Чси Имоти > Скорците > Жилищна сграда

ЧСИ Скорците

Всички имоти Жилищна сграда в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Скорците, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Габрово

Жилищна сграда ГАБРОВО

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 63 кв.м.

ул."Георги Стефанов"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно и ...

Жилищна сграда ГАБРОВО

Жилищна сграда ГАБРОВО

Цена: 29700.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул."Георги Стефанов"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно и ...

Жилищна сграда Гостилица

Цена: 78047.00 лв.

Населено място: Гостилица
Квадратура 493 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Част от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА от 493 кв.м. и Масивна сградда от 254 кв.м. построени в ПИ пл.№323 от кв. 50 по плана на с.Гостилица, Община Дряново, при граници за ПИ от три страни улиц ...

Жилищна сграда ГАБРОВО

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно и ...

Жилищна сграда ГАБРОВО

Жилищна сграда ГАБРОВО

Цена: 33000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
СГРАДА с идентификатор 14218.503.471.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г./26.10.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно и ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители