Чси Имоти > Рогош >

ЧСИ Рогош

Всички имоти в Рогош от ЧСИ

Земеделска земя Рогош

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 20376.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3688 кв.м.

местност Трънките
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28

Земеделски имот Рогош

Земеделски имот Рогош

Цена: 25120.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 36857 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 22640.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3688 кв.м.

местност Трънките
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.01.2019 до 22.02.2019
Обявяване на: 2019-02-25

Земеделска земя Рогош

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.01.2019 до 22.02.2019
Обявяване на: 2019-02-25

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 25120.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 36857 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62858.34.69, с.Рогош, общ. Марица, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-34/06.03.2008г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-16-318/01.
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.11.2018 до 27.12.2018
Обявяване на: 2018-12-28

Земеделска земя Рогош

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
Обявяване на: 2018-12-11

Къща Рогош

Къща Рогош

Цена: 41310.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 731 кв.м.

ул. „Цар Самуил” № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2018 до 28.11.2018
Обявяване на: 2018-11-29

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 2520.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30

Къща Рогош

Цена: 54656.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 2018-03-21

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3280.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3364 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3280.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3367 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3732 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3000 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 10560.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 10947 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 4506.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 14131 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Цена: 4640.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 4769 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 10480.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 10910 кв.м.

местност Селски ниви
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 10640.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 11041 кв.м.

местност Дърварски път
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 2878.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8911 кв.м.

местност Бозалък
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 5760.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 7207 кв.м.

местност Назър пара
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3207.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 10077 кв.м.

местност Назър пара
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3840.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 9630 кв.м.

местност Назър пара
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 2018-02-28

Къща Рогош

Къща Рогош

Цена: 41310.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 731 кв.м.

ул. „Цар Самуил” № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 2018-02-22

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
Обявяване на: 2017-12-11

Къща Рогош

Къща Рогош

Цена: 45900.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 731 кв.м.

ул. „Цар Самуил” № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8369 кв.м.

местност Язлата
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.08.2017 до 21.09.2017
Обявяване на: 2017-09-25

Къща Рогош

Къща Рогош

Цена: 45900.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 731 кв.м.

ул. „Цар Самуил” № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.12.2016 до 24.01.2017
Обявяване на: 2017-01-25

Къща Рогош

Къща Рогош

Цена: 21450.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 70 кв.м.

УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №47
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.04.2016 до 12.05.2016
Обявяване на: 2016-05-13

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 1818.75 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 9706 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.11.2015 до 09.12.2015
Обявяване на: 2015-12-10

Земеделски имот Рогош

Земеделски имот Рогош

Цена: 115500.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 12762 кв.м.

местност ЛАНДОС
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2015 до 26.02.2015
Обявяване на: 2015-02-27

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 20100.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 133875 кв.м.

МЕСТНОСТ "ПОЛЯНАТА" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.05.2013 до 19.06.2013
Обявяване на: 2013-06-20

Производствен имот Рогош

Производствен имот Рогош

Цена: 256000.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8370 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2012 до 04.12.2012
Обявяване на: 2012-12-05

Производствен имот Рогош

Производствен имот Рогош

Цена: 320000.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8391 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.09.2012 до 15.10.2012
Обявяване на: 2012-10-16

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 4500.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 1 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.07.2012 до 27.08.2012
Обявяване на: 2012-08-28

Парцел Рогош

Парцел Рогош

Цена: 4500.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.06.2012 до 19.07.2012
Обявяване на: 2012-07-20

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 810.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 5398 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 513.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3419 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 544.50 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3629 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 810.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 5398 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 513.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3419 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделска земя Рогош

Земеделска земя Рогош

Цена: 544.50 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 3629 кв.м.

местността „Ландос”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.06.2012 до 03.07.2012
Обявяване на: 2012-07-04

Земеделски имот Рогош

Земеделски имот Рогош

Цена: 320000.00 лв.

Населено място: Рогош
Квадратура 8370 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.03.2012 до 09.04.2012
Обявяване на: 2012-04-10

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти рогош къщи рогош къща рогош имоти в рогош