Чси Имоти > Скорците > Земеделска земя

ЧСИ Скорците

Всички имоти Земеделска земя в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Скорците, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Габрово

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 6800.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3900 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 2020-06-29
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4679 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 2020-06-29
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2700 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 2020-06-29
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1222 кв.м.

КРУШЕВСКИ БАИР
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 563.214 / петстотин шестдесет и три-точка-двеста и четиринадесет / по плана на новообразуваните имоти на местността "КРУШЕВСКИ БАИР", в землището на гр.Севлиево, с ЕКАТТЕ 6 ...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3900 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4679 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
...

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 6300.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2700 кв.м.

БАДААЛАТА
Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 8672.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2006 кв.м.

местност „ВОЙНОВСКА СПИРКА”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
...

Земеделска земя ТРЯВНА

Земеделска земя ТРЯВНА

Цена: 2040.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 9149 кв.м.

село Черновръх
Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Земеделска земя Яворец

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
1. ½ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 87120.20.54 с адрес на поземления имот с.Яворец, местност Горунак. Площ: 2600 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на т ...

Земеделска земя Горна Росица

Земеделска земя Горна Росица

Цена: 500.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 3502 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Земеделска земя Горна Росица

Земеделска земя Горна Росица

Цена: 290.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 1500 кв.м.

местност Фериза
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД. ЧАСТ!!!!! ...

Земеделска земя Горна Росица

Земеделска земя Горна Росица

Цена: 200.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 1100 кв.м.

местност Лопушница
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД. ЧАСТ!!!!! ...

Земеделска земя Горна Росица

Земеделска земя Горна Росица

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 5500 кв.м.

местност Екенлик Баир
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД. ЧАСТ!!!!! ...

Земеделска земя Горна Росица

Земеделска земя Горна Росица

Цена: 300.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 1999 кв.м.

местност Меката Ливада
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИД. ЧАСТ!!!!! ...

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 9653.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2010 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 7198.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1499 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 29394.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 6120 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 21136.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4401 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 9636.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 2006 кв.м.

местност „ВОЙНОВСКА СПИРКА”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 24886.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 5182 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ - ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 3886.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 809 кв.м.

местност „ВОЙНО – ПРОДАНОВЦИ – ЧЕ”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 1424.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4696 кв.м.

село Кметовци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 6274 кв.м.

местност "Баев извор"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 232.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1500 кв.м.

местност "Долен чукар"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 232.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 671 кв.м.

село Златевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 624.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3867 кв.м.

местност "Горния чукар"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 560.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3500 кв.м.

местност "Долен чукар"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 304.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1711 кв.м.

местност "Ямата"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Земеделска земя ГАБРОВО

Земеделска земя ГАБРОВО

Цена: 640.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4692 кв.м.

местност "Магаревец"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители