Чси Имоти > Шабла > Жилищна сграда

ЧСИ Шабла

Всички имоти Жилищна сграда в Шабла от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Шабла, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Добрич

Жилищна сграда ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Цена: 60080.00 лв.

Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Квадратура 170 кв.м.

ул. "Добри Чинтулов" № 14
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Недвижим имот, находящ се в гр.Ген.Тошево, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич, ул. "Добри Чинтулов" № 14, представляващ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ на ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 8 ...

Жилищна сграда КАВАРНА

Жилищна сграда КАВАРНА

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: КАВАРНА
Квадратура 66 кв.м.

1087-2010
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
-Еднофамилна двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр.Каварна, общ.Каварна, обект „Карвуна ризорт, в УПИ I-049010, 049011, а именно: КЪЩА „В 14”, със застроена площ от 65.57кв.м., и раз ...

Жилищна сграда Стефаново

Жилищна сграда Стефаново

Цена: 18880.00 лв.

Населено място: Стефаново
Квадратура 70 кв.м.

232-2019
Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Поземлен имот представляващ дворно място с площ от 800 кв.м. /осемстотин квадратни метра/, за който е отреден УПИ ХI - 225 /парцел единадесети за имот с планоснимачен номер двеста двадесет ...

Жилищна сграда Топола

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 2032 кв.м.

ул. Осма № 9, вх.Б
Окръжен съд: Добрич
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.82 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна ...

Жилищна сграда БАЛЧИК

Цена: 33040.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 80 кв.м.

721-2015-УЛ.Г.С.РАКОВСКИ №34
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор №02508.84.390/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, четири, точка, три, деве, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, общ.Ба ...

Жилищна сграда БАЛЧИК

Жилищна сграда БАЛЧИК

Цена: 165440.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 110 кв.м.

ул."Захари Зограф" №17 А
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. "Захари Зограф" /"Д.Дончев"/, №17 А, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02508.83.187, с площ 384 кв.м., / с ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти шабла имоти в шабла шабла имоти къща шабла продава