Земеделска земя в Нови Искър за 5909.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Нови Искър > Земеделска земя

Земеделска земя в Нови Искър

Допълнителна информация

  Начална цена: 5909.60 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 3082 кв.м.
  Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
  Обявяване: 2020-01-21
  Адрес: с. Доброславци, район Нови Искър, местност БРЕСТА
  ЧСИ: Георги Съйков Дичев
  Телефон: 02 - 9894418; 02 986 44 18
  Email: office@georgidichev.com

Всички имоти за Нови Искър
Всички имоти на ЧСИ Георги Съйков Дичев

Поземлен имот с идентификатор 21662.4801.30, находящ се в с. Доброславци, община Столична, обл. София /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18- 7/13.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: с. Доброславци, район Нови Искър, местност БРЕСТА; площ : 3082 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Зеленчу кова градина; категория на земята: 5. Предходен идентификатор няма; Номер по предходен план: 061030; Съседи: 21662.4821.726; 21662.4821.727; 21662.4821.728; 21662.4821.729; 21662.4821.730; 21662.4821.731; 21662.4821.732; 21662.4821.733; 21662.4821.1204; 21662.4801.40; 21662.4801.29; 21662.4801.70.

Продава Земеделска земя в Нови Искър за 5909.60 лв. на търг от ЧСИ