Чси Имоти > Цалапица > Склад

ЧСИ Цалапица

Всички имоти Склад в Цалапица от ЧСИ

Няма резултати за Склад в Цалапица, вижте резултати за Склад в окръжен съд Пловдив

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1218480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ИД № 20188200401379 - .) СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, три/ по кадастралните карти и када ...

Склад Леново

Склад Леново

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: Леново
Квадратура 44 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
ПУБЛИЧНА ПРОДАН-първа по ред, приключваща в края на работното време- 17.00 часа на 01.07.2020г., на следния недвижим имот по изп. дело №20168280400966 по описа на служебния архив на ЧСИ р ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 200880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. "Брезовско шосе" №170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
ИД 20168250400447 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Склад ПЪРВОМАЙ

Склад ПЪРВОМАЙ

Цена: 7040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 30 кв.м.

ул. “Княз Борис I” № 1 „а”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ОФИС-ПОДДРЪЖКА със застроена площ от 29,77 (двадесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни) кв.м., находящ се на подземен етаж, кота –3,30 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КООП” с ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1218480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
ИД № 20188200401379 - 4.) СГРАДА с идентификатор 56784.539.264.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, шест, четири, точка, три/ по кадастралните карти и кад ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 88480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Родопи” № 62 , ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД № 20178250400105 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точ ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 223200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ИД 20168250400447, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 133650.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" № 99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 г ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 133650.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" № 99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 г ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1137600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

ул Инж. Асен Йорданов №7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
СГРАДА с идентификатор № 56784.539.264.3 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка две шест четири точка три), находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастр ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 234576.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 219 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 170, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
ИД 20168250400447, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), ...

Склад ПЛОВДИВ

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 1264000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2340 кв.м.

ул. Инж. Асен Йорданов
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
СГРАДА с идентификатор № 56784.539.264.3 (пет шест седем осем четири точка пет три девет точка две шест четири точка три), находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастр ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 412 кв.м.

ул. "Ландос" №99
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.553.9 (пет шест седем осем четири точка пет пет три точка девет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-64/05.10.2006 ...

Склад ПЛОВДИВ

Цена: 100516.39 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 95 кв.м.

ул. „Родопи” № 62 , ет. -1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
ИД № 20178250400105 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти цалапица къщи в цалапица цалапица цалапица къщи имоти в цалапица къщи цалапица къща цалапица село цалапица