Чси Имоти > Скорците > Производствен имот

ЧСИ Скорците

Всички имоти Производствен имот в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Скорците, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Габрово

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 24252.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 66 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 128240.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 521 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
...

Производствен имот Крамолин

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: Крамолин
Квадратура 396 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
1 / 2 идеална част от СВИНАРНИК със застроена площ от 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м., и обща застроена площ със свинарските боксове от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 24252.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 66 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 128240.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 521 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Производствен имот Агатово

Производствен имот Агатово

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: Агатово
Квадратура 22373 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Обект „Свинекомплекс", находящ се в с. Агатово, Общ Севлиево, обл. Габрово, месността „Градишки път", ведно със съответното припадащо и се право на строеж върху мястото, върху което е пост ...

Производствен имот Градище

Цена: 59904.00 лв.

Населено място: Градище
Квадратура 520 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1. Страда № 1 /едно/, представляваща: Хале за угояване, със застроена площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, височина 2.50 м. /два метра и петдесет сантиметра/, конструкция ...

Производствен имот Малки Вършец

Производствен имот Малки Вършец

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 1307 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1.Поземлен имот № 135041 /сто тридесет и пет хиляди четиридесет и едно/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ. Севлиево, местността „Главен стопански двор", ЕКАТТЕ 46509 /четири ...

Производствен имот Малки Вършец

Производствен имот Малки Вършец

Цена: 58640.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 2148 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1.Поземлен имот № 136007 /сто тридесет и шест хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ,Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петсто ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 198028.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 22435 кв.м.

село Горна Росица
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Производствен имот Сенник

Производствен имот Сенник

Цена: 320896.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 10391 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.6, находящ се в с.Сенник, Община Севлиево, Област Габрово, по кадастралната карта на кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-763/24.11.2 ...

Производствен имот Сенник

Производствен имот Сенник

Цена: 115971.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 4830 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Урегулиран поземлен имот VIII (осем римско) в квартал 32 (тридесет и втори), по плана на село Сенник, с площ от 4 830 (четири хиляди осемстотин и тридесет) квадратни метра, вед ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 162504.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 955 кв.м.

ул."Любен Каравелов"№8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
.ПИ с кадастрален идентификатор 14218.509.276, с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, ул."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №8, с площ 955 кв.м., по кадастраклната карта и кадастралите регистри, одо ...

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 191710.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 411 кв.м.

ул."Индустриална"№44
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
СГРАДА с идентификатор 14218.502.451.3 находяща се на адрес : гр. Габрово, УЛ."ИНДУСТРИАЛНА" №44, със ЗП 411 кв.м. , с брой етажи - 3, с предназначение - Промишлена сграда, сградата е разп ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 53550.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 252 кв.м.

село Добромирка
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1340 кв.м.

ул. „Марин Попов" № 68
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 82104.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 4038 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Поземлени имоти, находящи се в с. Гостилица, общ. Дряново, а именно: 1. ИМОТ №056063 (парцел шестдесет и трети от масив петдесет и шести) по плана на землището на с. Гостилица, ЕКАТТЕ ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 2304400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5811 кв.м.

ул. „Васил Левски” №2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 483 кв.м.

бул. „Столетов" № 157
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 38960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 727 кв.м.

село Дебел дял
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 76950.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 712 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 155340.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1695 кв.м.

ул. "Орловска" № 164
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Производствен имот Крамолин

Производствен имот Крамолин

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: Крамолин
Квадратура 4164 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
1 / 2 идеална част от СВИНАРНИК със застроена площ от 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м., и обща застроена площ със свинарските боксове от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 46951.20 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 611 кв.м.

село Сенник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 153283.20 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 909 кв.м.

село Сенник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 58165.60 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 610 кв.м.

село Сенник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 328504.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 16315 кв.м.

ул."Дедерица"№1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПИ с кадастрален идентификатор 65927.501.5329, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД- 18-77/16.07.2008г. на изпълнителния директор на АГКК , ...

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Производствен имот СЕВЛИЕВО

Цена: 220031.10 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2000 кв.м.

село Горна росица
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Производствен имот Гъбене

Производствен имот Гъбене

Цена: 8555.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 1095 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
УПИ XI - отреден за "фурна", от квартал 11 по плана на с.Гъбене, общ.Габрово, с площ 1095 кв.м., при граници за поземления имот: улица с. О.Т. 14-45, УПИ XII-72, УПИ III-101, УПИ IV ...

Производствен имот ГАБРОВО

Производствен имот ГАБРОВО

Цена: 213011.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 411 кв.м.

ул."Индустриална"№44
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
СГРАДА с идентификатор 14218.502.451.3 находяща се на адрес : гр. Габрово, УЛ."ИНДУСТРИАЛНА" №44, със ЗП 411 кв.м. , с брой етажи - 3, с предназначение - Промишлена сграда, сградата е разп ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители