Чси Имоти > Леденик > Производствен имот

ЧСИ Леденик

Всички имоти Производствен имот в Леденик от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Леденик, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Велико Търново

Производствен имот Ресен

Цена: 69300.00 лв.

Населено място: Ресен
Квадратура 1998 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. с обявяване на 14.04.2020 г. ще бъде проведена публична продан за удовлетворяване вземането на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ...

Производствен имот Поликраище

Производствен имот Поликраище

Цена: 77784.48 лв.

Населено място: Поликраище
Квадратура 1050 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 050,00 кв. м. (хиляда и петдесет квадратни метра), представляващо съгласно Скица № 736/16.05.2013 г. на Община Горна Оряховица УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пет римс ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 2790.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 78 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Контролно-технически пункт – изграден е в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, има застроена площ 78.00 кв.м. и пристройка със застроена площ 42.00 кв. ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 5220.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 200 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Склад Капитално строителство – изграден в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, със застроена площ 200.00 кв.м., при граници на Поземления имот: на сев ...

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 6390.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 234 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Склад за бои и химикали – изграден е в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, със застроена площ 234.00 кв.м., при граници на Поземления имот: на север – ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 20205.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 504 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.03.2020 до 05.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Парова централа /котелна/ - изградена в югоизточната част на УПИ I, квартал 113 по ПУП на гр. Долна Оряховица, представляваща едноетажна сграда със застроена площ 504 кв.м. Към южната й ча ...

Производствен имот Джулюница

Цена: 58255.20 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII – КОО, с площ 1000 кв.м., в кв. 49 по плана на с.Джулюница, общ.Лясковец, заедно с построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА КОМБИНИРАНА СГРАДА с обща разг ...

Производствен имот ПАВЛИКЕНИ

Производствен имот ПАВЛИКЕНИ

Цена: 76032.00 лв.

Населено място: ПАВЛИКЕНИ
Квадратура 303 кв.м.

ул. "Филип Тотю" № 47 А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
УПИ VІ - 1198 в квартал 118 по плана на гр. Павликени, с площ от 400 кв.м., заедно с построената в него СТОПАНСКА СГРАДА, преустроена в РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЕЧЕНЕ НА ЯДКИ със застроена площ от ...

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Цена: 38840.00 лв.

Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Квадратура 2144 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗ. ТЕРЕН с площ 2,144дка, четвърта категория в местността “МОГИЛАТА”, представляваща имот № 024558 по плана за земеразделяне на град Горна Оряховица, при граници и съсе ...

Производствен имот Върбовка

Цена: 772493.40 лв.

Населено място: Върбовка
Квадратура 15150 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 05.02.2020 г. до 05.03.2020 г. с обявяване на 06.03.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ и Д ...

Производствен имот Сливовица

Производствен имот Сливовица

Цена: 2601.36 лв.

Населено място: Сливовица
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.02.2020 до 02.03.2020
Обявяване на: 2020-03-04
ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 67395.95.11.1 /шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет, точка, деветдесет и пет, точка единадесет, точка, едно/ находящ се в с. Сливовица, общ. З ...

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Цена: 425016.00 лв.

Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Квадратура 6991 кв.м.

ул."Свети Княз Борис 1"№86
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел IV - за кланница и месопреработка, с площ 6991,00 кв.м., в кв. 902, по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, съгласно Скица № 1079/12.0 ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 113600.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2407 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Производствен имот Беляковец

Производствен имот Беляковец

Цена: 8838.72 лв.

Населено място: Беляковец
Квадратура 1739 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи ...

Производствен имот Водолей

Производствен имот Водолей

Цена: 183816.00 лв.

Населено място: Водолей
Квадратура 14259 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
II. Недвижими имоти, находящи се в землището на с. Ресен, с ЕКАТТЕ: 62517, Община Велико Търново, а именно: 1. СТОПАНСКИ ДВОР, представляващ поземлен имот с идентификатор № 62517.199. ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 328059.50 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул."Гара Трапезица" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 12.12.2019 г. до 13.01.2020 г. с обявяване на 14.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Производствен имот Джулюница

Производствен имот Джулюница

Цена: 64728.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 390 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII – КОО, с площ 1000 кв.м., в кв. 49 по плана на с.Джулюница, общ.Лясковец, заедно с построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА КОМБИНИРАНА СГРАДА с обща разгъната п ...

Производствен имот Златарица

Производствен имот Златарица

Цена: 151840.00 лв.

Населено място: Златарица
Квадратура 15173 кв.м.

общ.Златарица
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30962.501.9, съгласно Скица на поземлен имот №15-849645 – 15.11.2018г. издадена от СГКК - гр. Велико Търново, находящ се в гр.Златарица, общ. Златарица, обл. ...

Производствен имот Морава

Производствен имот Морава

Цена: 8550.00 лв.

Населено място: Морава
Квадратура 3040 кв.м.

общ. Свищов
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
1. ДВОРНО МЯСТО от 3040 /три хиляди и четиридесет/ кв.м, съставляващо УПИ І-191 /римско едно за сто деветдесет и едно арабско/ в квартал 12 /дванадесети/ по ПУП на селото, заедно с постр ...

Производствен имот Джулюница

Производствен имот Джулюница

Цена: 72280.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 225 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
Обявяване на: 2019-12-21
ТЕРЕН с площ 840 /осемстотин и четиридесет/ к. м., представляващ УПИ X – КОО /десет римско за КОО/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по плана на с. Джулюница, заедно с построената в него ...

Производствен имот Ресен

Производствен имот Ресен

Цена: 67244.40 лв.

Населено място: Ресен
Квадратура 1998 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 08.11.2019 г. до 09.12.2019 г. с обявяване на 10.12.2019 г. ще бъде проведена публична продан за удовлетворяване вземането на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ ...

Производствен имот Стражица

Производствен имот Стражица

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: Стражица
Квадратура 640 кв.м.

ул. Отец Паисий Хилендарски № 21
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 01.11.2019 до 01.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X-224 /десет римско за двеста двадесет и четири/, в квартал 8 / осем/ по подробния устройствен план на града, с площ от 640 /шестстотин и четиридесет/ квадратни ме ...

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Цена: 472240.00 лв.

Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Квадратура 6991 кв.м.

ул. Свети Княз Борис Първи № 86
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел IV - за кланница и месопреработка, с площ 6991,00 кв.м., в кв. 902, по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, съгласно Скица № 1079/12.0 ...

Производствен имот СВИЩОВ

Производствен имот СВИЩОВ

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СВИЩОВ
Квадратура 342 кв.м.

УЛ.33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК № 108
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 01.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 01.11.2019г. до 17:00 часа на 02.12.2019г. с обявяване на 03.12.2019г., ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на недвижими им ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 21117.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. Панайот Хитов № 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
недвижим имот, находящ се град Велико Търново, жк Картала, ул. Панайот Хитов № 5 и представляващ СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА на първи приземен етаж с площ от 60,00 кв.м., състояща се от работно ...

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Производствен имот ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Квадратура 440 кв.м.

ул. "Янко Боянов" № 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ 440,00 кв.м., представляващи: коридор, две съблекални с бани и тоалетни, две тоалетни, умивалня, спортна зала, стая за масажи и канцелария, обособени в само ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 3100.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 78 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Контролно-технически пункт – изграден е в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, има застроена площ 78.00 кв.м. и пристройка със застроена площ 42.00 кв. ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 200 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Склад Капитално строителство – изграден в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, със застроена площ 200.00 кв.м., при граници на Поземления имот: на сев ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 7100.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 234 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Склад за бои и химикали – изграден е в Поземлен имот № 000376 в землището на гр. Долна Оряховица с ЕКАТТЕ 22232, със застроена площ 234.00 кв.м., при граници на Поземления имот: на север – ...

Производствен имот Долна Оряховица

Производствен имот Долна Оряховица

Цена: 22450.00 лв.

Населено място: Долна Оряховица
Квадратура 504 кв.м.

ул. Недевска № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Парова централа /котелна/ - изградена в югоизточната част на УПИ I, квартал 113 по ПУП на гр. Долна Оряховица, представляваща едноетажна сграда със застроена площ 504 кв.м. Към южната й ч ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти леденик