Чси Имоти > Поповица > Магазин

ЧСИ Поповица

Всички имоти Магазин в Поповица от ЧСИ

Няма резултати за Магазин в Поповица, вижте резултати за Магазин в окръжен съд Пловдив

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 877404.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. „Самара” № 18, ет. -1, обект 17
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ИД 20188200401399 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, ед ...

Магазин КАРЛОВО

Магазин КАРЛОВО

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: КАРЛОВО
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 36498.502.1133.3.4 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, три, три, точка, три, точка, четири), находящ с ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 44638.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.

УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ II – търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр.Първомай, кв.Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД – 15 – 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, при ...

Магазин ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 83520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 48 кв.м.

ул. „Емил де Лавеле“ №2, ет. 1 - партер
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карт ...

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 848856.69 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 546 кв.м.

ул. "Самара" №18
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едно, седем), разпол ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 125 кв.м.

кв. Любеново
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Масивна сграда (магазин) с площ от 125(сто двадесет и пет) кв.м., находяща се в гр. Първомай, кв. Любеново, застроена в общински парцел I (първи)- пивница и магазин, пл. 23 (двадесет и три ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
2. МАГАЗИН № 29 /ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ със застроена площ от 35,50 (тридесет и пет цяло и петдесет стотни) кв.м., находящ се на втори етаж, кота +3,50 на масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „КОО ...

Магазин АСЕНОВГРАД

Магазин АСЕНОВГРАД

Цена: 65856.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 38 кв.м.

гр.Асеновград, пл."Академик Н. Хайтов", ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.08.2019 до 11.09.2019
Обявяване на: 2019-09-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 00702.518.162.1.78 /нула нула седем нула две точка пет едно осем точка едно шест две точка едно седем осем/ в гр. Асеновград, общ. Асеновград ...

Магазин ПЪРВОМАЙ

Магазин ПЪРВОМАЙ

Цена: 15321.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 36 кв.м.

гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ул.Княз Борис І № 1а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
МАГАЗИН № 29, със застроена площ от 35,50кв.м., находящ се на втори етаж, кота+3,50 на масивна сграда ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КООП, с административен адрес:гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, ...

Магазин ПЛОВДИВ

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Иглика" №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.506.1269.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, шест, девет, точка, едно, точка, две) по кадастр ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти поповица поповица имоти поповица къщи в поповица