Чси Имоти > Свиленград > Производствен имот

ЧСИ Свиленград

Всички имоти Производствен имот в Свиленград от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Свиленград, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Хасково

Производствен имот Преславец

Цена: 206016.00 лв.

Населено място: Преславец
Квадратура 12984 кв.м.

М-Т ЗАД ДИНГИЛИТЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 112176.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 15117 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.06.2020 до 06.07.2020
Обявяване на: 2020-07-07
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Царева поляна

Цена: 467520.00 лв.

Населено място: Царева поляна
Квадратура 24237 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ИМОТ № 389004 /триста осемдесет и девет хиляди и четири/, находящ се в землището на село Царева поляна с ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, с площ на имота: 3.462 дка /три декара четиристотин ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 42046.56 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 263 кв.м.

КВ.ЧЕРНОКОНЕВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
1/2 ИД.Ч -ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 347731.20 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 1560 кв.м.

УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 222099.84 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 3679 кв.м.

БУЛ.БЪЛГАРИЯ №2
Окръжен съд: Хасково
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Крепост

Цена: 55840.00 лв.

Населено място: Крепост
Квадратура 2490 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2490,00 кв.м. /две хиляди четиристотин и деветдесет квадратни метра/, съгласно нотариален акт, а по скица, издадена от Община Димитровград – с площ от 2643,37кв.м. ...

Производствен имот Преславец

Производствен имот Преславец

Цена: 206016.00 лв.

Населено място: Преславец
Квадратура 12984 кв.м.

М-Т ЗАД ДИНГИЛИТЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 594648.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 33803 кв.м.

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Славяново

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Славяново
Квадратура 2583 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-136, 137 /римско две тире сто тридесет шест, сто тридесет седем/, отреден за производство на електроенергия и фотоволтаични генератори, в квартал: 37 /тридесет ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 296 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 1360 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 15440.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 5980 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 2720 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 93200.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 7260 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 7520.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 2650 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 13120.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 4265 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯДВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 8290 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Хасково
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯДВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 360309.60 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 2809 кв.м.

БУЛ.БЪЛГАРИЯ,М-Т КАЗАН ТОПРА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ХАСКОВО

Производствен имот ХАСКОВО

Цена: 842549.67 лв.

Населено място: ХАСКОВО
Квадратура 5072 кв.м.

ул. Харманлийско шосе 86
Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Производствен имот Славяново

Производствен имот Славяново

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: Славяново
Квадратура 315 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-30 /девет римско,тире, тридесет, арабско/ в кв.2 /втори/ по ПУП с. Славяново, община Харманли, област Хасково, особрен със Заповед N 549/1981, целият с площ от ...

Производствен имот Симеоновград

Производствен имот Симеоновград

Цена: 124640.00 лв.

Населено място: Симеоновград
Квадратура 15117 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 11.01.2020 до 11.02.2020
Обявяване на: 2020-02-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот ИВАЙЛОВГРАД

Производствен имот ИВАЙЛОВГРАД

Цена: 57394.40 лв.

Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Квадратура 5930 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Чернодъб

Производствен имот Чернодъб

Цена: 1672872.00 лв.

Населено място: Чернодъб
Квадратура 5140 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
виж сканирано обявление ...

Производствен имот Сталево

Производствен имот Сталево

Цена: 68328.00 лв.

Населено място: Сталево
Квадратура 4619 кв.м.

ул. Люлин № 11
Окръжен съд: Хасково
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 511 /римско осем тире арабско петстотин и единадесет/ отреден „За база за съхранение на плодове и зеленчуци и ракиен казан“ в кв. 61 /шестдесет и първи/, по ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 660720.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 33803 кв.м.

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Производствен имот Царева поляна

Производствен имот Царева поляна

Цена: 434581.20 лв.

Населено място: Царева поляна
Квадратура 24237 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИМОТ № 389004 /триста осемдесет и девет хиляди и четири/, находящ се в землището на село Царева поляна с ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, с площ на имота: 3.462 дка /три декара четиристот ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 24242.40 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 295 кв.м.

кв. Марийно
Окръжен съд: Хасково
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
СГРАДА с идентификатор № 21052.1006.80.13 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шест точка осемдесет точка тринадесет/, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, п ...

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Производствен имот ДИМИТРОВГРАД

Цена: 157752.00 лв.

Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Квадратура 813 кв.м.

ул. Възраждане
Окръжен съд: Хасково
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
813/2212 (осемстотин и тринадесет върху две хиляди двеста и дванадесет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1004.47 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда ...

Производствен имот Преславец

Производствен имот Преславец

Цена: 231292.80 лв.

Населено място: Преславец
Квадратура 12984 кв.м.

М-Т ЗАД ДИНГИЛИТЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПИ СЪС 7 /СЕДЕМ /БРОЯ СГРАДИ- ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти свиленград имоти в свиленград свиленград имоти чси свиленград апартаменти свиленград публична продан на имоти в свиленград имоти свиленград чси имоти свиленград свиленград имоти имоти в свиленград