Error. Евтини Имоти в Фабрика от ЧСИ

Чси Имоти > Фабрика >

ЧСИ Фабрика

Всички имоти в Фабрика от ЧСИ

Други Фабрика

Цена: 6120.60 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 188 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ВОДОЕМ за промишлени цели с вместимост 150 куб.м., на който е отреден поземлен имот № 009115 /нула, нула, девет, едно, едно, пет/ с площ 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., в землището на с. ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 4485.60 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 801 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.8 /десет точка осем/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 801.04 /осемстотин и едно цяло и четири стотни/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: от ...

Парцел Фабрика

Цена: 11407.20 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 2037 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.4 /десет точка четири/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 2 037 /две хиляди и тридесет и седем/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: река, Имот ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 47796.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 8535 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.17 /десет точка седемнадесет/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 8 535 /осем хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имот ...

Парцел Фабрика

Цена: 15708.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 2805 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.16 /десет точка шестнадесет/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 2 805 /две хиляди осемстотин и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 3375.20 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 603 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10 /десет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 602.70 /шестотин и две цяло и седемдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 13 на о ...

Парцел Фабрика

Цена: 1369.60 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 245 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 9 /девет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 244.50 /двеста четиридесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 43008.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 7680 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6 /шест/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 7 680 /седем хиляди шестотин и оседмдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 на М ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 5728.80 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5 /пет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 1 023 /хиляда двадесет и три/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 на МЗГ – ДЛ/ДДС, И ...

Парцел Фабрика

Цена: 22316.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 3985 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3 /три/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 3 985 /три хиляди деветстотин осемдесет и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 н ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград

продавам фабрика за олио