Чси Имоти > Цалапица > Земеделски имот

ЧСИ Цалапица

Всички имоти Земеделски имот в Цалапица от ЧСИ

Земеделски имот Цалапица

Цена: 107680.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 2873 кв.м.

с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Ро ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 113180.54 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 2873 кв.м.

с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Ро ...

Земеделски имот Цалапица

Цена: 125756.16 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 2873 кв.м.

с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Ро ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 5400 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 257011 (двеста петдесет и седем хиляди и единадесет), с площ от 5.400 дка (пет декара и четиристотин квадратни метра), от които 0.103 дка – п ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 254020 (двеста петдесет и четири хиляди и двадесет), с площ от 3.000 дка (три декара), от които 1.986 дка – пета категория на земята, и 1.014 ...

Земеделски имот Цалапица

Земеделски имот Цалапица

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 4000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 254019 (двеста петдесет и четири хиляди и деветнадесет), с площ от 4.000 дка. (четири декара), от които 2.472 дка – пета категория на земята, ...

Земеделски имот Цалапица

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Цалапица
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 218017 (двеста и осемнадесет хиляди и седемнадесет), с площ от 3.000 дка (три декара), шеста категория на земята, с начин на трайно ползване ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти цалапица къщи в цалапица цалапица цалапица къщи имоти в цалапица къщи цалапица къща цалапица село цалапица