Чси Имоти > Скорците > Къща

ЧСИ Скорците

Всички имоти Къща в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Къща в Скорците, вижте резултати за Къща в окръжен съд Габрово

Къща Сенник

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Сенник
Квадратура 46 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
...

Къща Райновци

Къща Райновци

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: Райновци
Квадратура 68 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, ПАЯНТОВА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 58 кв.м. /петдесет и осем квадратни м ...

Къща ДРЯНОВО

Цена: 109786.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 86 кв.м.

село Бучуковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Къща Кръвеник

Къща Кръвеник

Цена: 20471.00 лв.

Населено място: Кръвеник
Квадратура 44 кв.м.

махала Доневци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Къща ТРЯВНА

Къща ТРЯВНА

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 85 кв.м.

кв. Божковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Къща ТРЯВНА

Къща ТРЯВНА

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 90 кв.м.

град Плачковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Къща ГАБРОВО

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 148 кв.м.

село Борики
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 13720.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 55 кв.м.

село Гъбене
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Тодорчетата" № 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 58 кв.м.

ул. "Тодорчетата" № 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 31396.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 71 кв.м.

Пенчовци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 12150.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 80 кв.м.

село Яворец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 16830.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 100 кв.м.

ул. „Бяла река” № 37
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 51747.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 46 кв.м.

ул. "Прага" №4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ – 4432 /тринадесет римско тире четири хиляди четиристотин тридесет и две/ в квартал 29 /двадесет и девет/ по плана на гр. Габрово, 44 /четиридесет и четвърта/ ...

Къща ГАБРОВО

Цена: 136800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 95 кв.м.

ул. "Радост” № 40
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 14218.517.520 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и седемнадесет точка петстотин и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 45440.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 79 кв.м.

село Трънито
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73290.615.11 /седемдесет и три хиляди двеста и деветдесет точка шестстотин и петнадесет точка единадесет/, находящ се в село Трънито, община Габрово, област Г ...

Къща ГАБРОВО

Къща ГАБРОВО

Цена: 12879.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 33 кв.м.

ул.Шенини
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.891.4, с адрес: ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО,УЛ."ШЕНИНИ", с площ 668 кв.м. , по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрен с ...

Къща Душево

Къща Душево

Цена: 6236.00 лв.

Населено място: Душево
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в с.Душево, Община Севлиево, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV-510, в квартал 57 по плана на с.Душево, Община Севлиево с площ от 1100 кв.м., при граници на и ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 45892.80 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 182 кв.м.

местност „Лъгът”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА С НАВЕС ОТ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ, находяща се в село Валевци, община Севлиево, област Габрово, местност „Лъгът”, представляваща битова сграда със складове за съх ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 13300.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 42 кв.м.

село Боаза
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седем римско) в квартал 7 (седми) по плана на село Боаза, Община Севлиево с площ от 916 (деветстотин и шестнадесет) кв.м., заедно с построените в имота ДВУЕТА ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 51202.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 150 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с площ от 2.494 /две хиляди четиристотин деветдесет и четири/ кв.м., представляваща поземлен имот № 111020 /сто и единадесет хиляди и двадесет/ в землището на с. Шумата, Об ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 57603.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 232 кв.м.

местност "Ильовското", землището на с. Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 232 /двеста тридесет и два/ квадратни метра, в завършен вид, покрита с дограма с вътрешни и външни мазилки, със завършена вик и ел. инстанла ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 19203.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4734 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 476 /едно римско тире четиристотин седемдесет и шест/ в кв. 47А /четиридесет и седем буква "А"/ по плана на с. Шумата, Община Севлиево, с площ от 1 604 /хил ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 23850.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 188 кв.м.

село Градница
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000224 /двеста двадесет и четири/, земя Х /десета/ категория, цялата с площ от 3,008 /три хиляди и осем/ кв.м., разположен в землището на село Градница с ЕКАТТЕ 17587, Общи ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 46 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-60 /три римско за планоснимачен номер шестдесет/ в квартал 13 /тринадесети/ по плана на село Шумата, Община Севлиево, урегулиран с площ от 1750 /хиляда седемст ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 56 кв.м.

село Агатово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 327 /едно римско за планоснимачен номер триста двадесет и седем/ в квартал 33 /тридесет и трети / по плана на село Агатово, общ.Севлиево с площ от 1558 /хиляда ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 11600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 84 кв.м.

село Шумата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 158 (пет римско за планоснимачен номер сто петдесет и осем) в квартал 18 (осемнадесети) по плана на село Шумата, Община Севлиево, ул. "Росица" № 9 (девет), уре ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 2610.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 65 кв.м.

село Добромирка
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 109 /двадесет и едно римско тире сто и девет/ в кв. 6 /шести/ по плана на с. Добромирка, общ. Севлиево с площ от 1 300 /хиляда и триста/ кв.м. при граници на ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 10328.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 36 кв.м.

ул. "Георги Николов" № 17А
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.635 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и пет/, находящ се в гр. Севлиево, общ. Се ...

Къща СЕВЛИЕВО

Къща СЕВЛИЕВО

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 68 кв.м.

село Идилево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
УПИ V – 65 (пет римско за шестдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесет) по плана на село Идилево, Община Севлиево с площ от 2 300 (две хиляди и триста) кв.м., при граници: улица с о ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители