Чси Имоти > Аспарухово > Производствен имот

ЧСИ Аспарухово

Всички имоти Производствен имот в Аспарухово от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Аспарухово, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Варна

Производствен имот ВАРНА

Цена: 78480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. Стоян Бацов 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Уре ...

Производствен имот Вълчи дол

Производствен имот Вълчи дол

Цена: 124164.00 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 479 кв.м.

УЛ. СРЕДНА ГОРА 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
Изпълнително дело №: 20177110400288 Изходящ №: 17472 / 08.07.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Производствен имот Чернево

Производствен имот Чернево

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: Чернево
Квадратура 166 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
Изпълнително дело №: 20187110400285 Изходящ №: 17490 / 08.07.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Цена: 816210.00 лв.

Населено място: ПРОВАДИЯ
Квадратура 17640 кв.м.

гр. Провадия, Община Провадия
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 2792 /трети - планоснимачен номер две хиляди седемстотин деветдесет и две/, находящ се в гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна, кв. 1 /едно/, с площ ...

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Цена: 816210.00 лв.

Населено място: ПРОВАДИЯ
Квадратура 17640 кв.м.

гр. Провадия, Община Провадия
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 2792 /трети - планоснимачен номер две хиляди седемстотин деветдесет и две/, находящ се в гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна, кв. 1 /едно/, с площ ...

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 379120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
Изпълнително дело №: 20177110400246 Изходящ №: 13097 / 22.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 19749.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Недвижим имот, находят се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 тридесе ...

Производствен имот Чернево

Производствен имот Чернево

Цена: 53712.00 лв.

Населено място: Чернево
Квадратура 166 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 28.04.2019 до 28.05.2019
Обявяване на: 2019-05-29
Изпълнително дело №: 20187110400285 Изходящ №: 9396 / 09.04.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3605384.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Производствен имот Вълчи дол

Производствен имот Вълчи дол

Цена: 276307.20 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 18300 кв.м.

ул.Александър Стамболийски № 50
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
...

Производствен имот Слънчево

Производствен имот Слънчево

Цена: 23850.00 лв.

Населено място: Слънчево
Квадратура 978 кв.м.

село Слънчево, местност "Старо село", община Аксаково, област Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1. Птичарник № 1 с идентификатор № 67489.1.165.1 със застроена площ от 978,00 кв. м., а по предходен документ за собственост с площ от 984,85 кв. м. Сградата е разположена в поземлен им ...

Производствен имот Езерово

Цена: 191520.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 2546 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 21944.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1154 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Производствен имот ВАРНА

Цена: 1680000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 6422 кв.м.

р-н Владислав Варненчик, ЗПЗ
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 21944.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-02
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /триде ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1545000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.

гр. Долни Чифлик, общ. Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 314820.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 2401 / 28.01.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – г ...

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Цена: 906900.00 лв.

Населено място: ПРОВАДИЯ
Квадратура 24740 кв.м.

гр. Провадия
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 2792 /трети - планоснимачен номер две хиляди седемстотин деветдесет и две/, находящ се в гр.Провадия, Община Провадия, Област Варна, кв. 1 /едно/, с площ ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 107600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. Стоян Бацов 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3632148.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.

Долни Чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
РОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урегу ...

Производствен имот Тополи

Производствен имот Тополи

Цена: 1031328.00 лв.

Населено място: Тополи
Квадратура 8505 кв.м.

м-ст Клисе баир
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

евтини къщи в аспарухово имоти аспарухово етаж от къща аспарухово хан аспарухово автомивка аспарухово апартаменти аспарухово имоти аспарухово варна