Чси Имоти > Скорците > Склад

ЧСИ Скорците

Всички имоти Склад в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Склад в Скорците, вижте резултати за Склад в окръжен съд Габрово

Склад СЕВЛИЕВО

Цена: 1927642.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 76387 кв.м.

ул. "Стефан Пешев" № 92
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
- 72736/76387 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителен ...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

бул. "Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Склад ДРЯНОВО

Склад ДРЯНОВО

Цена: 67680.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Склад ГАБРОВО

Цена: 17920.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 450 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 10480.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 200 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 17000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 480 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Склад ДРЯНОВО

Цена: 127722.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 513 кв.м.

местност Припека
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Поземлен имот с идентификатор № 23947.104.29 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка двадесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Дряново одобрен ...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 19800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

бул.Столетов № 157, ет.3, обект 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Склад ДРЯНОВО

Склад ДРЯНОВО

Цена: 75200.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1285 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Склад ГАБРОВО

Цена: 20125.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 450 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 43792.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 727 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 11810.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 181 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 19133.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 480 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 100602.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 468 кв.м.

бул. „Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 712 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Склад ГАБРОВО

Склад ГАБРОВО

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 158 кв.м.

бул. "Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.129.17.3 с адрес на имота гр.Габрово, бул."Столетов" № 157, ет.3, обект 3. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Склад СЕВЛИЕВО

Склад СЕВЛИЕВО

Цена: 27066.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1137 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.3975, находящ се в гр.Севлиево, общ.Севлиево, област Габрово, адрес гр.Севлиево, ж.к. „Атанас Москов“, площ 1 137 кв.м., предназначение на територия ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители