Чси Имоти > Несебър > Производствен имот

ЧСИ Несебър

Всички имоти Производствен имот в Несебър от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Несебър, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Бургас

Производствен имот Шиварово

Цена: 472764.60 лв.

Населено място: Шиварово
Квадратура 1268 кв.м.

(1021-2019) МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.06.2020 до 01.07.2020
Обявяване на: 2020-07-02
НЕДВИЖИМ ИМОТ , НАХОДЯЩ СЕ В СШИВАРОВО, ОБЩИНА РУЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - РЕМОНТНА БАЗА, ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В НЕГО МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ /МАНДРА/ , КАКТО ...

Производствен имот Сунгурларе

Производствен имот Сунгурларе

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: Сунгурларе
Квадратура 768 кв.м.

(101-2012) УЛ. ИНДУСТРИАЛНА №1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА , НАХОДЯЩА СЕ В ГР.СУНГУРЛАРЕ УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №1, С ПЛОЩ 768КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ. СГРАДАТА Е НА ЕДИН ЕТАЖ. РАЗПОЛАГА СЪС АДМИНИСТРАТ ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 189600.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
...

Производствен имот МАЛКО ТЪРНОВО

Производствен имот МАЛКО ТЪРНОВО

Цена: 31715.70 лв.

Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Квадратура 452 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 2020-06-29
Подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Производствен имот СРЕДЕЦ

Производствен имот СРЕДЕЦ

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: СРЕДЕЦ
Квадратура 15001 кв.м.

местност "ЯНЕВ МОСТ"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, с площ от 15 001.00 кв.м. трета категория, находящ се в гр.Средец и СГРАДИ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 90597.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
10 300 кв.м./19 402 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр.БУРГАС, кв. „КРАЙМОРИЕ” ...

Производствен имот Лозарево

Цена: 166160.00 лв.

Населено място: Лозарево
Квадратура 2384 кв.м.

общ. Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 35 и СГРАДИ в с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас ...

Производствен имот Лозарево

Производствен имот Лозарево

Цена: 231760.00 лв.

Населено място: Лозарево
Квадратура 3900 кв.м.

общ. Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II 35 и СГРАДИ в с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл. Бургас ...

Производствен имот Черница

Производствен имот Черница

Цена: 116280.00 лв.

Населено място: Черница
Квадратура 16241 кв.м.

общ. Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с. ЧЕРНИЦА, общ. СУНГУРЛАРЕ ...

Производствен имот АЙТОС

Цена: 345528.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 13200 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 2020-06-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр. АЙТОС,ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 161640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

м. Караянос
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Поземлен имот и сгради в гр. Бургас, кв. "Долно езерово", м. "Караянос" ...

Производствен имот Лозарево

Производствен имот Лозарево

Цена: 166160.00 лв.

Населено място: Лозарево
Квадратура 2384 кв.м.

с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N IV-35, в кв.5, с площ от 2 384 кв.м., с адрес: с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, ведно с построените в имота: - ТРАФОПОСТ с площ от 43 кв.м., МАСИВЕН ЕДНОЕ ...

Производствен имот Лозарево

Цена: 231760.00 лв.

Населено място: Лозарево
Квадратура 3900 кв.м.

с.Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N II-35, в кв.5, с площ от 3 900 кв.м., с адрес: с.Лозарево, общ.Карнобат, обл.Бургас, ведно с построените в имота: - МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застре ...

Производствен имот КАРНОБАТ

Производствен имот КАРНОБАТ

Цена: 189600.00 лв.

Населено място: КАРНОБАТ
Квадратура 3700 кв.м.

Промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
...

Производствен имот Китен

Производствен имот Китен

Цена: 24840.00 лв.

Населено място: Китен
Квадратура 52 кв.м.

гр. Китен, ул. "Лазур" №1
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 37023.501.584.1.18 /тридесет и седем хиляди и двадесет и три, точка, петстотин и едно, точка, петстотин осемдесет и четири, точка, едно, точк ...

Производствен имот Съдиево

Производствен имот Съдиево

Цена: 1020919.50 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 4640 кв.м.

с.Съдиево, общ. Айтос, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
ИМОТ № 172006 , с площ от 4.640 дка., с начин на трайно ползване: стопански двор, по плана за земеразделяне на с.Съдиево, ЕКАТТЕ 70473, общ.Айтос, обл.Бургас, при граници и съседи на имота ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
2755КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 3162КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПРОМИШЛЕНА СГРАДА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ...

Производствен имот Съдиево

Производствен имот Съдиево

Цена: 1020919.50 лв.

Населено място: Съдиево
Квадратура 4640 кв.м.

с.Съдиево, общ. Айтос, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ИМОТ № 172006 , с площ от 4.640 дка., с начин на трайно ползване: стопански двор, по плана за земеразделяне на с.Съдиево, ЕКАТТЕ 70473, общ.Айтос, обл.Бургас, при граници и съседи на имота ...

Производствен имот Черница

Производствен имот Черница

Цена: 116280.00 лв.

Населено място: Черница
Квадратура 16241 кв.м.

с.Черница, общ.Сунгурларе
Окръжен съд: Бургас
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N IV-190, в кв.49, с площ от 16 241 кв.м., с адрес: с.Черница, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, с обща застроена ...

Производствен имот МАЛКО ТЪРНОВО

Производствен имот МАЛКО ТЪРНОВО

Цена: 31715.70 лв.

Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Квадратура 452 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-21
подробна информация в приложеното обявление за публична продан. ...

Производствен имот Българово

Производствен имот Българово

Цена: 916488.00 лв.

Населено място: Българово
Квадратура 8325 кв.м.

гр.Българово,общ.Бургас, обл.Бургас
Окръжен съд: Бургас
Срок: 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 2020-04-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N III-1036, в кв.52, с площ от 8 325 кв.м. по плана на гр.Българово, общ.Бургас, обл.Бургас, ведно с построените в имота ЦЕХ И СКЛАД ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ, СТЪКЛА и ГОТО ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 76320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Производствен имот АЙТОС

Производствен имот АЙТОС

Цена: 383920.00 лв.

Населено място: АЙТОС
Квадратура 13205 кв.м.

гр.Айтос, Промишлена Зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I , в кв. 258 , имот № 3078 , с площ от 13 205.00 кв.м. 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА на два етажа, монолитна, със застроена площ от 130.00 кв.м. 2. НАВЕС АВТОБ ...

Производствен имот Росеново

Производствен имот Росеново

Цена: 893182.50 лв.

Населено място: Росеново
Квадратура 6400 кв.м.

с.Росеново, общ.Средец, местност "Арпалъка"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000329, с площ 6400 кв.м., находящ се землището на с.Росеново, общ.Средец, обл.Бургас, местност „Арпалъка”, ведно с построените в имота сгради и цялостна производствена инфра ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 969 кв.м.

гр.Бургас, ул."Река Ерма" № 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.825.203, с площ от 969 кв.м., ведно с изградените в имота: СГРАДА с идентификатор № 07079.825.203.1, със застроена площ от 241 кв.м., брой етажи 2. СГРАДА с идентифик ...

Производствен имот СРЕДЕЦ

Производствен имот СРЕДЕЦ

Цена: 154000.00 лв.

Населено място: СРЕДЕЦ
Квадратура 15001 кв.м.

гр.Средец, ЕКАТТЕ 17974, общ.Средец, обл.Бургас, местност"Янев мост"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, с площ от 15001.00 кв.м., заедно с построените в него сгради: Склад за плодове и зеленчуци N 1, с площ от 484.00 кв.м Склад ...

Производствен имот Шиварово

Производствен имот Шиварово

Цена: 525294.00 лв.

Населено място: Шиварово
Квадратура 1268 кв.м.

(1021-2019) МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТНА БАЗА, С ПЛОЩ 6201КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В С.ШИВАРОВО ОБЩ.РУЕН, ВЕДНО С ПОСТРОЕНОТО В НЕГО МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩО ПРЕ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.8, с площ от 14 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 53640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 264 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.7, с площ от 264 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.5, с площ от 202 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти от съдия изпълнител несебър чси несебър апартаменти от съдия изпълнител несебър чси несебър публична продан несебър чси росица стоянова несебър имоти несебър имоти в несебър апартаменти в несебър квартал черно море село тънково община несебър