Чси Имоти > Разград > Хотел

ЧСИ Разград

Всички имоти Хотел в Разград от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Разград, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Разград

Хотел Лудогорци

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: Лудогорци
Квадратура 1453 кв.м.

с.Лудогорци, ул.Тунджа № 58, общ.Исперих, обл.Разград
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на село Лудогорци, улица „Тунджа" № 58/петдесет и осем/, община Исперих, област Разград, представляващ парцел УПИ V /пет римско/, от квартал 77 с площ п ...

Хотел Лудогорци

Хотел Лудогорци

Цена: 80640.00 лв.

Населено място: Лудогорци
Квадратура 1453 кв.м.

с.Лудогорци, общ.Исперих, ул.Тунджа № 58
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на село Лудогорци, улица „Тунджа" № 58/петдесет и осем/, община Исперих, област Разград, представляващ парцел УПИ V /пет римско/, от квартал 77 с площ п ...

Хотел Лудогорци

Хотел Лудогорци

Цена: 80640.00 лв.

Населено място: Лудогорци
Квадратура 1453 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на село Лудогорци, улица „Тунджа" № 58/петдесет и осем/, община Исперих, област Разград, представляващ парцел УПИ V /пет римско/, от квартал 77 с площ п ...

Хотел Лудогорци

Цена: 89600.00 лв.

Населено място: Лудогорци
Квадратура 1453 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на село Лудогорци, улица „Тунджа" № 58/петдесет и осем/, община Исперих, област Разград, представляващ парцел УПИ V /пет римско/, от квартал 77 с площ ...

Хотел Лудогорци

Хотел Лудогорци

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: Лудогорци
Квадратура 1453 кв.м.


Окръжен съд: Разград
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с имотна партида № 31393 при имотен регистър към Агенция по вписванията, представляващ парцел УПИ V от квартал 77 с площ по документи 1453.00 кв. м,находящ се в с. Лудогорци, ...

Хотел РАЗГРАД

Хотел РАЗГРАД

Цена: 467389.44 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

гр. Разград ул. ИВАН ВАЗОВ № 19
Окръжен съд: Разград
Срок: 03.09.2013 до 03.10.2013
Обявяване на: 2013-10-04
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъл ...

Хотел РАЗГРАД

Цена: 584236.80 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

ул. ИВАН ВАЗОВ № 19,
Окръжен съд: Разград
Срок: 01.07.2013 до 01.08.2013
Обявяване на: 2013-08-02
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъл ...

Хотел РАЗГРАД

Хотел РАЗГРАД

Цена: 584236.80 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

ул. ИВАН ВАЗОВ № 19
Окръжен съд: Разград
Срок: 29.04.2013 до 29.05.2013
Обявяване на: 2013-05-30
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъл ...

Хотел РАЗГРАД

Хотел РАЗГРАД

Цена: 730296.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

ул.''Иван Вазов'' №19
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.02.2013 до 11.03.2013
Обявяване на: 2013-03-12
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъл ...

Хотел РАЗГРАД

Цена: 811440.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

ул.''ИванВазов'' №19
Окръжен съд: Разград
Срок: 07.12.2012 до 07.01.2013
Обявяване на: 2013-01-08
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъл ...

Хотел РАЗГРАД

Хотел РАЗГРАД

Цена: 1014300.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 459 кв.м.

ул.''Иван Вазов'' 19
Окръжен съд: Разград
Срок: 29.09.2012 до 29.10.2012
Обявяване на: 2012-10-30
СГРАДА с идентификатор 61710.505.1785.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпъ ...

Евтини имоти от ЧСИ РАЗГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Разград

чси разград имоти разград съдия изпълнител разград частен съдебен изпълнител разград чси деян драганов разград имоти от чси разград апартаменти разград двустаен апартамент в разград апартаменти разград апартаменти в разград