Чси Имоти > Мездра >

ЧСИ Мездра

Всички имоти в Мездра от ЧСИ

Други МЕЗДРА

Цена: 91800.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
Поземлен имот с пл.№ - 1815, площ по док. 4 500 кв.м, представляващ товарна рампа и обръщателна площадка. ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1375.20 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.06.2020 до 27.07.2020
Обявяване на: 2020-07-28
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 73840.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1528.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 102000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Поземления имот представлява товарна рампа и обръщателна площадка. ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 140960.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 2281 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
и.д. 32/18 ...

Къща МЕЗДРА

Цена: 116208.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
и.д. 32/18 ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 116208.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
и.д. 32/18 ...

Гараж МЕЗДРА

Гараж МЕЗДРА

Цена: 3750.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
½ идеална част от ГАРАЖ №17 със застроена площ 22кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 при съседи помещение за колички, собственост на Петър Цветков Петров, помещение за ел. ...

Многостаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 23328.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №18 на четвърти етаж във вход „Б“ на ЖСК „Васил Коларов“ с административен адрес гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 със застроена площ от 107,83кв.м., състоящ се ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1447.20 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 44208.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
и.д. 41/10 ...

Склад МЕЗДРА

Склад МЕЗДРА

Цена: 72648.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 18880.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
½ ид.ч. от УПИ XVII-215 от квартал 9 по плана за регулация на гр.Мездра, целият с площ 405кв.м. ведно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, хол и ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 129120.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 580 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
и.д. 32/2018 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1608.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Други МЕЗДРА

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-06
Поземлен имот с пл.№ - 1815, площ по док. 4 500 кв.м, представляващ товарна рампа и обръщателна площадка, находящ се в гр. Мездра, общ. Мездра, обл.Враца, при граници и съседи: от две стра ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 80720.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 220536.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
Обявяване на: 2019-08-29
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №18 на четвърти етаж във вход „Б“ на ЖСК „Васил Коларов“ с административен адрес гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 със застроена площ от 107,83кв.м., състоящ се ...

Гараж МЕЗДРА

Гараж МЕЗДРА

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
½ идеална част от ГАРАЖ №17 със застроена площ 22кв.м., находящ се в гр.Мездра, ул.“Янко Сакъзов“ №8 при съседи помещение за колички, собственост на Петър Цветков Петров, помещение за ел. ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1652.40 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 34344.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
и.д. 267/2011 ...

Склад МЕЗДРА

Склад МЕЗДРА

Цена: 245040.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
Поземлен имот с пл.№ - 1815, площ по док. 4 500 кв.м, представляващ товарна рампа и обръщателна площадка ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 249760.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1140 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 29.03.2019 до 29.04.2019
Обявяване на: 2019-04-30
и.д. 143/17 ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
½ ид.ч. от УПИ XVII-215 от квартал 9 по плана за регулация на гр.Мездра, целият с площ 405кв.м. ведно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, хол и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 392 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
и.д. 228/10 ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор: 47714.500.1047 в гр. Мездра, Община Мездра, Област Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1836.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 71366.40 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 102 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
и.д. 5/2014г. ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 239256.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 288 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
и.д.143/17 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 80856.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 649 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
и.д. 144/17 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 132588.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.01.2019 до 28.02.2019
Обявяване на: 2019-03-01
Имота представлява товарна рампа и обръщателна площадка. ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 266688.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 21680.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 67 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
½ ид.ч. от УПИ XVII-215 от квартал 9 по плана за регулация на гр.Мездра, целият с площ 405кв.м. ведно с целия ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, хол и ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Многостаен апартамент МЕЗДРА

Многостаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 51360.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 91 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
Обявяване на: 2019-01-15
и.д. 41/2010г. ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1652.40 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 296320.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 102000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 139 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
и.д. 228/10 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 147320.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 4500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
Поземлен имот с пл.№ - 1815, площ по док. 4 500 кв.м, представляващ товарна рампа и обръщателна площадка, находящ се в гр. Мездра, общ. Мездра, обл.Враца. ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1836.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
Обявяване на: 2018-10-02
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 90648.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Склад МЕЗДРА

Склад МЕЗДРА

Цена: 371232.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 01.07.2018 до 01.08.2018
Обявяване на: 2018-08-02
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 139 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12
АПТЕКА И И 1/2 ИД.Ч. ОТ УПИ И.Д. 228/10 ...

Склад МЕЗДРА

Склад МЕЗДРА

Цена: 91656.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 660 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
и.д. 144/17 ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 253584.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 246 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
и.д. 143/17 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1787.04 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: з ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 412480.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.04.2018 до 09.05.2018
Обявяване на: 2018-05-10
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 100720.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1985.60 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 2018-03-13
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 281760.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 2018-02-16
и.д. 143/2017 ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 101840.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 2980 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 2018-02-16
и.д. 144/2017г. ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 68 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 04.12.2017 до 04.01.2018
Обявяване на: 2018-01-05
и.д. 267/2011 ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 425722.50 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 2018-01-09
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 64935.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. "Петър Берон" №5
Окръжен съд: Враца
Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
Обявяване на: 2017-12-21
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА – ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (над сутерен), със застроена площ 97 кв.м. и ТАВАНСКИ ЕТАЖ, със застроена площ 97 кв.м. от масивна жилищна сграда, с влизане от северния ...

Парцел МЕЗДРА

Парцел МЕЗДРА

Цена: 94875.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
Обявяване на: 2017-12-13
УПИ III – 1719 в квартал 104 по плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. И изменен със Заповед №820/19.09.2006г. На Кмета на Община Мездра, целият с площ 1000 кв.м., ведно ...

Парцел МЕЗДРА

Парцел МЕЗДРА

Цена: 69375.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 2289 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 12.11.2017 до 12.12.2017
Обявяване на: 2017-12-13
УПИ II – 1719 в кв.104 по плана на гр.Мездра, одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. И изменен със Заповед №820/19.09.2006г. На Кмета на Община Мездра с площ 2289,60кв.м. Заедно с построена ...

Земеделска земя МЕЗДРА

Земеделска земя МЕЗДРА

Цена: 876.60 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1502 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 2017-11-28
7. ИМОТ № 001061 /хиляда шестдесет и едно/, с начин на ползване: ЗАТРЕВЕНА НИВА, с площ от 1.502 дка. /един декара петстотин и два квадратни метра/, категория: III /трета/, находяща се в м ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 27870.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17
и.д. 411,413/2012 ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 82320.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 22.10.2017 до 22.11.2017
Обявяване на: 2017-11-23
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 1608.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 2017-11-07
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 13800.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 40 кв.м.

ул."Петко Каравелов" 1, вх.Б, ет.5, ап.29
Окръжен съд: Враца
Срок: 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 2017-10-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №29 със застроена площ 40кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, находящ се на етаж 5 във вход Б на жилищен блок, построен ...

Производствен имот МЕЗДРА

Производствен имот МЕЗДРА

Цена: 473025.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 15500 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 2017-10-19
НОВА БАЗА, находяща се в гр. Мездра, ул. „Любен Каравелов“ № 43 А /четиридесет и три буква А/, в северна промишлена зона на града, съставляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 17 /седемнад ...

Земеделска земя МЕЗДРА

Земеделска земя МЕЗДРА

Цена: 1095.75 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1502 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
Обявяване на: 2017-09-14
1. ИМОТ № 001061 /хиляда шестдесет и едно/, с начин на ползване: ЗАТРЕВЕНА НИВА, с площ от 1.502 дка. /един декара петстотин и два квадратни метра/, категория: III /трета/, находяща се в м ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 102900.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 13.08.2017 до 13.09.2017
Обявяване на: 2017-09-14
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 2010.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 3 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.07.2017 до 09.08.2017
Обявяване на: 2017-08-10
1/3 ид. част от Поземлен имот, находящ се в гр. Мездра, зона 3, кв. 118, парц. 2 по плана на гр. Мездра, а именно:ТРАФОПОСТ мощност 1х100 квт. с площ от 9 кв. м. при съседи на имота: зем ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 34837.50 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 83 кв.м.

ул. Васил Левски 1
Окръжен съд: Враца
Срок: 13.06.2017 до 13.07.2017
Обявяване на: 2017-07-14
и.д. 411/12, 413/12 ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 100020.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
Обявяване на: 2017-05-18
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 105440.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 139 кв.м.

ул. Васил Коларов
Окръжен съд: Враца
Срок: 10.04.2017 до 10.05.2017
Обявяване на: 2017-05-11
ИД № 228/2010 ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 12240.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 40 кв.м.

ул."Петко Каравелов" 1, вх.Б, ет.5, ап.29
Окръжен съд: Враца
Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
Обявяване на: 2017-04-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №29 със застроена площ 40кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, находящ се на етаж 5 във вход Б на жилищен блок, построен ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 61935.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. Петър Берон № 5
Окръжен съд: Враца
Срок: 23.01.2017 до 23.02.2017
Обявяване на: 2017-02-24
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА – ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (над сутерен) и ТАВАНСКИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, с влизане от северния вход; заедно с принадлежащото МАЗЕ, находящо се до вратата ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 131800.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 139 кв.м.

ул. Васил Коларов
Окръжен съд: Враца
Срок: 16.01.2017 до 16.02.2017
Обявяване на: 2017-02-17
ИД № 228/2010 ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 125025.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.01.2017 до 20.02.2017
Обявяване на: 2017-02-21
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 33750.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.12.2016 до 30.01.2017
Обявяване на: 2017-01-31
Самостоятелен обект в сграда – апартамент №11, находящ се в гр.Мездра,ул.Янко Сакъзов №4, по документ за собственост- ул.Васил Коларов №4, ет 3 от жилищен блок Химик-3, състоящ се от стая, ...

Етаж от къща МЕЗДРА

Етаж от къща МЕЗДРА

Цена: 61935.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 97 кв.м.

ул. "петър Берон" № 5
Окръжен съд: Враца
Срок: 21.11.2016 до 21.12.2016
Обявяване на: 2016-12-22
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА – ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (над сутерен) и ТАВАНСКИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, с влизане от северния вход; заедно с принадлежащото МАЗЕ, заедно със съответнит ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 40 кв.м.

ул."Петко Каравелов" 1, вх.Б, ет.5, ап.29
Окръжен съд: Враца
Срок: 22.11.2016 до 22.12.2016
Обявяване на: 2016-12-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №29 със застроена площ 40кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, находящ се на етаж 5 във вход Б на жилищен блок, построен ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 129720.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.10.2016 до 30.11.2016
Обявяване на: 2016-12-01
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 72480.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 430 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.10.2016 до 16.11.2016
Обявяване на: 2016-11-17
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с планоснимачен номер 366 /триста шестдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на гр.Мездра, обл.Враца, ул.”Стефан ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 65700.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 148 кв.м.

ул."Васил Коларов"
Окръжен съд: Враца
Срок: 19.09.2016 до 19.10.2016
Обявяване на: 2016-10-20
И.Д. №228/10 ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 29664.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 03.09.2016 до 03.10.2016
Обявяване на: 2016-10-04
АПАРТАМЕНТ №47, вх.Д, ет.3 от жил.бл.№6, находящ се в гр.Мездра, ул.”Св.Патриарх Евтимий” 33, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с площ от 80.91 кв.м., при граници и съсед ...

Търговски имот МЕЗДРА

Търговски имот МЕЗДРА

Цена: 162150.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 930 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 31.07.2016 до 31.08.2016
Обявяване на: 2016-09-01
УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в и ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 90600.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 430 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 31.07.2016 до 31.08.2016
Обявяване на: 2016-09-01
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с планоснимачен номер 366 /триста шестдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на гр.Мездра, обл.Враца, ул.”Стефан ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 11010.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 01.07.2016 до 01.08.2016
Обявяване на: 2016-08-02
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент №14 по кадастрална карта, одобрена със заповед №111/20.02.2009г. съгласно схема №443 от 05.07.2013г. Община Мездра. Обектът се намира в г ...

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 25260.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 30.05.2016 до 30.06.2016
Обявяване на: 2016-07-01
АПАРТАМЕНТ №4, на втори етаж от жил.сграда „ДКЗ”, вх.А, построен върху държавна земя, находящ се в гр.Мездра, ул.Средна гора №7 в кв.90, парцел V, по плана на гр.Мездра, ведно с отстъпено ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 57121.87 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 370 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.05.2016 до 09.06.2016
Обявяване на: 2016-06-10
и.д. 89/12 ...

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Тристаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 37080.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 81 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
АПАРТАМЕНТ №47, вх.Д, ет.3 от жил.бл.№6, находящ се в гр.Мездра, ул.”Св.Патриарх Евтимий” 33, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с площ от 80.91 кв.м., при граници и съсед ...

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 33750.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 83 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.04.2016 до 09.05.2016
Обявяване на: 2016-05-10
Самостоятелен обект в сграда – апартамент №11, находящ се в гр.Мездра,ул.Янко Сакъзов №4, по документ за собственост- ул.Васил Коларов №4, ет 3 от жилищен блок Химик-3, състоящ се от стая, ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 92400.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 430 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.04.2016 до 09.05.2016
Обявяване на: 2016-05-10
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с планоснимачен номер 366 /триста шестдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на гр.Мездра, обл.Враца, ул.”Стефан ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 12816.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.03.2016 до 20.04.2016
Обявяване на: 2016-04-21
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент №14 по кадастрална карта, одобрена със заповед №111/20.02.2009г. съгласно схема №443 от 05.07.2013г. Община Мездра. Обектът се намира в г ...

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 31575.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 20.03.2016 до 20.04.2016
Обявяване на: 2016-04-21
АПАРТАМЕНТ №4, на втори етаж от жил.сграда „ДКЗ”, вх.А, построен върху държавна земя, находящ се в гр.Мездра, ул.Средна гора №7 в кв.90, парцел V, по плана на гр.Мездра, ведно с отстъпено ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 115500.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 430 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
Обявяване на: 2016-02-18
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с планоснимачен номер 366 /триста шестдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на гр.Мездра, обл.Враца, ул.”Стефан ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 16020.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
Обявяване на: 2016-02-18
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент №14 по кадастрална карта, одобрена със заповед №111/20.02.2009г. съгласно схема №443 от 05.07.2013г. Община Мездра. Обектът се намира в г ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 38100.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 11.12.2015 до 11.01.2016
Обявяване на: 2016-01-12
Дворно място, съставляващо УПИ ХІ с пл. номер 1318 в кв.83 по плана на гр.Мездра, обл. Враца на ул.”Христо Ботев”56 с площ от 250 кв.м., заедно с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРА ...

Парцел МЕЗДРА

Парцел МЕЗДРА

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 360 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.11.2015 до 09.12.2015
Обявяване на: 2015-12-10
ДВОРНО МЯСТО от 360 кв. м /триста и шестдесет кв. м/, представляващ идеални части от УВЕРГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел XVI, пл. № 987 от кв. 71 по плана за регулация на гр. Мездра, обл. Вра ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 26500.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 1670 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 25.10.2015 до 25.11.2015
Обявяване на: 2015-11-26
Съгласно приложено обявление. ...

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Двустаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 44040.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 118 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 16.10.2015 до 16.11.2015
Обявяване на: 2015-11-17
Самостоятелен обект в жилищна сграда-апартамент „А”, със застроена площ от 117,56 кв.м, състоящ се от две спални, кухненски бокс с трапезария, антре, килер и баня с тоалетна, находящ се на ...

Къща МЕЗДРА

Къща МЕЗДРА

Цена: 94800.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 430 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.10.2015 до 09.11.2015
Обявяване на: 2015-11-10
Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ /трети/ с планоснимачен номер 366 /триста шестдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на гр.Мездра, обл.Враца, ул.”Стефан ...

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Едностаен апартамент МЕЗДРА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 09.10.2015 до 09.11.2015
Обявяване на: 2015-11-10
Самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент №14 по кадастрална карта, одобрена със заповед №111/20.02.2009г. съгласно схема №443 от 05.07.2013г. Община Мездра. Обектът се намира в г ...

Други МЕЗДРА

Други МЕЗДРА

Цена: 79335.93 лв.

Населено място: МЕЗДРА
Квадратура 370 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 21.09.2015 до 21.10.2015
Обявяване на: 2015-10-22
ТРЕТИ ЕТАЖ от четириетажна масивна жилищна сграда"Банка ДЗИ, ДСК" ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти мездра евтини къщи в мездра борса имоти мездра имоти за продажби от банки в мездра етаж от къща мездра имоти в мездра гарсониери в мездра имоти от частни лица мездра