар"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С идентификатор 02676.11.97.2.20 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, единадесет, точка, деветдесет и седем, точка, две, точка, двадесет/, по кадастралнат ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 67 кв.м.

гр. Банско местност "Свети Иван"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.89.20.1.45/ нула две хиляди щестотин седемдесет и  шест, точка, осемдесет и девет, точка, двадесет, точка, едно, точка, четиридесет и пет/, по ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 45760.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 66 кв.м.

гр. Банско , ул.“Братя Велеганови“, № 31
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 02676.501.2241.1.2/ нула две хиляди шестотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста четиридесет и едно, точка, едно, точка, д ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 38448.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 74 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
Препоръчваме на евентуалните наддавачи да се запознаят с фактическото състояние на сградата. Към датата на описа не функционираше ел. захранването в сградата. ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 33552.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 36 кв.м.

гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, апартаментен комплекс „Бриз”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 30.08.2022 до 30.09.2022
Обявяване на: 2022-10-03
...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 31470.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 61 кв.м.

м. Грамадето, ул. "Кралев двор" №4, ет.4, ап.19
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Обявяване на: 2022-09-13
...

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 60 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сидер Лодж 4"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Обявяване на: 2022-09-13
АПАРТАМЕНТ номер D 43 (“D”  четиридесет и три), представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.56.75.2.45 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петдесет и шес ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 23120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 51 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.100, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директо ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 21280.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 43 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.66, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 22080.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.56, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.88, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.49, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.36, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 54 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.46, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 20800.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 52 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.43, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 54 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.57, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 28320.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 57 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.53, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.27, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 50 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 16, с площ от 49,52 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 28320.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 57 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 17, с площ от 56,57 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 14560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 52 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 44, с площ от 51,78 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 19840.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 36, с площ от 49,09 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 37, с площ от 49,43 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 50 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 38, с площ от 49,52 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 23440.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 58 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 39, с площ от 57,88 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 26, с площ от 49,43 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 50 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 27, с площ от 49,52 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 28320.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 57 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 28, с площ от 56,57 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 25840.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 51 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 12, с площ от 51,42 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 13280.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 48 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 29, с площ от 47,70 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 36 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2801, с площ от 35,56 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 15520.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 38 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 2301, с площ от 38,23 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 20800.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 51 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 22, с площ от 51,37 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 19120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 38 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1701, с площ от 38,23 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 17, с площ от 44,40 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 19120.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 38 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1101, с площ от 38,23 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-1 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 9200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 33 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 501, с площ от 32,94 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 48 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 8, с площ от 48,48 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 11, с площ от 44,40 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 14560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 60 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1, с площ от 59,53 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-81 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 12640.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 52 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 7, с площ от 51,80 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.2.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-8 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 36160.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 72 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 10, с площ от 72,08 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 22240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 6, с площ от 44,39 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-8 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 16720.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 60 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 5, с площ от 59,53 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-8 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 1, с площ от 43,52 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-8 ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 54 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 32, с площ от 54,46 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 44 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 18, с площ от 44,39 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.96 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Двустаен апартамент гр. Банско

Двустаен апартамент гр. Банско

Цена: 24560.00 лв.

Населено място: гр. Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: от 18.07.2022 до 18.08.2022
Обявяване на: 2022-08-19
Самостоятелен обект в сграда, представляващ АПАРТАМЕНТ номер 29, с площ от 49,09 кв.м., с идентификатор 02676.501.1667.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград