Чси Имоти > Аспарухово > Производствен имот

ЧСИ Аспарухово

Всички имоти Производствен имот в Аспарухово от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Аспарухово, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Варна

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Производствен имот Вълчи дол

Производствен имот Вълчи дол

Цена: 98000.00 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 479 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
Изпълнително дело №: 20177110400288 Изходящ №: 5865 / 05.03.2020 г. Íg*4_0];Î 711020631661 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 485083.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 268 кв.м.

ул. Битоля 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ШИВАШКО АТЕЛИЕ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.213.1.36 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, двес ...

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Цена: 677520.00 лв.

Населено място: ПРОВАДИЯ
Квадратура 29666 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 29 666/55 170 ид.ч. от дворно място с площ 55 170 кв.м., представляващо поземлен имот У ПИ I-TK, Г. Димит ...

Производствен имот Генерал Кантарджиево

Производствен имот Генерал Кантарджиево

Цена: 78743.00 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 288 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14653.210.19, с площ от 2 748 квадратни метра, представляваща ПАРЦЕЛ II /втори/ по ПЛАНА ЗА ПАРЦЕЛИРАНЕ на СТОПАНСКИ ДВОР , находища се в землището на село Ге ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общДолни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесет ...

Производствен имот ВАРНА

Цена: 2356800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4002 кв.м.

м-ст Атанас Тарла
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Поземлен имот с идентификатор 10135.4507.220, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, местност АТАНАС ТАРЛА, землище Владиславово, попадащ в ПЗ“Метро“, съ ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 63576.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 102 кв.м.

улица "Стоян Бацов" №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 43315.20 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 389 кв.м.

гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненскa, в обект с кадастрален № 17 изграден в парцел № ХI в стопански двор № 1, а по скица имот № 010011
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, с РЗП от 388.50 кв.м., а по данъчна оценка - от 440.50 кв.м.в обект с кадастрален № 17 изграден ...

Производствен имот Златина

Цена: 727200.00 лв.

Населено място: Златина
Квадратура 23912 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31005.5.74, целият с обща площ по документи 23.915дка., по скица с 23 912кв.м., находящ се в с.Златина, п.к.9218, общ.Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 31005, предн ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 288960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

ЗПЗ
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 31232 / 03.12.2019 г. Íg*4\'1/Î 711020600717 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Производствен имот Чернево

Производствен имот Чернево

Цена: 41300.00 лв.

Населено място: Чернево
Квадратура 166 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
Изпълнително дело №: 20187110400285 Изходящ №: 30042 / 19.11.2019 г. Íg*4[ZdYÎ 711020595868 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711 ...

Производствен имот Вълчи дол

Производствен имот Вълчи дол

Цена: 100573.20 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 479 кв.м.

УЛ. СРЕДНА ГОРА 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2019 до 21.01.2020
Обявяване на: 2020-01-22
Изпълнително дело №: 20177110400288 Изходящ №: 30683 / 26.11.2019 г. Íg*4[p?PÎ 711020598031 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД /по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ: У ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 17658.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 /тридесе ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 1112400.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 15100 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 3244845.60 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 236948 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД/по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ:Урег ...

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Производствен имот ПРОВАДИЯ

Цена: 734589.00 лв.

Населено място: ПРОВАДИЯ
Квадратура 17640 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
...

Производствен имот Езерово

Производствен имот Езерово

Цена: 172368.00 лв.

Населено място: Езерово
Квадратура 2546 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 1593600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4000 кв.м.

местност Атанас Тарла,Владиславово
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
Поземлен имот с идентификатор 10135.4507.220, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, местност АТАНАС ТАРЛА, землище Владиславово, попадащ в ПЗ“Метро“, съ ...

Производствен имот Слънчево

Производствен имот Слънчево

Цена: 17820.00 лв.

Населено място: Слънчево
Квадратура 978 кв.м.

село Слънчево, местност "Старо село", община Аксаково, област Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1. Птичарник № 1 с идентификатор № 67489.1.165.1 със застроена площ от 978,00 кв. м., а по предходен документ за собственост с площ от 984,85 кв. м. Сградата е разположена в поземлен им ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 81624.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1852 кв.м.

ЗЪРНО-ФУРАЖЕН ЦЕХ, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, съставляващ обект с кадастрален № 334 по договор, попадащ в имот № 003341
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ЗЪРНО-ФУРАЖЕН ЦЕХ, находящ се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, състоящ се от административна сграда с площ от 92 кв.м., а по данъчна оценка - 184 кв.м., работилни ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 48128.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 389 кв.м.

гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненскa, в обект с кадастрален № 17 изграден в парцел № ХI в стопански двор № 1, а по скица имот № 010011
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА, находяща се в гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, обл. Варненска, с РЗП от 388.50 кв.м., а по данъчна оценка - от 440.50 кв.м.в ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 70640.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 92 кв.м.

ул. Стоян Бацов 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.10.2019 до 27.11.2019
Обявяване на: 2019-11-28
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Производствен имот Златина

Производствен имот Златина

Цена: 808000.00 лв.

Населено място: Златина
Квадратура 23912 кв.м.

С.ЗЛАТИНА, общ.ПРОВАДИЯ, ОБЛ.ВАРНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31005.5.74, целият с обща площ по документи 23.915дка., по скица с 23 912кв.м., находящ се в с.Златина, п.к.9218, общ.Провадия, обл.Варна, ЕКАТТЕ 31005, предн ...

Производствен имот Долни чифлик

Производствен имот Долни чифлик

Цена: 19620.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 244 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Недвижим имот, находящ се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв 37 /тридесет ...

Производствен имот Добрина

Производствен имот Добрина

Цена: 342172.80 лв.

Населено място: Добрина
Квадратура 5200 кв.м.

с.Добрина
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Производствен имот Вълчи дол

Производствен имот Вълчи дол

Цена: 111748.00 лв.

Населено място: Вълчи дол
Квадратура 479 кв.м.

УЛ. СРЕДНА ГОРА 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
Изпълнително дело №: 20177110400288 Изходящ №: 23655 / 09.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Производствен имот Чернево

Производствен имот Чернево

Цена: 45900.00 лв.

Населено място: Чернево
Квадратура 332 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 2019-11-13
Изпълнително дело №: 20187110400285 Изходящ №: 23665 / 09.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Производствен имот ВАРНА

Производствен имот ВАРНА

Цена: 303200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2101 кв.м.

с.о Сълзица
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

евтини къщи в аспарухово имоти аспарухово етаж от къща аспарухово хан аспарухово автомивка аспарухово апартаменти аспарухово имоти аспарухово варна