Чси Имоти > Шабла > Едностаен апартамент

ЧСИ Шабла

Всички имоти Едностаен апартамент в Шабла от ЧСИ

Няма резултати за Едностаен апартамент в Шабла, вижте резултати за Едностаен апартамент в окръжен съд Добрич

Едностаен апартамент Топола

Цена: 25263.60 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 2020-06-16
- Апартамент №18 /осемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия ет ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 33252.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 2020-06-16
- Апартамент №17А /седемнадесети-А/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на трети ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 25231.98 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 2020-06-16
- Апартамент №17 /седемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия е ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 39391.88 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.

ул."Пиргос" №1. бл.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
- Апартамент №18 /осемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия ет ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 37955.23 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
- Апартамент №17А /седемнадесети-А/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на трети ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 29317.92 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.

ул."Пиргос" №1. бл.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
- Апартамент №17 /седемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия е ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 8160.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 51 кв.м.

жк. "Балик" №5, вх.А, ет.3
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, жк. "Балик" №5, вх.А, ет.3, представляващ: Апартамент №10 /десет/ с идентификатор 72624.619.214.11.10 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 4856.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 99, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.606 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 4856.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 98, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624. ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 21520.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 31 кв.м.

ул."Панайот Хитов" №33, вх.В, ет.5
Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1/2 /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ №14, находящ се в гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" №33, вх.В, ет.5, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.4855.1.5 ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 43768.75 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
- Апартамент №18 /осемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия ет ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 42172.48 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
- Апартамент №17А /седемнадесети-А/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на трети ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 32575.47 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
- Апартамент №17 /седемнадесети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на третия е ...

Едностаен апартамент Топола

Цена: 64182.19 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 45 кв.м.

ул."Пиргос" №1. бл.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
- Апартамент №3 /трети/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на първия етаж, със ...

Едностаен апартамент Топола

Цена: 64070.19 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 45 кв.м.

ул."Пиргос" №1. бл.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
- Апартамент №2 /втори/, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на първия етаж, със ...

Едностаен апартамент Топола

Едностаен апартамент Топола

Цена: 41328.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 46 кв.м.

ж.к.“Калиакрия гардънс“, бл.8, вх.А, ет. 2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
АПАРТАМЕНТ № III-A-2-3/ три римско- „А“-две-три/, находящ се във вход „А“, на етаж II/втори/, със застроена площ от 45.95/четиридесет и пет цяло и деветдесет и пет стотни/ квадратни метра, ...

Едностаен апартамент Кранево

Едностаен апартамент Кранево

Цена: 24160.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 48 кв.м.

297-2016-39459.23.50.6.13
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
АПАРТАМЕНТ №316, находящ се в жилищен комплекс „КРАНЕВО КАШУЛИС РАЙСКА ГРАДИНА“, блок Д1, етаж 3, в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, със застроена площ-47,80/четиридесет и седем квадрат ...

Едностаен апартамент Кранево

Едностаен апартамент Кранево

Цена: 21760.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 48 кв.м.

297-2016-39459.23.50.6.7
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
АПАРТАМЕНТ №216/двеста и шестнадесет/, находящ се в жилищен комплекс „КРАНЕВО КАШУЛИС РАЙСКА ГРАДИНА“, блок Д2, етаж 2/втори/, в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, със застроена площ-47,8 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 3937.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 19 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 108, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 18.50 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624. ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5614.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 27 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 106 и НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 107, находящи се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54, на шестия етаж, при описа двата апартамента са обединени и представлява ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5395.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 101, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.6 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5395.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 100, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624. ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5395.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 99, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.606 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5395.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 98, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624. ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5541.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 63, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на четвъртия етаж с обща застроена площ от 25.66 кв.м. съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.6 ...

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Едностаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 5395.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 26 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на първия етаж, с обща застроена площ от 25.66 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.60 ...

Едностаен апартамент Кранево

Едностаен апартамент Кранево

Цена: 21760.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 48 кв.м.

297-2016-39459.23.50.6.7
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ №216/двеста и шестнадесет/, находящ се в жилищен комплекс „КРАНЕВО КАШУЛИС РАЙСКА ГРАДИНА“, блок Д2, етаж 2/втори/, в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, със застроена площ-47,80 ...

Едностаен апартамент Кранево

Едностаен апартамент Кранево

Цена: 24160.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 48 кв.м.

297-2016-39459.23.50.6.13
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ №316, находящ се в жилищен комплекс „КРАНЕВО КАШУЛИС РАЙСКА ГРАДИНА“, блок Д1, етаж 3, в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, със застроена площ-47,80/четиридесет и седем квадратн ...

Едностаен апартамент Кранево

Едностаен апартамент Кранево

Цена: 21520.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 47 кв.м.

297-2016-39459.23.50.7.7
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
АПАРТАМЕНТ №224/двеста двадесет и четири/, находящ се в жилищен комплекс „КРАНЕВО КАШУЛИС РАЙСКА ГРАДИНА“, блок Д/де/, етаж 2/втори/, в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, със застроена пло ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти шабла имоти в шабла шабла имоти къща шабла продава