Чси Имоти > Скорците > Земеделски имот

ЧСИ Скорците

Всички имоти Земеделски имот в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Скорците, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Габрово

Земеделски имот Ганчовец

Цена: 11048.00 лв.

Населено място: Ганчовец
Квадратура 410 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ЕАД, гр.София, а именно: „Стопански двор” на с. Ганчовец, Община Дряново- парцел І, кв.1 и 2 , а именно: ЦАРЕВИЧЕН КОШ със застроена площ 409,82 кв.м., КРАВАРНИК с площ 910.54 ...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 317100.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 83000 кв.м.

село Горна Росица
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 28880.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 1307 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Поземлен имот № 135041 /сто тридесет и пет хиляди четиридесет и едно/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността „Главен стопански двор". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет ...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 33209.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 2148 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
1. Поземлен имот № 136007 /сто тридесет и шест хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ,Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди п ...

Земеделски имот Агатово

Земеделски имот Агатово

Цена: 114417.00 лв.

Населено място: Агатово
Квадратура 717 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ, находящи се в с.Агатово. общ. Севлиево, обл. Габрово, местността "Градишки път", в обект "Свинекомплекс", ведно със съответното припадащо им се право ...

Земеделски имот Враниловци

Земеделски имот Враниловци

Цена: 10984.00 лв.

Населено място: Враниловци
Квадратура 1488 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
ИМОТ № 012098 /дванадесет хиляди и деветдесет и осем/, на площ от 1 488 кв. м. /хиляда четиристотин осемдесет и осем кв. м./, с начин на трайно ползване: селскостопански скла ...

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 8688.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2010 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 6480.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1499 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 6120 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 19024.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4401 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 22400.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5182 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 3496.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 809 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 1280.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4696 кв.м.

село Кметовци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 128.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 505 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 784.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3054 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 832.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3235 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 464.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1814 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 2340.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 7538 кв.м.

село Крамолин
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 1170.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3772 кв.м.

село Крамолин
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделски имот Белица

Земеделски имот Белица

Цена: 134501.00 лв.

Населено място: Белица
Квадратура 36725 кв.м.

Община Трявна
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000076 в землището на с.Белица с ЕКАТТЕ 03513 и п.к. 5363, ОБЩИНА ТРЯВНА, цели с площ от 36,725 дка, с начин на трайно ползване: СТОПАНСКИ ДВОР , при граници на ПИ, съгласн ...

Земеделски имот Яворец

Земеделски имот Яворец

Цена: 35380.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 3065 кв.м.

Община Габрово
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
Поземлен имот № 000173 , с площ от 3 065.00 кв.м., образуван от имот № 000134, находящ св в с. Яворец, общ. Габрово, ЕКАТТЕ 87120, местност „Турски гробища", с начин на трайно полз ...

Земеделски имот Ганчовец

Земеделски имот Ганчовец

Цена: 12275.00 лв.

Населено място: Ганчовец
Квадратура 410 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Стопански двор” на с. Ганчовец, Община Дряново- парцел І, кв.1 и 2 , а именно: ЦАРЕВИЧЕН КОШ със застроена площ 409,82 кв.м., КРАВАРНИК с площ 910.54 кв.м., АВТОМИВКА с площ16,55 кв.м., СЕ ...

Земеделски имот Славейково

Земеделски имот Славейково

Цена: 8612.00 лв.

Населено място: Славейково
Квадратура 1857 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
квартал 21 по плана на с. Славейково , общ. Дряново , с площ 1 857 кв.м., при граници: улица ПИ №68 , ПИ №67 ,ПИ №70 и ПИ №72; заедно с построените в него : двуетажна полумасивна ЖИЛИЩНА ...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 32089.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 1307 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1. Поземлен имот № 135041 /сто тридесет и пет хиляди четиридесет и едно/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността „Главен стопански двор". ЕКАТТЕ 46509 /чети ...

Земеделски имот Малки Вършец

Земеделски имот Малки Вършец

Цена: 36899.00 лв.

Населено място: Малки Вършец
Квадратура 2148 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1. Поземлен имот № 136007 /сто тридесет и шест хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ,Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди п ...

Земеделски имот Агатово

Земеделски имот Агатово

Цена: 127130.00 лв.

Населено място: Агатово
Квадратура 22373 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ, находящи се в с.Агатово. общ. Севлиево, обл. Габрово, местността "Градишки път", в обект "Свинекомплекс", ведно със съответното припадащо им се ...

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Земеделски имот СЕВЛИЕВО

Цена: 352332.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 82000 кв.м.

село Горна Росица
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 560.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1663 кв.м.

село Гачевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделски имот ГАБРОВО

Земеделски имот ГАБРОВО

Цена: 200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 600 кв.м.

село Гачевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделски имот Градище

Земеделски имот Градище

Цена: 53914.00 лв.

Населено място: Градище
Квадратура 520 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
1. Страда № 1 /едно/, представляваща: Хале за угояване, със застроена площ 520 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, височина 2.50 м. /два метра и петдесет сантиметра/, конструкция ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители