Чси Имоти > Скорците > Двустаен апартамент

ЧСИ Скорците

Всички имоти Двустаен апартамент в Скорците от ЧСИ

Няма резултати за Двустаен апартамент в Скорците, вижте резултати за Двустаен апартамент в окръжен съд Габрово

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 13675.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех", бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 к ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 40096.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. Аврам Гачев № 35
Окръжен съд: Габрово
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.509.15.1.3 с адрес на имота гр.Габрово, ул."Мир" № 2А, ет.3, ап.3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен и ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 10100.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 47 кв.м.

УЛ."Индустриална"№45, вх.2, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
СОС с кадастрален идентификатор 14218.502.443.1.19, по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота : гр. Габрово, ул. ИНДУСТРИАЛНА №45, ВХ.2, ЕТ.2, АП.6, самостоятелния ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 61040.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 68 кв.м.

ул. Чардафон № 14, вх. Г, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Люляково градина № 8, вх. Г, ет. 4, ап. 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 8928.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

село Чарково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 29200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Свищовска № 113, вх. А, ет. 7, ап. 19
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44328.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул."морава"№10, вх.В, ет3, ап.7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
АПАРТАМЕНТ № 7 на третия етаж, от вход „ В" на жилищен блок ЕП-9, находящ се в гр. Габрово, ул. Морава № 10, със застроена площ 76.22 /седемдесет и шест цяло и двадесет и две стотни/ кв. м ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 27050.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.433.1.23, , находящ с е в гр.Габрово, ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23 с площ 56.48 кв.м.с предназначение:жилище, апартамент, брой нива-1, при с ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 35496.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул. „Зелена ливада” № 11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.754.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин петдесет и четири точка едно точка две/, ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 72 кв.м.

ул. „Христо Ботев” № 14
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.353.9.28 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста петдесет и три точка девет точка двадесет и ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 75 кв.м.

бул. „Могильов” № 85, вх. „Б”, ет. 8, ап. 16
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.454.8.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и четири точка осем точка шест ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 36882.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 48 кв.м.

ул. „Д-р Василиади” № 9, ет. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.441.3.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин четиридесет и едно точка три точка пет ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44960.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 59 кв.м.

ул. „Генерал Николов” № 2, ет. 6, ап. 18
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.146.5.18 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка сто четиридесет и шест точка пет точка осемнадесет ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 44551.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул. "Аврам Гачев" № 35
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул. Люлякова градина № 8
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 31032.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 73 кв.м.

ул. "Свищовска" № 113, вх. А, ет. 7, ап. 19
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 9920.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 61 кв.м.

село Чарково
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Виж сканираното обявление. ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 39440.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул. „Зелена ливада” № 11, вх. „В” ет. 1, ап. 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.501.754.1.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и едно точка седемстотин петдесет и четири точка едно точка две/, ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 29714.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1. СОС с кадастрален идентификатор 14218.501.433.1.23, , находящ с е в гр.Габрово, ул."Младост"№22, вх.А, ет.8, ап.23 с площ 56.48 кв.м.с предназначение:жилище, апартамент, брой нива-1, пр ...

Двустаен апартамент СЕВЛИЕВО

Двустаен апартамент СЕВЛИЕВО

Цена: 41896.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 70 кв.м.

ул. "Гочо Москов" № 26
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № 1436 /хиляда четиристотин тридесет и шести/, с площ от 487 /четиристотин осемдесет и седем/ кв. м., за който е отреден УРЕГУЛИРАН ...

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Двустаен апартамент ГАБРОВО

Цена: 2801.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 41 кв.м.

ул."Индустриална"№45, вх.2, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
АПАРТАМЕНТ № 2, ЕТ.1, ВХ.2, от жилищна сграда на два етажа със седем входа, намираща се в грГаброво ул."ИНДУСТРИАЛНА №45, със Зп 40,91 кв.м., състоящ се от една стая, кухня-дневн ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители