Чси Имоти > Разград > Жилищна сграда

ЧСИ Разград

Всички имоти Жилищна сграда в Разград от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Разград, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Разград

Жилищна сграда КУБРАТ

Цена: 31500.00 лв.

Населено място: КУБРАТ
Квадратура 128 кв.м.

ул."Валентина Терешкова"№3
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.04.2017 до 10.05.2017
Обявяване на: 2017-05-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 40422.504.318.1.2 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет точка едно точка две), ...

Жилищна сграда РАЗГРАД

Жилищна сграда РАЗГРАД

Цена: 143643.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 194 кв.м.

гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ул.Южен Булевард №50 А
Окръжен съд: Разград
Срок: 10.03.2017 до 10.04.2017
Обявяване на: 2017-04-11
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 61710.504.4963.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка четири хиляди деветстотин шестдесет и три точк ...

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: ИСПЕРИХ
Квадратура 178 кв.м.

гр. Исперих, ул. „Александър Стамболийски” № 35
Окръжен съд: Разград
Срок: 11.12.2015 до 11.01.2016
Обявяване на: 2016-01-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Александър Стамболийски” № 35, за който по скица № 610/31.07.2008г. на Община Исперих е отре ...

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Цена: 126400.00 лв.

Населено място: ИСПЕРИХ
Квадратура 118 кв.м.

гр. Исперих, ул. „Александър Стамболийски” № 35
Окръжен съд: Разград
Срок: 29.06.2015 до 29.07.2015
Обявяване на: 2015-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Александър Стамболийски” № 35, за който по скица № 610/31.07.2008г. на Община Исперих е отре ...

Жилищна сграда РАЗГРАД

Жилищна сграда РАЗГРАД

Цена: 390400.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 228 кв.м.

град Разград, община Разград, област Разград, ул.''проф. Марин Дринов'' №2
Окръжен съд: Разград
Срок: 25.05.2015 до 25.06.2015
Обявяване на: 2015-06-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.1759 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ...

Жилищна сграда РАЗГРАД

Жилищна сграда РАЗГРАД

Цена: 488000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 228 кв.м.

град Разград, община Разград, област Разград, ул.''проф. Марин Дринов'' №2
Окръжен съд: Разград
Срок: 09.03.2015 до 09.04.2015
Обявяване на: 2015-04-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.1759 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ...

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ИСПЕРИХ
Квадратура 178 кв.м.

ул. „Александър Стамболийски” № 35
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2015 до 16.02.2015
Обявяване на: 2015-02-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Александър Стамболийски” № 35, за който по скица № 610/31.07.2008г. на Община Исперих е отре ...

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Жилищна сграда ИСПЕРИХ

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ИСПЕРИХ
Квадратура 178 кв.м.

ул. „Александър Стамболийски” № 35
Окръжен съд: Разград
Срок: 16.01.2014 до 16.02.2014
Обявяване на: 2014-02-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в чертите на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Александър Стамболийски” № 35, за който по скица № 610/31.07.2008г. на Община Исперих е отре ...

Жилищна сграда РАЗГРАД

Жилищна сграда РАЗГРАД

Цена: 488000.00 лв.

Населено място: РАЗГРАД
Квадратура 1264 кв.м.

гр.Разград, ул.''проф. Марин Дринов'' №2,
Окръжен съд: Разград
Срок: 29.12.2014 до 29.01.2015
Обявяване на: 2015-01-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.1759 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ...

Евтини имоти от ЧСИ РАЗГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Разград

чси разград имоти разград съдия изпълнител разград частен съдебен изпълнител разград чси деян драганов разград имоти от чси разград апартаменти разград двустаен апартамент в разград апартаменти разград апартаменти в разград