Чси Имоти > Велико Търново >

ЧСИ Велико Търново

Всички имоти в Велико Търново от ЧСИ

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 306637.06 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
12.06.2020 г. до 13.07.2020 г. с обявяване на 14.07.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 186085.35 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1625 кв.м.

ул.Беляковско шосе 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.06.2020 г. до 13.07.2020 г. с обявяване на 14.07.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 50670.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул."Стефан Мокрев"№7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.387.4.12, съгласно схема №15-1145122-16.12.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново по ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.

ул. „Никола Габровски“ №37
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 59648.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 31104.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

град Велико Търново, ул.„Независимост”№ 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, съ ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул."Народни будители"№9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.560.3.16 по КККР на гр. Велико Търново, одобрена със Заповед № РД 18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно Ски ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 12160.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

общ.Велико Търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, обл ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 115621.90 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 140 кв.м.

ул. Ален Мак№6
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Велико Търново, ул.“Ален Мак“№6, а именно: МАГАЗИН №2/две/ - партер, с изложение юг-запад, със застроена площ от 140,26 кв.м. /сто и четиридесет цяло и два ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 1288.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 26 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.226.1.2 по КККР на град Велико Търново с административен адрес – град Велико Търново, ул. „Панайот Т ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типографов“№62, с предназначение – урбанизирана ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.

Ул."Панайот Типографов"№62, ет.2
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типографов“№62, с предназначение – урбанизирана ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.

ул. „Никола Габровски“ №37
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящо се от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 60208.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Охрид“ № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2020 до 08.04.2020
Обявяване на: 2020-04-09
АПАРТАМЕНТ на IV (четвърти) етаж в сградата, находяща се в гр. В. Търново на ул. "Охрид" № 1, състоящ се от 2 стаи, хол (вестибюл), кухня, баня, клозет, коридор, тераса с площ от 60.02 (ш ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 80048.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
АПАРТАМЕНТ № 5, на трети жилищен етаж, северозападно изложение, със застроена площ 109,30 кв.м., състоящ се от: две стаи, дневна, столова, черна кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10792.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 34381.44 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 710673.84 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 6619 кв.м.

местност "Дълга лъка"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.02.2020г. до 17:00 часа на 20.03.2020г. с обявяване на 23.03.2020г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недв ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 186085.35 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1625 кв.м.

ул.Беляковско шосе 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 2020-03-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 17.02.2020 г. до 17.03.2020 г. с обявяване на 18.03.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 31104.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, съ ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 99756.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
2./ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: 1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.310, представляващ парцел ХІV - За складова база, квартал 563 с площ от 500 кв. ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 340707.84 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 12.02.2020 г. до 12.03.2020 г. с обявяване на 13.03.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 8298.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Йордан Кулелиев" №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Йордан Кулелиев"№3, представляващ ГАРАЖ №4 /Четири/, с площ 32.08 /Тридесет и две цяло и осем ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40849.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Йордан Кулелиев" №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40849.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Йордан Кулелиев №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община ...

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 22976.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2011 /Две хиляди и единадесет/ в квартал 182 /Сто осемдесет и втори/ по плана на града, застроен и незастроен, целия с площ 86 / Осемдесет и шест/ квадратни метра, част от ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 56300.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул."Стефан Мокрев"№7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.387.4.12, съгласно схема №15-1145122-16.12.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново по ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 80100.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 148 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 60208.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Охрид“ № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ на IV (четвърти) етаж в сградата, находяща се в гр. В. Търново на ул. "Охрид" № 1, състоящ се от 2 стаи, хол (вестибюл), кухня, баня, клозет, коридор, тераса с площ от 60.02 (ше ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 18288.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Стефан Стамболов 50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 113600.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2407 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 10.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4505.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Борис Богданов 9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.01.2020г. до 17:00 часа на 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следната дви ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 34008.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 79 кв.м.

ул.Плиска 5,вх.А,ет.5,ап.10
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.01.2020 г. до 10.02.2020 г. с обявяване на 11.02.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а име ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 83760.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

ж.к Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70855.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Димитър Найденов" №65, според нот. акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №237, том II, рег. №1752, дело №117/2008 ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 53157.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 53 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
недвижим имот, представляващ: от построената и завършена на етап груб строеж „Жилищна сграда с търговски обекти”, находяща се в гр. В. Търново, бул. „България” № 29-Б, построена на основан ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 138224.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 179 кв.м.

ул.Любен Каравелов № 71
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.12.2019г. до 23.01.2020г. с обявяване на 24.01.2020г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1326 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, обл ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 328059.50 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул."Гара Трапезица" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 12.12.2019 г. до 13.01.2020 г. с обявяване на 14.01.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 382016.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 11992.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 90280.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.

ул. Алеко Константинов № 11, ет 4
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-11
АПАРТАМЕНТ на четвърти етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.506.244.3.4 /едно нула четири четири седем „точка“ пет нула шест „точка“две четири четири „ ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 69480.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 107 кв.м.

ул. "Цар Калоян" № 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
¼ /една четвърт/ идеална част от УПИ XIV – 1053 /четиринадесет за хиляда петдесет и трети/, целият с площ 538 /петстотин тридесет и осем/ квадратни метра, в стр. квартал 91 /деветдесет и е ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10568.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10568.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 10496.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Иван Хаджидимитров" № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, находящ се в гр.Велико Търново, ул. Иван Хаджидимитров № 11, представляващ втори етап от строителството на обект „Жилищна сграда с гаражи и магазини и медицински център” ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9220.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 32 кв.м.

ул Йордан Кулелиев №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Йордан Кулелиев"№3, представляващ ГАРАЖ №4 /Четири/, с площ 32.08 /Тридесет и две цяло и осем ...

Евтини имоти от ЧСИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Велико Търново

апартаменти на търг велико търново чси велико търново апартаменти на търг велико търново имоти велико търново чси частен съдебен изпълнител велико търново частен съдебен изпълнител виктор георгиев велико търново чси силвия косева велико търново съдия изпълнител велико търново частни съдебни изпълнители велико търново чси ралица касабова велико търново