Чси Имоти > Скорците > Стая

ЧСИ Скорците

Всички имоти Стая в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Стая в Скорците, вижте резултати за Стая в окръжен съд Габрово

Стая Хирево

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Хирево
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.07.2014 до 19.08.2014
Обявяване на: 2014-08-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ – 164 /три римско тире сто шестдесет и четири арабско/, кв. 16 /шестнадесети/ по плана на с. Хирево, Община Севлиево с площ от 1 130 /хиляда сто и тридесет/ кв ...

Стая Хирево

Стая Хирево

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Хирево
Квадратура 50 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.07.2014 до 19.08.2014
Обявяване на: 2014-08-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ – 164 /три римско тире сто шестдесет и четири арабско/, кв. 16 /шестнадесети/ по плана на с. Хирево, Община Севлиево с площ от 1 130 /хиляда сто и тридесет/ кв ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители