Чси Имоти > Скорците > Мезонет

ЧСИ Скорците

Всички имоти Мезонет в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Мезонет в Скорците, вижте резултати за Мезонет в окръжен съд Габрово

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 23580.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул. Николаевска 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 2018-10-12
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 45477.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 2018-02-16
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 50530.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.10.2017 до 02.11.2017
Обявяване на: 2017-11-03
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 51040.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
Обявяване на: 2017-08-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 63800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 114 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.04.2017 до 11.05.2017
Обявяване на: 2017-05-12
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.01.2017 до 16.02.2017
Обявяване на: 2017-02-17
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 65000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Николаевска" № 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.10.2016 до 17.11.2016
Обявяване на: 2016-11-18
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 55764.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89, ет. 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.07.2016 до 25.08.2016
Обявяване на: 2016-08-26
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 125000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Пенчо Постомпиров" № 23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.06.2016 до 11.07.2016
Обявяване на: 2016-07-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.510.585 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и десет точка петстотин осемдесет и пет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед ...

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 69705.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул."Николаевска" 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.05.2016 до 02.06.2016
Обявяване на: 2016-06-03
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 78480.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 115 кв.м.

ул."Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 98100.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 79211.20 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 125 кв.м.

ул."Николаевска" № 89
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.08.2015 до 17.09.2015
Обявяване на: 2015-09-18
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 99014.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул."Николаевска" № 89,етаж 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.05.2015 до 25.06.2015
Обявяване на: 2015-06-26
МЕЗОНЕТ с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул.”Николаевска” №89 със застроена площ на първия етаж 87.12 (осемдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв.м., състоящ с ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 165 кв.м.

ул. „Ясен” №27б
Окръжен съд: Габрово
Срок: 29.03.2015 до 29.04.2015
Обявяване на: 2015-04-30
Описание по нотариален акт: АПАРТАМЕНТ на втори сутерен от ЖСК „Еделвайс”, /блок две/, построен в груб строеж, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ясен” №27б (двадесет и седем буква „Б”), кв. Д ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 62500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 120 кв.м.

ул."Найден Геров" № 18,ет.2,ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
Обявяване на: 2015-05-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №2 на втори жилищен етаж – с кадастрален идентификатор №14218.501.323.1.2, който апартамент се намира в ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ка ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 125 кв.м.

ул."Николаевска" №89,ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.03.2014 до 03.04.2014
Обявяване на: 2014-04-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 110000.15 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 142 кв.м.

ул."Николаевска" № 89,ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.12.2013 до 16.01.2014
Обявяване на: 2014-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 98560.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. „Николаевска“ №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2013 до 19.09.2013
Обявяване на: 2013-09-20
Описание по кадастрална скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда ...

Мезонет ГАБРОВО

Мезонет ГАБРОВО

Цена: 123200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 124 кв.м.

ул. "Николаевска" №89, ет.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.05.2013 до 27.06.2013
Обявяване на: 2013-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.518.24.1.4 находящ се в гр.Габрово, ул."Николаевска" № 89, ет.4. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот ...

Мезонет СЕВЛИЕВО

Мезонет СЕВЛИЕВО

Цена: 80100.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 138 кв.м.

ул. "Славянска" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.03.2013 до 15.04.2013
Обявяване на: 2013-04-16
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден в груб строеж, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждаща се сграда в гр. Севлиево, ул. "Славянска"№ 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем ...

Мезонет СЕВЛИЕВО

Мезонет СЕВЛИЕВО

Цена: 86560.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 138 кв.м.

гр. Севлиево, ул. "Славянска" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.11.2012 до 18.12.2012
Обявяване на: 2012-12-19
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ изграден в груб строеж, находящ се на трети и четвърти етаж в изграждаща се сграда в гр. Севлиево, ул. "Славянска"№ 10 /десет/ с площ от 137.96 /сто тридесет и седем ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители