Чси Имоти > Скорците > Парцел

ЧСИ Скорците

Всички имоти Парцел в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Скорците, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Габрово

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 47866.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2492 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 14674.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 764 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
...

Парцел Горна Росица

Парцел Горна Росица

Цена: 60818.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 5297 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Горна Росица, община Севлиево, местност „Багдалата“, представляващ: ИМОТ №011090, целият с площ 5297 кв.м., с начин ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 47866.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2492 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 14674.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 764 кв.м.

ул. Стефан Пешев № 133
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Парцел Енев рът

Парцел Енев рът

Цена: 1344.00 лв.

Населено място: Енев рът
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
Празно /незастроено/ дворно място в село Енев рът, Севлиевска община, Габровска област, намиращо се в околовръстния застроителен полигон на селото от 800 - осемстотин квадратни метра от ця ...

Парцел Дамяново

Цена: 5759.00 лв.

Населено място: Дамяново
Квадратура 14998 кв.м.

местност Бобища
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 20119.340.86, находящ се в село Дамяново, община Севлиево, област Габрово. Адрес на поземления имот: местност БОБИЩА. Площ: 14 998 кв. м. Трайно предназначени ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 999.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 617 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ №557.75 /петстотин петдесет и седем точка седемдесет и пет/по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Севлиево, ЕАТТЕ 65927/ шестдесет и пет ...

Парцел Крамолин

Парцел Крамолин

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Крамолин
Квадратура 880 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-231 в кв. 38 по пана на с.Крамолин, общ.Севлиево с площ от 634 кв.м., незастроен, при граници: УПИ І-229, УПИ ІІІ-232, УПИ ХVІІ-230. 2.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ...

Парцел Богатово

Цена: 4224.00 лв.

Населено място: Богатово
Квадратура 1380 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4637.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 834 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.01.2020 до 05.02.2020
Обявяване на: 2020-02-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3586.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 640 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3730.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 667 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3384.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 606 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4227.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 758 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4392.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 785 кв.м.

село Радевци, местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5883.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1064 кв.м.

местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4054.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 726 кв.м.

местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4248.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 692 кв.м.

местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3816.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 692 кв.м.

местност "Лещака"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1000 кв.м.

село Добревци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3110.40 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 370 кв.м.

село Добревци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 463 кв.м.

кв. Стояновци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 570 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 2576.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 835 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 19552.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 6325 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 465 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 121362.40 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 23595 кв.м.

местност Даев кладенец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел Шипчените

Парцел Шипчените

Цена: 4300.00 лв.

Населено място: Шипчените
Квадратура 486 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 83260.506.3, находящ се в с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-5319 - 22.04.2014 ...

Парцел Ловнидол

Парцел Ловнидол

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Ловнидол
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители