Чси Имоти > Свиленград > Производствен имот

ЧСИ Свиленград

Всички имоти Производствен имот в Свиленград от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Свиленград, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Хасково

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 918635.20 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5072 кв.м.

ул.Харманлийско шосе 86
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.732.47(седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет; точка; седемстотин тридесет и две; точка; четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадаст ...

Производствен имот Славяново

Производствен имот Славяново

Цена: 75744.00 лв.

Населено място: Славяново
Квадратура 1129 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-30 /девет римско,тире, тридесет, арабско/ в кв.2 /втори/ по ПУП с. Славяново, община Харманли, област Хасково, особрен със Заповед N 549/1981, целият с площ от ...

Производствен имот Царева поляна

Производствен имот Царева поляна

Цена: 482868.00 лв.

Населено място: Царева поляна
Квадратура 24237 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
ИМОТ № 389004 /триста осемдесет и девет хиляди и четири/, находящ се в землището на село Царева поляна с ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, с площ на имота: 3.462 дка /три декара четиристотин ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 26936.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 295 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.80.13 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шест точка осемдесет точка тринадесет/, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, п ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 26936.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 295 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.80.13 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шест точка осемдесет точка тринадесет/, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, п ...

Производствен имот Славяново

Производствен имот Славяново

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: Славяново
Квадратура 2583 кв.м.

Общ. Харманли
Окръжен съд: Хасково
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-136, 137 /римско две тире сто тридесет шест, сто тридесет седем/, отреден за производство на електроенергия и фотоволтаични генератори, в квартал: 37 /тридесет ...

Производствен имот Конуш

Цена: 1365192.00 лв.

Населено място: Конуш
Квадратура 37548 кв.м.

М-Т СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 175280.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1626 кв.м.

ул. Възраждане
Окръжен съд: Хасково
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
813/2212 (осемстотин и тринадесет върху две хиляди двеста и дванадесет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1004.47 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 650736.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 33803 кв.м.

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ 14 БР-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Въгларово

Цена: 152320.00 лв.

Населено място: Въгларово
Квадратура 11000 кв.м.

М-Т ТИМИН ТАНИСОВИ СЕНКИ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Чернодъб

Производствен имот Чернодъб

Цена: 1597636.80 лв.

Населено място: Чернодъб
Квадратура 733614 кв.м.

с. Чернодъб и с. Генералово
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Виж сканирано обявление ...

Производствен имот Чернодъб

Производствен имот Чернодъб

Цена: 1562976.00 лв.

Населено място: Чернодъб
Квадратура 5140 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Хасково
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
...

Производствен имот Преславец

Цена: 256992.00 лв.

Населено място: Преславец
Квадратура 12984 кв.м.

М-Т ЗАД ДИНГИЛИТЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 2019-10-16
ВИЖ СКАНИРАНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти свиленград имоти в свиленград свиленград имоти чси свиленград апартаменти свиленград публична продан на имоти в свиленград имоти свиленград чси имоти свиленград свиленград имоти имоти в свиленград