Чси Имоти > Скорците > Земеделска земя

ЧСИ Скорците

Всички имоти Земеделска земя в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Скорците, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Габрово

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 145.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 505 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 872.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3054 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 518.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1814 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Земеделска земя Драгановци

Земеделска земя Драгановци

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Драгановци
Квадратура 1500 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1.ИМОТ № 087019 в землището на село Драгановци, ЕКАТТЕ 23159, община Габрово; Площ на имота - 1,500 декара; Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - пет ...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 180.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1146 кв.м.

местност Рачев кладенец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 180.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1000 кв.м.

местност Рачев кладенец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Земеделска земя Царева ливада

Цена: 504.00 лв.

Населено място: Царева ливада
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Поземлен имот 579 от кв. 35 по плана на с. Царева Ливада, общ. Дряново, целият с площ от 230 кв.м., незастроен, при граници и съседи: ПИ 578; ПИ 583; ПИ 580 и земеделски земи ...

Земеделска земя Царева ливада

Земеделска земя Царева ливада

Цена: 2088.00 лв.

Населено място: Царева ливада
Квадратура 900 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Поземлен имот 578 от кв. 35 по плана на с. Царева Ливада, общ. Дряново, целият с площ 900 кв.м., незастроен, при граници и съседи: ПИ 577, ПИ 583, ПИ 579, ПИ 580 и земеделски земи ...

Земеделска земя Търхово

Земеделска земя Търхово

Цена: 14023.00 лв.

Населено място: Търхово
Квадратура 10596 кв.м.

Община Севлиево
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 73763.43.16 с адрес на имота - Търхово - п.к 5423 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, Област Габрово, с площ от 10596 кв.м., с трайно предназначение на т ...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 5100.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1222 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 563.214 / петстотин шестдесет и три-точка-двеста и четиринадесет / по плана на новообразуваните имоти на местността "КРУШЕВСКИ БАИР", в землището на гр.Севлиево, с ЕКАТТЕ 6 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители