Чси Имоти > Асеновград > Търговски имот

ЧСИ Асеновград

Всички имоти Търговски имот в Асеновград от ЧСИ

Няма резултати за Търговски имот в Асеновград, вижте резултати за Търговски имот в окръжен съд Пловдив

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 51 кв.м.

гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на И ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 39168.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед №308/197 ...

Търговски имот Искра

Цена: 39168.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед №308/197 ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 39168.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед №308/197 ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 39168.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – пром.комбинат /четири-промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с.Искра, община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед №308/197 ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 145337.60 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 4521 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) IX – произв.и складова дейностс предназначение за произв. дейност по регулационния план на град Първомай,общ.Първоамй, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № Р ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 71274.40 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 1522 кв.м.

УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., издадена от кмета на гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови” № 78
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
УПИ ( УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ) VIII – произв.и складова дейност по регулационни план на град Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед № РД – 15 – 665 / 02.12.2013 г., изда ...

Търговски имот Драгойново

Търговски имот Драгойново

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: Драгойново
Квадратура 460 кв.м.

Парцел VІ-магазин в кв.21 по регулационния план на с.Драгойново, Пловдивска област
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
МАСИВНА СГРАДА /магазин/ със застроена площ от 460 кв.м., находяща се в с.Драгойново, Пловдивска област, при граници: от две страни улици, млечна промишленост и Димитър Николов Бялков, нах ...

Търговски имот Татарево

Търговски имот Татарево

Цена: 57040.00 лв.

Населено място: Татарево
Квадратура 1610 кв.м.

Парцел IV – ресторант и магазин, пл.510 в кв. 58 по регулационния план на с.Татарево, Пловдивска област..
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Дворно място от 1610 кв.м., заедно с построената на него двуетажна масивна сграда /магазин и ресторант/ с обща застроена площ от 216 кв.м., при граници на имота: от две страни улици, Дел ...

Търговски имот КАРЛОВО

Цена: 121600.00 лв.

Населено място: КАРЛОВО
Квадратура 172 кв.м.

бул. Освобождение № 4, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.09.2019 до 21.10.2019
Обявяване на: 2019-10-22
ИД № 20168250400399 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 36498.504.1189.1.13 (три, шест, четири, девет, осем, точка, пет, нула, четири, точка, едно, едно, осем, девет, точка, ед ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 20080.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 140 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
УПИ II - търговия и услуги кв.13 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър целият УПИ с площ от 614 кв.м. съгласно Заповед № РД - 15 - 796 / 15.11.2007 г. изд. от Община Първомай, п ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 46928.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 2019-10-02
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – промишлен комбинат /четири - промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с. Искра. община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед № ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 160 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47 ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400530 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.9 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, девет/ по ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 271000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 421 кв.м.

ул. "Никола Карев" № 47, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400530 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 56784.530.17.3.8 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, седем, точка, три, точка, осем/ по ка ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 1707264.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 1553 кв.м.

ул. Никола Вапцаров
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.2244 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 15040.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 125 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
Масивна сграда (магазин) с площ от 125(сто двадесет и пет) кв.м., находяща се в гр. Първомай, кв. Любеново, застроена в общински парцел I (първи)- пивница и магазин, пл. 23 (двадесет и три ...

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Търговски имот ПЪРВОМАЙ

Цена: 69760.00 лв.

Населено място: ПЪРВОМАЙ
Квадратура 6043 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
1. УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 6 ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
РЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – промишлен комбинат /четири - промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с. Искра. община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед № 3 ...

Търговски имот Искра

Търговски имот Искра

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: Искра
Квадратура 1180 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
РЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ IV – промишлен комбинат /четири - промишлен комбинат/, в кв.14 /четиринадесети/ по плана на с. Искра. община Първомай, област Пловдив, одобрен със Заповед № 3 ...

Търговски имот ПЛОВДИВ

Търговски имот ПЛОВДИВ

Цена: 737002.73 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2100 кв.м.

бул. „Цариградско шосе“ № 94
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 2019-09-26
ИД 20178250400100 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.541.89 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, едно, точка, осем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти асеновград имоти в асеновград чси асеновград асеновград имоти имоти асеновград чси имоти асеновград чси чси асеновград имоти асеновград асеновград имоти имоти в асеновград