Чси Имоти > Дълбоки >

ЧСИ Дълбоки

Всички имоти в Дълбоки от ЧСИ

Къща Дълбоки

Цена: 29600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1031.04 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 2850 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.01.2020 до 25.02.2020
Обявяване на: 2020-02-26
½ ид.ч. от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24482.78.5 (стар № 078005) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-884/12.12.2017г. на изп. директор на АГКК ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
поземлен имот с жилищна сграда ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
...

Други Дълбоки

Други Дълбоки

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1484 кв.м.

Местност "Азмака"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
...

Други Дълбоки

Цена: 9633.60 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1080 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
...

Къща Дълбоки

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
...

Други Дълбоки

Други Дълбоки

Цена: 10704.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1080 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
ДВОРНО МЯСТО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 316 (триста и шестнадесет), находящ се в село Дълбоки, община Стара Загора, обл. Стара Загора, със застроена площ от 1 080 кв. м (хиляда и осемдесет квадратн ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 655.20 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 470 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14
дворно място с жилищна сграда и стопански постройки ...

Земеделски имот Дълбоки

Земеделски имот Дълбоки

Цена: 728.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 2018-03-14
овощна градина ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 3750.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 6744 кв.м.

общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
Обявяване на: 2017-12-15
НИВА, съставляваща поземлен имот № 093031, находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, в местността Кюп тарла, категория на земята при неполивни усло ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
Обявяване на: 2017-11-06
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
Обявяване на: 2017-11-04
дворно място с къща и стопански постройки ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
Обявяване на: 2017-08-11
Дворно място с къща и стопански постройки ...

Земеделски имот Дълбоки

Земеделски имот Дълбоки

Цена: 675.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.

м.Азмака
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
Обявяване на: 2017-08-11
...

Земеделски имот Дълбоки

Земеделски имот Дълбоки

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3753 кв.м.

м. Кузовец
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.04.2017 до 09.05.2017
Обявяване на: 2017-05-10
2/3 ид.части от Лозе ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.04.2017 до 09.05.2017
Обявяване на: 2017-05-10
дворно място с къща ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.

м.Азмака
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.04.2017 до 09.05.2017
Обявяване на: 2017-05-10
овощна градина ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 30180.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1080 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.04.2017 до 10.05.2017
Обявяване на: 2017-05-11
ДВОРНО МЯСТО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 316 (триста и шестнадесет), находящ се в село Дълбоки, община Стара Загора, обл. Стара Загора, със застроена площ от 1 080 кв. м (хиляда и осемдесет квадратн ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 750.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.11.2016 до 12.12.2016
Обявяване на: 2016-12-13
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.11.2016 до 12.12.2016
Обявяване на: 2016-12-13
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1350.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3753 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.11.2016 до 12.12.2016
Обявяване на: 2016-12-13
2/3 ид.части от нива ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1344.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.09.2016 до 19.10.2016
Обявяване на: 2016-10-20
Овощна градина ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 696.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.07.2016 до 15.08.2016
Обявяване на: 2016-08-16
овощна градина ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 696.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 14.07.2016 до 14.08.2016
Обявяване на: 2016-08-15
овощна градина ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.07.2016 до 15.08.2016
Обявяване на: 2016-08-16
...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 1848.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.07.2016 до 18.08.2016
Обявяване на: 2016-08-19
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 1848.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.05.2016 до 27.06.2016
Обявяване на: 2016-06-28
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 626.25 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3300 кв.м.

м. "Чакърски кладенец"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
НИВА с площ от 3,300 дка (три декара и триста квадратни метра), десета категория, находяща се в землището на с.Дълбоки, ЕКАТТЕ 24482 (две, четири, четири, осем, две), общ. Стара Загора, об ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 4050.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 6317 кв.м.

м. "Годрул"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
НИВА с площ от 6,317 дка (шест декара триста и седемнадесет квадратни метра), четвърта категория, находяща се в землището на село Дълбоки, ЕКАТТЕ 24482 (две, четири, четири, осем, две), об ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1680.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1484 кв.м.

м. "Азмака"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
Поземлен имот, с площ от 1,484 дка (един декар четиристотин осемдесет и четири квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, ЕКАТТЕ 24482, общ. Стара Загора, четвърта категори ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 870.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1687.50 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3753 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.03.2016 до 18.04.2016
Обявяване на: 2016-04-19
2/3 ид.части от имота ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 915.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 961.98 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

м. "Курталъка"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 63600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
дворно място с къща и стопански постройки ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 900.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1740.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 4358 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
2/3 ид.части от нива ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 2700.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 6864 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
2/3 ид.части от нива ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3753 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
2/3 ид.части от лозе ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1320.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3135 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2015 до 23.11.2015
Обявяване на: 2015-11-24
...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 2310.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.11.2015 до 17.12.2015
Обявяване на: 2015-12-18
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1202.47 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

местност "Курталъка", община Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 14.09.2015 до 14.10.2015
Обявяване на: 2015-10-15
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 2720.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 01.09.2015 до 01.10.2015
Обявяване на: 2015-10-02
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 2175.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 4358 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.06.2015 до 23.07.2015
Обявяване на: 2015-07-24
2/3 ид.части от земеделски имот ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 3375.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 6864 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.06.2015 до 23.07.2015
Обявяване на: 2015-07-24
2/3 ид.части от земеделски имот ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1875.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3753 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.06.2015 до 23.07.2015
Обявяване на: 2015-07-24
2/3 ид.части от земеделски имот ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1650.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3135 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.06.2015 до 23.07.2015
Обявяване на: 2015-07-24
2/3 ид.части от земеделски имот ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1125.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.06.2015 до 13.07.2015
Обявяване на: 2015-07-14
овощна градива ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.06.2015 до 13.07.2015
Обявяване на: 2015-07-14
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1012.61 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

местност "Курталъка", община Стара Загора, област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.06.2015 до 09.07.2015
Обявяване на: 2015-07-10
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 3400.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.06.2015 до 22.07.2015
Обявяване на: 2015-07-23
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
Обявяване на: 2015-05-08
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 2250.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 525 кв.м.

с.Дълбоки, общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.03.2015 до 28.04.2015
Обявяване на: 2015-04-29
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1265.76 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, местност "Курталъка", общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.03.2015 до 21.04.2015
Обявяване на: 2015-04-22
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1083.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, местност "Азмака', общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.03.2015 до 21.04.2015
Обявяване на: 2015-04-22
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 488 кв.м.

село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.01.2015 до 26.02.2015
Обявяване на: 2015-02-27
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 488 кв. м. /четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, находящо се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ IV - 961 /четири римско ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1065.90 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, местност "Курталъка", община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 912.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, местност "Азмака", община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 100320.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3840 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.01.2015 до 12.02.2015
Обявяване на: 2015-02-13
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 3 840 кв.м (три хиляди осемстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в село Дълбоки, Община гр.Стара Загора, Област Стара Загора, съставл ...

Магазин Дълбоки

Магазин Дълбоки

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 125400.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3840 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 3 840 кв.м (три хиляди осемстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в село Дълбоки, Община гр.Стара Загора, Област Стара Загора, съставл ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1332.38 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1140.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3840 кв.м.

село дълбоки, общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 3 840 кв.м (три хиляди осемстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в село Дълбоки, Община гр.Стара Загора, Област Стара Загора, съставл ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 896.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, местност "Курталъка", общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
2. ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 09003 ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 768.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, местност "Азмака", общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.06.2014 до 16.07.2014
Обявяване на: 2014-07-17
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 7000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 56 кв.м.

с. Дълбоки, общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.04.2014 до 26.05.2014
Обявяване на: 2014-05-27
Едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 55,60 кв.м., намираща се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, построена по силата на отстъпено право на строеж в държавно дворно място с площ 800 кв.м ...

Магазин Дълбоки

Магазин Дълбоки

Цена: 27500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.

с.Дълбоки, ул.Герасим Папазчев № 15
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.02.2014 до 12.03.2014
Обявяване на: 2014-03-13
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 3840 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.03.2014 до 07.04.2014
Обявяване на: 2014-04-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 3 840 кв.м (три хиляди осемстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в село Дълбоки, Община гр.Стара Загора, Област Стара Загора, съставл ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, община и област Стара Загора, местност "Курталък"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.03.2014 до 07.04.2014
Обявяване на: 2014-04-08
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, местност "Азмака", община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.03.2014 до 07.04.2014
Обявяване на: 2014-04-08
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, местността „Курталъка“, община Стара ЗЮагора, област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.12.2013 до 09.01.2014
Обявяване на: 2014-01-10
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, местността „Азмака“ , община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 09.12.2013 до 09.01.2014
Обявяване на: 2014-01-10
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 7120.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 56 кв.м.

с. Дълбоки, общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2013 до 11.11.2013
Обявяване на: 2013-11-12
Едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 55,60 кв.м., намираща се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, построена по силата на отстъпено право на строеж в държавно дворно място с площ 800 кв.м ...

Магазин Дълбоки

Магазин Дълбоки

Цена: 30280.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.10.2013 до 13.11.2013
Обявяване на: 2013-11-14
...

Други Дълбоки

Други Дълбоки

Цена: 1400.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1200 кв.м.

село Дълбоки, общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2013 до 23.10.2013
Обявяване на: 2013-10-24
ЛОЗЕ от 1.200дка (един декар и двеста квадратни метра), находящо се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, пета категория, в местността „Курталъка“, съставляващо имот № 090039 ( ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 9964 кв.м.

село Дълбоки, общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2013 до 23.10.2013
Обявяване на: 2013-10-24
НИВА от 9.964 дка (девет декара и деветстотин шестдесет и четири квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Домуз бун ...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1128 кв.м.

село Дълбоки, общ. и обл. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.09.2013 до 23.10.2013
Обявяване на: 2013-10-24
1. Овощна градина от 1,128 дка (един декар и сто двадесет и осем квадратни метра), находяща се в землището на село Дълбоки, община Стара Загора, четвърта категория в местността „Азмака“ съ ...

Търговски имот Дълбоки

Търговски имот Дълбоки

Цена: 37850.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 05.07.2013 до 05.08.2013
Обявяване на: 2013-08-06
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 59000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1230 кв.м.

село Дълбоки, ул."Кипарис" № 14, община и област Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.06.2013 до 03.07.2013
Обявяване на: 2013-07-04
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1230 кв.м. (хиляда двеста и тридесет квадратни метра), находящо се село Дълбоки, Община Стара Загора, Област Стара Загора, улица „Кипарис” № 14 (четиринадесет), пред ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 8900.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 56 кв.м.

с. Дълбоки, общ. Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.05.2013 до 21.06.2013
Обявяване на: 2013-06-24
Едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 55,60 кв.м., намираща се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, построена по силата на отстъпено право на строеж в държавно дворно място с площ 800 кв.м ...

Магазин Дълбоки

Магазин Дълбоки

Цена: 42024.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.04.2013 до 20.05.2013
Обявяване на: 2013-05-21
...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 61500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 838 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 06.02.2013 до 06.03.2013
Обявяване на: 2013-03-07
Дворно място с площ от 838 кв.метра и находящите се в него подобрения - двуетажна жилищна сграда, паянтов гараж и стопански постройки. ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 01.03.2013 до 01.04.2013
Обявяване на: 2013-04-02
Едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 55,60 кв.м., намираща се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора, построена по силата на отстъпено право на строеж в държавно дворно място с площ 800 кв.м ...

Магазин Дълбоки

Магазин Дълбоки

Цена: 52530.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 93 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 25.01.2013 до 25.02.2013
Обявяване на: 2013-02-26
...

Земеделска земя Дълбоки

Земеделска земя Дълбоки

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 9 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.01.2013 до 18.02.2013
Обявяване на: 2013-02-19
...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 700 кв.м.

с. Дълбоки
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 05.05.2012 до 05.06.2012
Обявяване на: 2012-06-06
В имота има построена масивна жилищна сграда без строително разрешение, одобрен архитектурен проект или книжа. ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1320 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.04.2012 до 10.05.2012
Обявяване на: 2012-05-11
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 320 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ от 1 430 кв.м., находящо се в село Дълбоки, община Стара Загора, съставляващо съгласно утвърдения със Зап ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 700 кв.м.

Дълбоки
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.02.2012 до 21.03.2012
Обявяване на: 2012-03-22
В имота има построена масивна жилищна сграда без строително разрешение, одобрен архитектурен проект или книжа. ...

Къща Дълбоки

Къща Дълбоки

Цена: 52500.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 150 кв.м.

ул Септемврийци № 5
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.01.2012 до 27.02.2012
Обявяване на: 2012-02-28
1/2 идеална част от следния имот, находящ се в с. Дълбоки : Дворно място с площ от 816 кв.метра, заедно с находящите се в имота постройки и подобрения ...

Парцел Дълбоки

Парцел Дълбоки

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Дълбоки
Квадратура 1320 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.01.2012 до 27.02.2012
Обявяване на: 2012-02-28
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 320 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ от 1 430 кв.м., находящо се в село Дълбоки, община Стара Загора, съставляващо съгласно утвърдения със Запов ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

дълбоки