Чси Имоти > Етрополе >

ЧСИ Етрополе

Всички имоти в Етрополе от ЧСИ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 35700.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридесе ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 295488.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 682 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 210330.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 300 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска, с нов идентификатор 178.3.1.1 /сто седемдесет и осем, точка, три, точка, едно, точка, едно/на първи етаж, ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 41670.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /римско едно, отреден за имот с номер девет/ с урегулирана площ от 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. метра, в квартал 19 /деветнадесет/ по подробния у ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 52776.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 123840.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 391 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХI – 61, 3060, в квартал 216 по плана на гр. Етрополе, отреден за „Комплексно обществено обслужване“, утвърден със Заповед № РД-15-114/16.05.2000г., Заповед № РД ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 89000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 520 кв.м.

бул. "Руски" № 44
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 520 кв. м. от триетажна производствено-административна сграда, построена в източната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – ДИП „Генерал Гръбчев”, в квартал ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 7650.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.

ул. "Победа" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 210330.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 300 кв.м.

гр. Етрополе, общ. Етрополе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска, с нов идентификатор 178.3.1.1 /сто седемдесет и осем, точка, три, точка, едно, точка, едно/на първи етаж, ...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 148400.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 303 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XII /дванадесет/, кв. 61 /шестдесет и първи/ по регулационния план на централна градска част на гр. Етрополе с площ 665 кв.м. /шестстотин шестдесет и пет ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридесе ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 311040.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.01.2020 до 16.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 233700.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 300 кв.м.

гр. Етрополе, общ. Етрополе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска, с нов идентификатор 178.3.1.1 /сто седемдесет и осем, точка, три, точка, едно, точка, едно/на първи етаж, ...

Вила ЕТРОПОЛЕ

Вила ЕТРОПОЛЕ

Цена: 46300.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /римско едно, отреден за имот с номер девет/ с урегулирана площ от 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. метра, в квартал 19 /деветнадесет/ по подробния у ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 58640.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 415 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 415 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 137600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 391 кв.м.

бул. Руски № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХI – 61, 3060, в квартал 216 по плана на гр. Етрополе, отреден за „Комплексно обществено обслужване“, утвърден със Заповед № РД-15-114/16.05.2000г., Заповед № РД- ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 94500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 520 кв.м.

бул. "Руски" № 44
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 520 кв. м. от триетажна производствено-административна сграда, построена в източната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – ДИП „Генерал Гръбчев”, в квартал ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 8500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.

ул. "Победа" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 108864.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Склад ЕТРОПОЛЕ

Склад ЕТРОПОЛЕ

Цена: 46224.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 44 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Фабрика ЕТРОПОЛЕ

Фабрика ЕТРОПОЛЕ

Цена: 46224.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 182 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 46224.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 35370.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със ...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 257072.40 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 300 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 2019-09-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска, с нов идентификатор 178.3.1.1 /сто седемдесет и осем, точка, три, точка, едно, точка, едно/на първи етаж, ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 520 кв.м.

бул. "Руски" № 44
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 520 кв. м. от триетажна производствено-административна сграда, построена в източната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – ДИП „Генерал Гръбчев”, в квартал ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 100 кв.м.

с. Етрополе, ул. Васил Левски №17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 235 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и пет/ с площ от 427 кв.м. /четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в ква ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 23520.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 384000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 51360.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 226 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 2019-07-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 39300.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 2019-06-19
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 148000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 391 кв.м.

бул. Руски № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХI – 61, 3060, в квартал 216 по плана на гр. Етрополе, отреден за „Комплексно обществено обслужване“, утвърден със Заповед № РД-15-114/16.05.2000г., Заповед № РД- ...

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Търговски имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 285636.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 300 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в гр. Етрополе, община Етрополе, област Софийска, с нов идентификатор 178.3.1.1 /сто седемдесет и осем, точка, три, точка, едно, точка, едно/на първи етаж, ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 44280.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 427 кв.м.

гр. Етрополе, ул. Васил Левски №27
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 235 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер двеста тридесет и пет/ с площ от 427 кв.м. /четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в ква ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 120960.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.04.2019 до 27.05.2019
Обявяване на: 2019-05-28
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 9504.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.

ул. "Победа" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 26100.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.

местност "Вранещица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 66 кв.м.

бул. Руски № 94 , блок № 27-ми, вход А, етаж № 4, ап. 39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
АПАРТАМЕНТ с № 39, в квартал 74 по плана на град Етрополе, бул. Руски № 94 , блок № 27-ми, вход А, етаж № 4, със застроена площ 66,29 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещ ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 56700.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 92 кв.м.

бул. Руски № 100, в блок № 1, вход Г, етаж № 2, ап. 24
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
АПАРТАМЕНТ № 24, в квартал 90 по плана на град Етрополе,бул. Руски № 100, в блок № 1, вход Г, етаж № 2, със застроена площ от 92,41 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещени ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 27200.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Етрополе, бул. Ал. Стамболийски № 83
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Етрополе, бул. Ал. Стамболийски № 83, на един етаж, състоящ се от четири стаи, кухня и коридор , със застроена площ от 90,00 /деветдесет/ кв. м., и паянт ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 30780.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 73 кв.м.

община Етрополе, с. Малки Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
Поземлен имот с № 160 /сто и шестдесет/, в квартал 10 /десет/, по плана на село Малки Искър, община Етрополе, с площ от 634,00 /шестотин тридесет и четири/ кв. м., към който се придават от ...

Склад ЕТРОПОЛЕ

Склад ЕТРОПОЛЕ

Цена: 56862.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.

община Етрополе, град Етрополе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридесе ...

Вила ЕТРОПОЛЕ

Вила ЕТРОПОЛЕ

Цена: 60822.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /римско едно, отреден за имот с номер девет/ с урегулирана площ от 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. метра, в квартал 19 /деветнадесет/ по подробния у ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 78840.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр. Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 40950.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Хотел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 165000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 391 кв.м.

бул. Руски № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХI – 61, 3060, в квартал 216 по плана на гр. Етрополе, отреден за „Комплексно обществено обслужване“, утвърден със Заповед № РД-15-114/16.05.2000г., Заповед № РД ...

Бензиностанция ЕТРОПОЛЕ

Бензиностанция ЕТРОПОЛЕ

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 2880 кв.м.

бул. Руски № 12
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 05.02.2019 до 05.03.2019
Обявяване на: 2019-03-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ – 61, 3060, в квартал 216 по плана на гр. Етрополе, отреден за „Комплексно обществено обслужване, бензиностанция и газстанция“, с урегулирана площ от 2 880,00 к ...

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 66 кв.м.

бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.01.2019 до 15.02.2019
Обявяване на: 2019-02-18
АПАРТАМЕНТ с № 39, в квартал 74 по плана на град Етрополе, в блок № 27-ми, вход А, етаж № 4, със застроена площ 66,29 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 30168.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Етрополе, бул. Ал. Стамболийски № 83, на един етаж, състоящ се от четири стаи, кухня и коридор , със застроена площ от 90,00 /деветдесет/ кв. м., и паянт ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 32760.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
АПАРТАМЕНТ с № 1 (едни), в квартал 8 (осем) по плана на град Етрополе, община Етрополе, в блок № 23 (двадесет и три), вход А /буква А/, етаж № 1 (едно), със застроена площ от 75,88 (седемд ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 398304.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 30780.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 73 кв.м.

община Етрополе, с. Малки Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Поземлен имот с № 160 /сто и шестдесет/, в квартал 10 /десет/, по плана на село Малки Искър, община Етрополе, с площ от 634,00 /шестотин тридесет и четири/ кв. м., към който се придават от ...

Склад ЕТРОПОЛЕ

Склад ЕТРОПОЛЕ

Цена: 63180.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.

област Софийска, община Етрополе, гр. Етрополе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 29000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.

местност "Вранещица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 119520.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 16077.60 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 126 кв.м.

бул. Руски № 68
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
1/2 идеална част от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 126 кв.м., заедно с прилежащите западно и югоизточно мази, ведно със съответните идеални ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 92 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20
АПАРТАМЕНТ № 24, в квартал 90 по плана на град Етрополе, в блок № 1, вход Г, етаж № 2, със застроена площ от 92,41 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: ст ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 10560.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.

УЛ. "ПОБЕДА" № 33
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 101 кв.м.

УЛ. "ВАРОВИТЕЦ" № 13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 75500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 106 кв.м.

УЛ. "ЛЕНИН" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 42 кв.м.

ул. "Ленин" № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 45500.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 39 кв.м.

гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Двустаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 66 кв.м.

бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 39
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30
АПАРТАМЕНТ с № 39, в квартал 74 по плана на град Етрополе, в блок № 27-ми, вход А, етаж № 4, със застроена площ 66,29 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 32328.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 442560.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 49200.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 40 кв.м.

гр. Етрополе, ул. Васил Левски №17
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 235 с площ от 427 кв.м., находящ се в квартал 28 по ПУП на гр. Етрополе, заедно с построената в имота жилищна сграда при граници на имота по нотариален акт: ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 33520.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Етрополе, бул. "Александър Стамболийски" № 83
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град Етрополе, бул. Ал. Стамболийски № 83, на един етаж, състоящ се от четири стаи, кухня и коридор , със застроена площ от 90,00 /деветдесет/ кв. м., и паянт ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 36400.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 76 кв.м.

гр. Етрополе
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
АПАРТАМЕНТ с № 1 (едни), в квартал 8 (осем) по плана на град Етрополе, община Етрополе, в блок № 23 (двадесет и три), вход А /буква А/, етаж № 1 (едно), със застроена площ от 75,88 (седемд ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 73 кв.м.

община Етрополе, с. Малки Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
Поземлен имот с № 160 /сто и шестдесет/, в квартал 10 /десет/, по плана на село Малки Искър, община Етрополе, с площ от 634,00 /шестотин тридесет и четири/ кв. м., към който се придават от ...

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Тристаен апартамент ЕТРОПОЛЕ

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 92 кв.м.

град Етрополе, блок № 1, вход Г, етаж № 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
АПАРТАМЕНТ № 24, в квартал 90 по плана на град Етрополе, в блок № 1, вход Г, етаж № 2, със застроена площ от 92,41 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: ст ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 491270.40 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1354 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 35920.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.

местност Вранещица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 71136.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /римско едно, отреден за имот с номер девет/ с урегулирана площ от 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. метра, в квартал 19 /деветнадесет/ по подробния у ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 94140.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 48924.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр.Етрополе, ул.“Христо Ботев“ №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 2018-09-13
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 132800.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 146 кв.м.

УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, гр.Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 09.07.2018 до 09.08.2018
Обявяване на: 2018-08-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридес ...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 101 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 2018-07-17
...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 101 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 2018-07-17
...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 101 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 2018-07-17
...

Фабрика ЕТРОПОЛЕ

Фабрика ЕТРОПОЛЕ

Цена: 545856.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 415 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда трист ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 37800.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.

местност "Вранещица"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 2018-06-26
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Производствен имот ЕТРОПОЛЕ

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 1507 кв.м.

град Етрополе, община Етрополе, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX /римско девет/, находящ се в град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, отреден “ За складове, офиси и безвредно производство”, в квартал 135 /сто тридесе ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 54360.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр.Етрополе, ул.“Христо Ботев“ №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 2018-05-22
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 143712.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр. ЕТРОПОЛЕ, УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
Обявяване на: 2018-05-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 137 кв.м.

ул. Крушака №13
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 13040.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
...

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Етаж от къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 13040.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 88 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20
Недвижим имот, находящ се в землището на Етрополе, община Етрополе, Софийска област, с ЕКАТТЕ 27632 /две, седем, шест, три, две/, местност "Вранещица", а именно: ИМОТ с № 154047 /едно, пет ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 111240.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 57834.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр.Етрополе, ул.“Христо Ботев“ №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 2018-03-02
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Къща ЕТРОПОЛЕ

Къща ЕТРОПОЛЕ

Цена: 45090.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 73 кв.м.

село Малки Искър
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20
...

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Заведение ЕТРОПОЛЕ

Цена: 159680.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 145 кв.м.

гр. ЕТРОПОЛЕ, УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №12, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
Обявяване на: 2018-02-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 1184, в кв.106 по плана на гр. Етрополе, Софийска област, с площ от 548 кв.м., с уредени регулационни сметки, при съседи: улици от две страни, УПИ ІІ-1183 и УП ...

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Парцел ЕТРОПОЛЕ

Цена: 123600.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 8011 кв.м.

гр.Етрополе, вилна зона Рибарица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 2017-11-28
Поземлен имот с номер 23 (двадесет и три), целият с площ от 8 011.00 (осем хиляди и единадесет) кв. метра, находящ се в кв.1 (едно) по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, об ...

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Магазин ЕТРОПОЛЕ

Цена: 64260.00 лв.

Населено място: ЕТРОПОЛЕ
Квадратура 71 кв.м.

гр.Етрополе, ул.“Христо Ботев“ №26
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 27.10.2017 до 27.11.2017
Обявяване на: 2017-11-28
„МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С  КЪТ ЗА КАФЕ“ със застроена площ 71,32 (седемдесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра, включващ: „търговска зала" със з ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти етрополе имоти в етрополе етрополе имоти продажби на имоти от банки в етрополе имоти етрополе имоти в етрополе продажби на имоти от банки в етрополе етрополе имоти агенция недвижими имоти етрополе къщи в етрополе