Чси Имоти > Видин > Парцел

ЧСИ Видин

Всички имоти Парцел в Видин от ЧСИ

Парцел ВИДИН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м., с трайно предназначение на тер ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно предн ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно пред ...

Парцел ВИДИН

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м., с трайно предназначение на тер ...

Парцел ВИДИН

Цена: 40640.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 323 кв.м.

ж. к. "Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 8733.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.457 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: ...

Парцел ВИДИН

Цена: 8755.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.456 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 14652.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 656 кв.м.

ЖК „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.455, С ПЛОЩ ОТ 656 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕН НА ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДРЕС: ЖК „ ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 11520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 320 кв.м.

ул. " Ставро Калчев" 18
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Парцел ВИДИН

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес:Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастра ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 320 кв.м.

ул. Ставро Калчев"18
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 9704.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.457 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 9728.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 392 кв.м.

ГР. ВИДИН, ЖК. „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.456 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛВЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДМ. АДРЕС: Г ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 16280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 656 кв.м.

ЖК „ГЕО МИЛЕВ“
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.503.455, С ПЛОЩ ОТ 656 КВ.М., ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕН НА ТЕРИТОРИЯТА: УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С АДРЕС: ЖК „ ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 75852.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м.,с трайно предназначение на тери ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 54648.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к." Бонония', улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к." Бонония', улица "Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 84280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 12470 кв.м.

р.Видин, Северна промишлена зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, Северна промишлена зона, целият с площ 12 470 кв.м.,с трайно предназначение на тери ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 27475.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1060 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.1184, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целия с площ 1 060 кв. м., с трайно предн ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 28202.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1088 кв.м.

ж. к. Бонония
Окръжен съд: Видин
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Поземлен имот с идентификатор 10971.509.76, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с административен адрес: ж. к. Бонония, целият с площ 1 088 кв. м., с трайно предна ...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 60720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 882 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. Кръстьо Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Парцел ВИДИН

Парцел ВИДИН

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 941 кв.м.

ж.к. "Бонония", ул. К. Маринов"
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси видин тристайни апартаменти видин ипотекирани имоти видин частен съдебен изпълнител видин двустайни апартаменти видин чси виолета томова видин имоти видин евтини апартаменти в видин чси стефан нинов видин апартаменти видин