Чси Имоти > Ямбол > Земеделска земя

ЧСИ Ямбол

Всички имоти Земеделска земя в Ямбол от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Ямбол, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Ямбол

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 84.96 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 393 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030136 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 392
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 242.64 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1121 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030137 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1121
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 136.08 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 629 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050359 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 629 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 337.68 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1563 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030122 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1563 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 243.36 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1127 кв.м.

ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030045 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1127 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 219.60 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1017 кв.м.

8. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050291 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1017 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 599.76 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2775 кв.м.

7. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030109 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2 775 кв.м..
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 115.92 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 536 кв.м.

6. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030098 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 536
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 624.24 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 2886 кв.м.

5. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030083 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2886 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 182.16 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 843 кв.м.

4. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030072 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 843 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 344.88 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1595 кв.м.

3. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030071 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1595 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 218.16 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 1009 кв.м.

2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009 кв.м
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Малък манастир

Земеделска земя Малък манастир

Цена: 175.68 лв.

Населено място: Малък манастир
Квадратура 812 кв.м.

1. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030034 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 812 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Шарково

Цена: 262.80 лв.

Населено място: Шарково
Квадратура 999 кв.м.

ЛИВАДА, пета категория, представляваща имот №030039 в землището на с. Шарково, община Болярово, местност "Азматак", с площ от 999 кв.м., представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото поземлен имот с идентификатор 83051.30.39
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28

Земеделска земя Воденичане

Земеделска земя Воденичане

Цена: 9026.40 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 19283 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11661.300.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Воденичане, общ.Стралджа, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 19283 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Земеделска земя Воденичане

Земеделска земя Воденичане

Цена: 928.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1473 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11661.300.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Воденичане, общ.Стралджа, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, с площ 1473 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Земеделска земя Тенево

Земеделска земя Тенево

Цена: 456.00 лв.

Населено място: Тенево
Квадратура 1385 кв.м.

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставляваща имот № 042192
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19

Земеделска земя Гълъбинци

Земеделска земя Гълъбинци

Цена: 1362.40 лв.

Населено място: Гълъбинци
Квадратура 3099 кв.м.

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18259.38.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с.ГЪЛЪБИНЦИ, общ. Тунджа, обл.Ямбол, в местността „ШОСЕТО ЗА БОЯДЖИК”, с площ 3099 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Земеделска земя Гълъбинци

Земеделска земя Гълъбинци

Цена: 6087.20 лв.

Населено място: Гълъбинци
Квадратура 13448 кв.м.

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18259.19.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с.ГЪЛЪБИНЦИ, общ. Тунджа, обл.Ямбол, в местността „ЮРТА”, с площ 13448 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Земеделска земя Гълъбинци

Земеделска земя Гълъбинци

Цена: 6672.00 лв.

Населено място: Гълъбинци
Квадратура 14575 кв.м.

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18259.26.365 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с.ГЪЛЪБИНЦИ, общ. Тунджа, обл.Ямбол, в местността „ТУРСКИ ГРОБИЩА”, с площ 14575 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Земеделска земя Гълъбинци

Земеделска земя Гълъбинци

Цена: 4440.80 лв.

Населено място: Гълъбинци
Квадратура 9999 кв.м.

½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18259.10.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в с.ГЪЛЪБИНЦИ, общ. Тунджа, обл.Ямбол, в местността „ХАДЖИЛИЙСКИ МОГИЛИ”, с площ 9999 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15

Земеделска земя Джинот

Земеделска земя Джинот

Цена: 1592.00 лв.

Населено място: Джинот
Квадратура 4501 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Земеделска земя Джинот

Земеделска земя Джинот

Цена: 5656.00 лв.

Населено място: Джинот
Квадратура 15998 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Земеделска земя Джинот

Земеделска земя Джинот

Цена: 3240.00 лв.

Населено място: Джинот
Квадратура 9166 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Земеделска земя Джинот

Земеделска земя Джинот

Цена: 2120.00 лв.

Населено място: Джинот
Квадратура 6010 кв.м.


Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Земеделска земя Недялско

Земеделска земя Недялско

Цена: 2998.80 лв.

Населено място: Недялско
Квадратура 4998 кв.м.

Нива с площ 4,998 дка, шеста категория, в местността „ДЯДО МИТЕВА ЧЕШМА”, имот № 037033
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08

Земеделска земя Дражево

Земеделска земя Дражево

Цена: 1040.00 лв.

Населено място: Дражево
Квадратура 4 кв.м.

ДО МАГИСТРАЛА - ½ идеална част от НИВА, цялата с площ 4,025дка, четвърта категория, в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, в местността БУДАКОВА ЧЕШМА,представляваща имот 007064
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси ямбол частен съдебен изпълнител ямбол частен съдия изпълнител ямбол апартаменти ямбол продажба на общински имоти ямбол чси ирина христова ямбол съдия изпълнител ямбол ирина христова ямбол имоти ямбол апартаменти ямбол бенковски