Чси Имоти > Скорците > Земеделски имот

ЧСИ Скорците

Всички имоти Земеделски имот в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Скорците, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Габрово

Земеделски имот Шипчените

Цена: 3870.00 лв.

Населено място: Шипчените
Квадратура 486 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Поземлен имот с идентификатор 83260.506.3, находящ се в с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-5319 - ...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 924.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3235 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 12440.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 644 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 26520.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1596 кв.м.

село Враниловци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Земеделски имот Крамолин

Цена: 22950.00 лв.

Населено място: Крамолин
Квадратура 4164 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
1 / 2 идеална част от СВИНАРНИК със застроена площ от 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м., и обща застроена площ със свинарските боксове от 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., заедно с ...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 2600.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 7538 кв.м.

село Крамолин
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39431.523.43 /тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и едно точка петстотин двадесет и три точка четиридесет и три/, н ...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 1300.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3772 кв.м.

село Крамолин
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39431.509.16 /тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и едно точка петстотин и девет точка шестнадесет/, находящ се в с ...

Земеделски имот Яворец

Земеделски имот Яворец

Цена: 63052.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 3065 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
Поземлен имот № 000173 , с площ от 3 065.00 кв.м., образуван от имот № 000134, находящ св в с. Яворец, общ. Габрово, ЕКАТТЕ 87120, местност „Турски гробища", с начин на трайно полз ...

Земеделски имот Белица

Земеделски имот Белица

Цена: 149184.00 лв.

Населено място: Белица
Квадратура 36725 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000076 в землището на с.Белица с ЕКАТТЕ 03513 и п.к. 5363, ОБЩИНА ТРЯВНА, цели с площ от 36,725 дка, с начин на трайно ползване: СТОПАНСКИ ДВОР , при граници на ПИ, съгласн ...

Земеделски имот Костенковци

Цена: 3846.00 лв.

Населено място: Костенковци
Квадратура 700 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
ДВОРНО МЯСТО от 700 кв.м., намиращо се в с.Костенковци, общ.Габрово при граници север-улица, от изток-Днмитър Стефанов Минчев, от юг-наследници на Димитър Минчев Цанков, и от запад-Димитър ...

Земеделски имот Царева ливада

Земеделски имот Царева ливада

Цена: 15984.00 лв.

Населено място: Царева ливада
Квадратура 1600 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Урегулиран поземлен имот XIV – 678 от кв. 43 по плана на с. Царева Ливада, общ. Дряново, целият с площ от 1600 кв.м., при граници и съседи: улица; УПИ XII - 673; УПИ IV - 797; УПИ V - 678; ...

Земеделски имот Агатово

Земеделски имот Агатово

Цена: 193500.00 лв.

Населено място: Агатово
Квадратура 22373 кв.м.

Градишки път
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
Обект „Свинекомплекс", находящ се в с. Агатово, Общ Севлиево, обл. Габрово, месността „Градишки път", ведно със съответното припадащо и се право на строеж върху мястото, върху което е пост ...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 65155.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 2148 кв.м.

Бобчевец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1.Поземлен имот № 136007 /сто тридесет и шест хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ,Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петсто ...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 1307 кв.м.

Главен стопански двор
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1.Поземлен имот № 135041 /сто тридесет и пет хиляди четиридесет и едно/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ. Севлиево, местността „Главен стопански двор", ЕКАТТЕ 46509 /четири ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.798.1,находящ се в село Венковци,община Габрово с площ на имота 1 800кв.м.,трайно предназначение-земеделска земя,начин на трайно п ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители