Чси Имоти > Скорците > Парцел

ЧСИ Скорците

Всички имоти Парцел в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Скорците, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Габрово

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1957.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 570 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 2867.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 835 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 21706.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3403 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 21706.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3403 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1596.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 465 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел Гъбене

Парцел Гъбене

Цена: 3564.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 9900 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1/2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 199036 с площ 9.900 дка в землището иа село Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово в местността „Гъстака”, начин на трайно ползване ИГЛОЛИСТНА ГОРА при граници и съсели: п ...

Парцел Гъбене

Цена: 7020.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1/2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 206017 с площ 19.498 дка в землището на село Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово в местността „Аваляково”, начин иа трайно ползване ШИРОКОЛИСТНА ГОРА при граници и съсе ...

Парцел Яворец

Парцел Яворец

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 7999 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1. Поземлен имот № 029132 който е образуван от ПИ № 029033 в местонстта "Самсона" в землището на село Яворец, община Габрово, ЕКАТТЕ 87120, представляващ широколистна гора, целият с площ о ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5447.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 463 кв.м.

Стояновци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5152.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 834 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3984.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 640 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4144.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 667 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3760.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 606 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4696.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 758 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4880.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 785 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Цена: 6536.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1064 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4504.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 726 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4720.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 760 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4240.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 683 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 48600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 7481 кв.м.

кв. Етъра, местност Стружната
Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.337.66 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет-точка-триста тридесет и седем-точка-шестдесет и шест / находящ се в град Габрово, община Габрово, мес ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 7700.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 393 кв.м.

ул. Аврора № 5А
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел Гостилица

Парцел Гостилица

Цена: 73894.00 лв.

Населено място: Гостилица
Квадратура 4038 кв.м.

местността Юрта
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
1 . ИМОТ №056063 (парцел шестдесет и трети от масив петдесет и шести) по плана на землището на с. Гостилица, ЕКАТТЕ 17350, общ. Дряново, в местността "Юрта", с площ о ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 146581.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3944 кв.м.

ул. "Орловска"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 37400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3635 кв.м.

бул. Трети март
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 37400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3635 кв.м.

бул. Трети март
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1110 кв.м.

село Кметовци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 10960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4116 кв.м.

ул. Слънчева № 11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 330 кв.м.

бул. Трети март
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 12600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 680 кв.м.

ул. "Петър Божинов"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 27702.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3239 кв.м.

бул."Трети март"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители