Чси Имоти > Плевен > Бензиностанция

ЧСИ Плевен

Всички имоти Бензиностанция в Плевен от ЧСИ

Няма резултати за Бензиностанция в Плевен, вижте резултати за Бензиностанция в окръжен съд Плевен

Бензиностанция гр. Гулянци

Цена: 44712.00 лв.

Населено място: гр. Гулянци
Квадратура 2005 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: от 14.11.2023 до 14.12.2023
Обявяване на: 2023-12-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738 (едно, осем, нула, девет, девет, точка, четири, нула, едно, точка, едно, седем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на С ...

Бензиностанция гр. Гулянци

Бензиностанция гр. Гулянци

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: гр. Гулянци
Квадратура 2005 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: от 12.09.2023 до 12.10.2023
Обявяване на: 2023-10-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738 (едно, осем, нула, девет, девет, точка, четири, нула, едно, точка, едно, седем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на С ...

Бензиностанция гр. Гулянци

Цена: 51912.00 лв.

Населено място: гр. Гулянци
Квадратура 2005 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: от 13.06.2023 до 13.07.2023
Обявяване на: 2023-07-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738 (едно, осем, нула, девет, девет, точка, четири, нула, едно, точка, едно, седем, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на С ...

Бензиностанция гр. Гулянци

Бензиностанция гр. Гулянци

Цена: 57680.00 лв.

Населено място: гр. Гулянци
Квадратура 2005 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: от 11.04.2023 до 11.05.2023
Обявяване на: 2023-05-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 18099.401.1738 (осемнадесет хиляди деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда седемстотин тридесет и осем), по кадастралната карта и кадастралнит ...

Бензиностанция Славяново

Бензиностанция Славяново

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: Славяново
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 14.06.2020 до 14.07.2020
Обявяване на: 2020-07-15
...

Евтини имоти от ЧСИ ПЛЕВЕН?

Община Плевен е разположена в централната част на Дунавската равнина. На запад граничи с общините Долни Дъбник и Долна Митрополия; на север - с общините Гулянци и Белене; на изток - с общините Левски и Пордим, а на юг - с общините Ловеч, Угърчин и Луковит. "Община Плевен е разположена в централната част на Дунавската равнина. На запад граничи с общините Долни Дъбник и Долна Митрополия; на север - с общините Гулянци и Белене; на изток - с общините Левски и Пордим, а на юг - с общините Ловеч, Угърчин и Луковит. Релефът на общината е предимно низинен. Средната надморска височина е 211 м. Най-високата точка в общината е “Средния връх” (314 м), който се намира в “Плевенските височини” (в близост до река Вит). Община Плевен се намира в зона с умерено - континентален климат, с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8?C. Преобладават западни, северозападни и източни ветрове. Относителният дял на тихото време е между 24 - 38%. Средномесечната скорост на вятъра за района е между 1,6 - 2,5 м/сек. За общината е характерно присъствието на различни почвени типове, като най–разпространените са черноземните почви и сивите горски почви. Водните ресурси на територията на общината са бедни. Осигуряват се от реките Вит и Тученица, също така - от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води."

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Плевен

имоти плевен чси търгове за жилища от банки плевен чси плевен имоти плевен чси търгове за жилища от банки плевен къщи в плевен взети от съда чси плевен надежда вангелова имоти плевен частен съдебен изпълнител плевен чси плевен татяна кирилова