Чси Имоти > Цалапица > Двустаен апартамент

ЧСИ Цалапица

Всички имоти Двустаен апартамент в Цалапица от ЧСИ

Няма резултати за Двустаен апартамент в Цалапица, вижте резултати за Двустаен апартамент в окръжен съд Пловдив

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 59440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул Стефан Стамболов 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент Сопот

Двустаен апартамент Сопот

Цена: 35064.00 лв.

Населено място: Сопот
Квадратура 60 кв.м.

гр. Сопот, п.к. 4330, ж.к. Сарая, бл. 7 (седем), вх. В, ет. 4 (четири), ап.12 (дванадесет)
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68080.502.1530.1.12 (шестдесет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и две точка хиляда петстотин и тридесет точка едно точка дванадесет) ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 56 кв.м.

ул."Никола Караджов" 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 114644.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 70 кв.м.

бул. Източен 47-49, ет. 4, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
ИД 20168250400452, 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1249.1.36 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет, точка, едно, ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 82659.85 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 76 кв.м.

ул. Граф Игнатиев № 24, бл. 42, ет. 7, ап. 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ИД 20199110400672-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1409.1.25 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка едно четири нула девет точка едно точка две пет) по к ...

Двустаен апартамент Сопот

Двустаен апартамент Сопот

Цена: 24168.00 лв.

Населено място: Сопот
Квадратура 54 кв.м.

ул. Иван Вазов №88, бл.40, ет.2, ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.3.21 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, три, точка, две, едно/ по кадастралната карта и ка ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 72800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."Милеви скали"13-23,вх.15,ет.3,ап.9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.309.1.51 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, девет, точка, едно, точка, пет, едно), град Плов ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

ул."Кукуш"№6, ет.1, ап.5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.02.2020 до 02.03.2020
Обявяване на: 2020-03-04
СОС с идентификатор 56784.530.2147.2.5 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, четири, седем, точка, две, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастрални ...

Двустаен апартамент Лъки

Двустаен апартамент Лъки

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: Лъки
Квадратура 38 кв.м.

ул. „Освобождние“ № 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ИД 20198250400546 - Апартамент № 6 (шест), с площ от 38 кв. м. (тридесет и осем квадратни метра), разположен на I (първи) етаж в жилищен блок № 9 (девет), находящ се на ул. „Освобождние“ № ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 77760.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 80568.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 89 кв.м.

ул."Ружа"№13, ет.10, ап.49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.1085.1.49 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, хиляда осемдесет и пет, точка ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 74160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Победа" 58, вход А, ет. 3, ап. 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 56520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

Ул. "Стефан Стамболов" №87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 57040.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. „Никола Карев“ № 17, блок 159, вх. А, етаж 4, апартамент 50
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
ИД № 20198200400410 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2380.8.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, три, осем, нула, точка, осем, точк ...

Двустаен апартамент Сопот

Двустаен апартамент Сопот

Цена: 38960.00 лв.

Населено място: Сопот
Квадратура 60 кв.м.

гр. Сопот, п.к. 4330, ж.к. Сарая, бл. 7, вх. В, ет. 4 , ап.12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68080.502.1530.1.12 (шестдесет и осем хиляди и осемдесет точка петстотин и две точка хиляда петстотин и тридесет точка едно точка дванадесет) ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. Звезда № 45, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ИД 20199110400468-½ (една втора) идеална част от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точк ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 107813.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 58 кв.м.

ул. „Волга“ № 6-б, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ИД 20199110400653-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.882.1.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем осем две точка едно точка шест) по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 72760.50 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 67 кв.м.

ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ИД 20199110400728-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 56 кв.м.

ул. "Никола Караджов" 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Асеновградско шосе" 4Д, ет. 4, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, т ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

гр.Пловдив, бул. Източен №131, блок 4205, вход Д, етаж 4, ап. 11/71
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор№ 56784.520.263.1.71 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем едно) по Кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 59 кв.м.

гр. Пловдив, ул. „Целина“ № 2, ет. 5, ап. А1/9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
ИД № 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, девет/ по ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 77600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 221 кв.м.

ул."Патриарх Евтимий"29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
½ /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 00702.516.28 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, шест, точка, две, осем/, гр. Асеновград ,общ. Асеновград.обл.Пл ...

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Двустаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 66 кв.м.

ул.''Книжна фабрика'' № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 00702.508.68.5.13 /нула нула седем нула две точка пет нула осем точка шест осем точка пет точка едно три/ по кадастралната карта и кадастралнит ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 62800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 53 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4676.1.58 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест седем шест точка едно точка пет осем/ по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42030.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

бул. "Дунав" №2, ет.14, ап. 100
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.3.1.100 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, три, точка, едно, точка, едно, нула, нула/ по кадастралната к ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 80845.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 67 кв.м.

ул. Горно Броди № 41, вх. Б, ет. 7, ап. 18А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ИД 20199110400728-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.17.2.18 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно седем точка две точка едно осем) по кадастралната ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 82400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Победа" 58, вход А, ет. 3, ап. 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по ...

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 63 кв.м.

гр.Пловдив, п.к.4000, ул. Босилек 17, бл.215, вх.Г, ет.5, ап.15/88
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.232.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГ ...

Двустаен апартамент Сопот

Двустаен апартамент Сопот

Цена: 26114.40 лв.

Населено място: Сопот
Квадратура 54 кв.м.

ул. Иван Вазов №88, бл.40, ет.2, ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.3.21 /шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, три, точка, две, едно/ по кадастралната карта и ка ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти цалапица къщи в цалапица цалапица цалапица къщи имоти в цалапица къщи цалапица къща цалапица село цалапица